Dit artikel is vandaag gratis

Waadhoeke wil dat provincie maatregelen neemt tegen onveiligheid op gestrekte buslijn

Eerder protest tegen het strekken van buslijn 71, elders in Waadhoeke. HIeke Joostema-Greidanus

De gemeenteraad van Waadhoeke blijft zich inzetten voor de veiligheid van busreizigers uit Bitgum, Bitgummole en Ingelum. De verkeersveiligheid is in het geding door het zogenoemde ‘strekken’ van buslijn 71.

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin staat dat het college van Waadhoeke bij de provincie Fryslân moet aandringen op het opschorten van het strekken van de lijn, tot er een oplossing is gevonden voor de onveiligheid.

De provincie en vervoerder Arriva willen de bushaltes in de drie dorpen vervangen door één bushalte aan de provinciale weg (N383). Om daar te kunnen komen, moeten reizigers uit de dorpen de weg oversteken. Dat is in de huidige situatie onveilig, stelt de raad. Waadhoeke is in overleg met de provincie over maatregelen, zoals de eventuele aanleg van een voetgangerstunnel onder de weg door.

De motie werd ingediend door het CDA en kreeg steun van de voltallige raad.

Nieuws

menu