Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Regiowoensdag, 28 mei 2003

‘Ingrijpen overheid hard nodig’
Massa-ontslag dreigt in bouw in het Noorden

Leeuwarden – Er dreigen massa-ontslagen in de bouwsector in het Noorden. Steeds meer bouwbedrijven hebben lege orderportefeuilles. Ingrijpen van de overheid is nodig, vinden werkgevers en werknemers. Zij hebben gisteren eensgezind hun nood geklaagd bij de bestuurders van de noordelijke provincies.

Het aantal werkloosheidsuitkeringen voor bouwvakkers in het Noorden ligt momenteel 53 procent hoger dan een jaar geleden. De orderportefeuilles raken leeg, bijna wekelijks gaan er in het Noorden bouwbedrijven failliet. De sector houdt de overheid medeverantwoordelijk voor deze dramatische ontwikkeling. Rijkswaterstaat, provincie- en gemeentebesturen gedragen zich volgens de bouwbedrijven als slechte opdrachtgevers. En van het door de noordelijke provincies geroemde Kompasprogramma (de ‘Langmangelden’) ziet de sector geen profijt.
Om luidruchtig de noodklok te luiden, trok een karavaan van trucks gisteren vanuit Assen via Groningen naar Leeuwarden, waar het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland vergaderde. Daar werd het gezelschap van statenleden, gedeputeerden en Commissarissen van de Koningin toegesproken door voorzitter H. Beerda van ViaNed Noord (de noordelijke wegenbouwers) en door regiohoofd A. Buwalda van FNV Bouw. Buwalda waarschuwde dat ,,jonge, enthousiaste vakmensen’’ massaal de bouwsector verlaten omdat er geen werk meer voor hen is. Door het afschaffen van de ‘winter-ww’ is er geen vangnet meer voor de gebruikelijke seizoenswerkloosheid in de bouw.

Kortzichtig

Dit perspectief zorgt ervoor dat ook de instroom van nieuwe vakmensen in de branche terugloopt. Volgens Beerda werken de wegenbouwers en aannemers helemaal niks van de Kompassubsidies, die volgens een vorige week verschenen evaluatie (de mid term review ) zo zegenrijk uitwerken in het Noorden. Niet alleen als subsidiënt, maar ook als opdrachtgever laten de overheden het ernstig afweten volgens Beerda. De aanbesteding van publieke werken is volgens hem kortzichtig; ,,orders worden gegund aan partijen die onder de kostprijs inschrijven’’. Zo draagt de overheid bij aan de ,,moordende concurrentie’’ onder (wegen)bouwbedrijven in het Noorden.
Een ander punt van kritiek is de spreiding van overheidsopdrachten over het jaar. In de maanden februari tot en met mei dit jaar zijn er nauwelijks werken aanbesteed; volgens de bouwbedrijven een voorbeeld van ,,onprofessionele planning’’. De continuďteit van de bedrijven wordt daardoor bedreigd. Beerda beklaagde zich verder over de eindeloze procedures waarop politici het patent hebben; ,,Soms lijken studies een doel op zich. Er worden zeven varianten onderzocht, vervolgens komt een politieke partij met nog een achtste optie, die wordt ook nog onderzocht en vervolgens is het geld op’’. Beerda noemde als ultieme schandaal de regeling ,,die de aanleg van een schelpenpad door de duinen verbiedt’’. Van groter orde is de verdubbeling van de Wâldwei die jaren vertraging oploopt doordat de mogelijkheid van publiek-private samenwerking minutieus is onderzocht. CdK Nijpels verwees de verantwoordelijkheid voor de nijpende situatie naar Den Haag. Het beeld in het Noorden verschilt volgens hem niet van het landelijke, en bezuinigingen in de regio zijn een doorberekening van de afnemende geldstroom uit Den Haag.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties