Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Expowoensdag, 28 mei 2003

Een overzicht van lopende en komende exposities
Balk, Talma Hiem: schilderijenexpo Joke Hollander en Martje Vervat, t/m 30 juni.
Beetsterzwaag, Kunsthuis SYB: tent. Hinnie Teenbruggen, t/m 10 juni.
Beetsterzwaag, Kunstruimte Wagemans: tent. nieuw werk van Rita Kok, t/m 9 juni.
Beetsterzwaag, IOM Beetsterzwaag: expo ‘Kijken is kunst‘ van Marjolein Taanman, t/m 31 aug.
Buitenpost, De Kruidhof: aquarellenxpo Liesbeth Mouthaan, t/m 10 juni.
Buitenpost, Gem. huis: expo van Jantsje Kinderman uit Gorredijk, schilderijen, t/m 11 juli.
Burgum, Berchhiem: expo Anna Wolthuizen (acrylverf), t/m 31 mei.
Burgum, Gemeentehuis: expo Koos Foekema (schilderijen), t/m 24 juni.
Burum, Galerie De Blauwe Roos: expo Henk Hesselius (gouaches/tekeningen), Cecile van Spronsen (grafiek), Nel Haringa en Fred Olijve (objecten), Hiltje Wynia (sieraden), t/m 8 juni.
Dokkum, Admiraliteitshuis: tent. ‘Een vrouwenhand en een paardentand…‘, t/m 31 mei.
Dokkum, Wennekes: opening en overzichtstent. Appel, Benner, Brands, Lataster en Sierhuis, t/m 14 juni.
Dokkumer Nieuwe Zijlen: Galerie De Dream: expo Gabriël Barlag (wandobjecten), t/m 15 juni.
Drachten, Beautycentrum: schilderijen van Jannie van der Pol uit Drachten, werk met een figuratief karakter, t/m 31 juli.
Drachten, De Galerij: tent. ‘Transformatie‘, assemblages van Dries Reeder, t/m 21 juni.
Drachten, Museum Smallingerland: tent. ‘Aanwinst in context‘, t/m 31 aug.
Eastermar, De Zandloper: expo ‘Twee vrouwen, twee keer anders‘ met Willemieke Zaalbert (keramiek) en Nel Lansink (papiercollages/weeftechnieken), t/m 18 juni.
Elsloo, Kunstzaal de Zonnebloem: expo Harry Visser (aquarel/grafiet), t/m 15 juni.
Engwierum, De Dream: expo Gabriël Barlag, t/m 15 juni.
Exmorra, De Spintol: tent. ambachtelijk werk en poppenhuizen, t/m 30 sept.
Firdgum, Skoalle: verkoopexpo Abe Gerlsma, t/m 3 aug.
Franeker, Kaatsmuseum: tent. ‘Keninklik spul‘, t/m 24 aug.
Gersloot, Tripgemaal: expo schilderijen, tekeningen en etsen van Boele Bregman (1918-1980), t/m 9 juni.
Gorredijk, Galerie Hoogenbosch: expo B.C. Epker, Barbare Scheidegger en Robert Geveke, t/m 29 juni.
Gorredijk, Streekmuseum Opsterland: expo Jan Planting, t/m 31 mei.
Goutum, Galerie Goutum: expo ‘Beeldend Licht‘ met Janneke Hengst (schilderijen) en Sikko de Vries (houtsculpturen), t/m 14 juni.
Grou, Museum De Trije Gritenijen: tent. ‘Pronkje - Fryslâns gloarjetiid yn de 19e ieu‘, t/m 27 sept.
Gytsjerk, Keukenkamer (vml. Zuivelfabriek): expo Aeltsje de Boer (schilderijen/beelden) en Pieter Kuper (hout- en steensculptueren), t/m 16 aug.
Hallum, Bibliotheek: expo Gerbrig Wiersma-Piek (schilderijen), t/m 30 juni.
Harlingen, Atelier 1899: expo Murk van Stralen (schilderijen/potloodtekeningen), t/m 5 juli.
Harlingen, Galerie De Vis: tent. Gerrit Benner en Eugène Brands, t/m 28 juni.
Harlingen, Kunsthandel Zuijderwal: expo ‘De Bevrijding‘ van Sipke Jansma, t/m 5 sept.
Heeg, Galerie yn ‘e bocht, Lytshuzen 3: Anne Kramer: koeien in het landschap en skûtsjes op de Friese meren, t/m 16 juli.
Heerenveen, Kunstruimte Heerenveen: expo ‘Gemeenplaatsen en platte verbeelding‘, geïllustreerde gedichten van Ronald Beyl, t/m 15 juni.
Heerenveen, Museum Willem van Haren: tent. over de vroege film in Friesland, t/m 6 juli.
Heerenveen, Serviceflat Oranjewoud: schilderijenexpo Ger roos, t/m 31 juli.
Hegebeintum, Informatiecentrum: expo Gepke Schoustra (keramiek) en Klaas Tjerk Hempenius (schilderijen), t/m 20 juli.
Hollum (A), Galerie Dit Eiland: expo vogeltekenaar en veldornitholoog Martin Brandsma, t/m 22 juni.
IJlst, Gemeentehuis: tassenexpo van Krista van Dijk, t/m 31 mei.
Katlijk, Atelier-Galerie De Ruijter-van Santen: Voorjaarssalon, t/m 1 juni.
Kollum, E.M. Galerie: expo ‘Alchemia‘ van Halina Zalewska (tekeningen, schilderijen en boeken), t/m 28 juni.
Kollum, Oudheidkamer Mr. Andreae: expo ‘Van Buidels, Beurzen en Bûsjild‘, attributen met betrekking op bewaren, sparen en vervoeren van verschillende soorten betaalmiddelen, t/m 27 sept.
Langezwaag, Galerie Weekhout: expo Iris Hofman (schilderijen) en Thea Zoet (keramiek), t/m 8 juni.
Leeuwarden, ARTemisia in Kunstzaken: solo-expo van Robert van Westendorp ‘Gevallen masker‘, t/m 14 juni.
Leeuwarden, FotogalerieNO5: tent. Jan van Akker, t/m 21 juni.
Leeuwarden, Galerie Van den Berg: expo Hassan Aboud Ali (schilderijen), t/m 18 juni.
Leeuwarden, Princessehof: Manifestatie De Friese Nassaus, t/m 9 juni.
Leeuwarden, St. Joseph Galerie: expo Anna Greidanus (porselein), thea Figee (glas), Riki Mijling (2D- en 3D-objecten), Marry Teeuwen (2D- en 3D-objecten), t/m 31 mei.
Makkum, Galerie Les Brisant: expo studenten kunstacademie ‘Jong talent‘, t/m 31 mei.
Menaldum, Gemeentehuis: werk van Gerrot O. de Boer, t/m 26 juni.
Menaldum, Ki-Beau Galerie: keramiekexpo met Joop Dekker, Hermine Grob en Yvonne Ruiter, t/m 7 juni.
Marrum, Kabinet Hendrik Beekman: expo Elisabeth Bechter Polder, Elmar Huisman, Sietse Wiersma en Hendrik Beekman, t/m 22 juni.
Metslawier, Galerie/atelier Ge-art: expo Jan Beerda (schilderijen) en Edit de Gooijer (keramiek), t/m 31 mei.
Nij Beets, Sudergemaal: expo ‘Kunstvormen in kleur, lijn en woord‘ van Jelly Timmer, t/m 29 juni.
Noordwolde, Nationaal Vlechtmuseum: tent. ‘Basketry Carte Blanche‘ van Mary Butcher, t/m 31 aug.
Oude Bildtzijl, De Witte Klok: expo deelnemers Slikwerkroute, t/m 29 juni.
Piaam, It Fugelhus: expo L. Sluyter (vogeltekeningen), t/m 30 sept.
Piaam, Nynke Pleats: expo familie Weissenbach, t/m 14 juni.
Sleat, Museum Stedhûs Sleat: tent. Komt dat zien! Plaatjes kijken op de kermis, t/m 22 juni.
Sneek, Antonius Ziekenhuis: expo ‘Stof en geest, licht en strijd‘ van Linus Harms (foto‘s), t/m 26 juni.
Sneek, Galerie BAS: expo Amber de Groto (houtsnedes/tekeningen) en Jochem Hamstra (schilderijen), t/m 8 juli.
Sneek, Waterpoort Art Gallery: expo Raven van Enckevort (marmeren beelden), t/m 31 mei.
Stiens, Bibliotheek: expo Peter Moed, t/m 30 mei.
Stiens, Gemeentehuis: expo Sipke Jan van der Meulen (schilderijen), t/m 27 juni.
St. Nicolaasga, Galerie Heide: collectie merklappen, iedere zondag 14.00-17.00 u.
Surhuisterveen, Spaar en Voorschotbank: tent. ‘Schoonheid uit de wereld van klein‘, t/m 29 mei.
Tijnje, Galerie La Lanka: expo ‘Koe en Kunst‘, t/m 3 juli.
Twijzel, Pilat & Pilat: expo Tine Klopper (abstract grafisch werk) en Evert Meilink (houtskool), t/m 25 juli.
Veenklooster, De Kuiperij: olieverf-expo Harry Boiten, Piet Deunhouwer (surrealisme) en Hinke Posthuma, t/m 28 juni.
Veenwouden, De Schierstins: expo Riekje Bennen (schilderijen) en Martha van der Hoef (speksteen), t/m 18 mei * expo Klaske Kalsbeek-Vlasma (aquarellen bloemstillevens en landschappen), t/m 14 juni.
Vlieland, Museum Tromps Huys: expo ‘Vlieland in pastel‘ van Trudi Oosthoek, t/m 8 juni.
Warten, It Earmhûs: open huis en expo Marianne Fox-Ockinga, t/m 27 sept.
Wergea, Galerie TOONbeeld: expo Geertje van Eikenhorst (schilderijen/linoleumsnedes), t/m 9 juni.
Westergeest, Galerie Ten Dele: expo Alie Linker (schilderijen), t/m 21 juni.
Wirdum, Melk- en kunstsalon Rusthoven: expo Leen Kaldenberg (schilderijen), t/m 22 juni.
Wommels, Gemeentehuis: expo kunstenaars Littenseradiel, t/m 30 sept.
Workum, Gem. kantoor: expo cursisten van Koos van Keulen, t/m 18 juli.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties