Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Bijschriftwoensdag, 28 mei 2003

Nieuw leven
Nog niet zolang geleden werd in ons gezin het negende kleinkind geboren. In deze krant werd hij aan u voorgesteld als DaniŽl, het broertje van Bernard en Dennis Last.
Öheeft doen wedergeboren worden.
1 Petrus 1: 2
Nog niet zolang geleden werd in ons gezin het negende kleinkind geboren. In deze krant werd hij aan u voorgesteld als DaniŽl, het broertje van Bernard en Dennis Last. Op de aankondiging van zijn geboorte hadden zijn ouders geschreven dat negen maanden te kort zijn om het machtige wonder te doorgronden van nieuw leven uit Gods hand.
Nieuw leven, een wonder uit Gods hand. Zo zou je ook de woorden kunnen samenvatten die vandaag uit 1 Petrus staan afgedrukt. Dat is - opnieuw - een kenmerk van de gelovigen in de verstrooiing. Ze hebben nieuw leven ontvangen. Door het geloof in de Here Jezus Christus is er een ander bestaan gekomen.
Hoe dat mogelijk is, vraagt u? Iets verderop in dit hoofdstuk, in vers 22, maakt Petrus dat duidelijk. Het is eigenlijk heel eenvoudig: aan deze mensen is de blijde boodschap van Jezus Christus verkondigd. Die blijde boodschap noemt Petrus het zaad van de wedergeboorte. Dat woord van God is ingedaald in het binnenste van hun leven en is ontkiemd. Het heeft hen ontvankelijk gemaakt voor de liefde van God. Het heeft alle weerstand in hun leven overwonnen.
Dat is de kracht van het evangelie. En dat komt, zegt Petrus, vanwege de opstanding van de Here Jezus Christus. Zijn overwinning over de dood, de zonde, de duisternis maakt van het Evangelie een doordringende boodschap die het hele leven tot in de wortel veranderd.
We moeten dat maar goed tot ons door laten dringen. Waarin onze situatie ook mag verschillen met die van de eerste lezers van deze brief, hierin niet: we mogen allemaal dezelfde krachtige boodschap horen. Die boodschap geeft nieuw leven, ook vandaag.
Geloofd zij onze God en Vader die dit leven aan ons geeft.
Zullen we ooit in staat zijn dit machtig wonder te doorgronden?
Henk Last

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties