Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiodonderdag, 14 augustus 2003

‘Doarp fan skippers en boeren’
KOR HYLKEMA
Terherne - Twee van de vier kampioenen in de strijd om het Iepen Frysk Kampioenskip Skūtsjesilen (IFKS) zijn woensdagavond in hun woonplaats Terherne gehuldigd. Schipper Janny Riemersma van ‘De Lege Wālden’ werd kampioen in de B-klasse en Eelke Dijkstra won met zijn skūtsje ‘Oude Zeug’ bij de A’s.
Beide skūtsjes maakten gisteravond eerst, voorafgegaan door het Terhernster shantykoor Ballźst oer Board, een ronde om het dorp. In het zicht van de haven ging het bijna mis toen de ‘Oude Zeug’ met de verstaging tegen het geopende brugdek opvoer. Het schipperschap van Eelke Dijkstra deed ook hier blijken. Hij voer rustig achteruit, om vervolgens meer aan stuurboord de brugopening in te varen.
Aan boord van De Lege Wālden bevond zich onder andere Jan Muntendam uit Zwolle. Muntendam, nu 88 jaar, heeft tussen zijn negende en 25ste jaar met zijn ouders op dit skūtsje geleefd. ,,Myn heit hat dit skūtsje kocht en sylde yn Fryslān en op de Iselmar. It wie altyd in swier skip, mar Janny kin der goed mei omgean. Se hat in bźste learmaster hān en is goed opfongen.’’
Ook vader Simon Riemersma is trots. ,,Fiif jier lyn is Janny skipper wurden, mei dit risseldaat. Se siet al jong by Pyt Kamsma (de eerste schipper die met dit skūtsje bij de IFKS zeilde, KH) op it skip. Der wie se śtkyk en der lear je fan. Want se hat it net fan my.’’
Klaas Jansma was door de organisatie ingehuurd om een woordje te spreken. De beide kampioenen schreef hij een groot talent toe. Vooral het kampioenschap van Riemersma stemde hem lyrisch. ,,De froulju binne trochbrutsen! Janny hat 250 jier skiednis totaal op de kop setten. Se hat wūnderbaarlike kwaliteiten en is in wiif dat in skip de bek foljout. Mar se is gjin manwiif. Se hat mei fernuft sylt en ik ha mei genoegen nei har sjoen.’’ Volgens hem ligt in het dorp aan het Sneekermeer de oorsprong van het skūtsjesilen. ,,Hjir wenje beste skippers, dźr nim ik myn pet foar ōf!’’
Penningmeester Auke de Boer van de stichting Skūtsje de Lege Wālden kondigde aan dat er de komende winter het nodige aan het skūtsje gaat gebeuren. ,,Dit is nedich om śs yn de A-klasse te handhavenjen. Dit jier ha we al nije swurden krigen, dy oaren wiene fierstente swier.’’
Van een vertegenwoordiger van de IFKS kregen de beide kampioenen de hoofdprijzen uitgereikt, ditmaal met hun naam er in gegraveerd. Dijkstra kreeg een verzilverde replica van een skūtsje, Riemersma een verguld anker.
Burgemeester Ype Dijkstra van Boarnsterhim was trots dat dit jaar liefst zeven IFKS-schippers uit ‘zijn’ gemeente kwamen en dat twee kampioenen uit ‘it doarp fan skippers en boeren’ kwamen. Hij besloot de huldiging door alle schippers en bemanningsleden een skūtsjepenning, bevestigd aan een lint in de gemeentekleuren, om de schouders te hangen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

In het artikel 'Doarp fan skippers en boeren' wordt de eerste schipper van de Lege Wâlden genoemd: Pyt Kamsma. Dit is niet de goede naam: het moet Pyt Kamstra zijn. Dus voortaan graag even goed de namen noteren!

Japke Palma, Groningen - vrijdag, 15 augustus 2003


regio
Familieberichten
Advertenties