Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiodonderdag, 14 augustus 2003

Twijfels over beton in bosjes Dongeradeel
Dokkum – De politiek in Dongeradeel is er nog niet van overtuigd dat er in de dorpsbosjes in de gemeente paden, banken en andere voorzieningen moeten worden aangebracht.
Het plan van het college van Burgemeester en Wethouders werd gisteravond niet met algemeen gejuich ontvangen door de commissie grondgebied. Alleen Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) vindt de investering verantwoord omdat de bosjes door de inwoners worden gewaardeerd.
Het college wil in het kader van het project ‘Beamtegrien yn Dongeradiel’ 279.900 euro uittrekken voor de verfraaiing van de bosjes. Volgens B en W is het de wens van de dorpsbewoners dat er wordt geďnvesteerd tussen de bomen. De commissie Grondgebied uitte haar twijfels over het nut van de opknapbeurt. Met name ChristenUnie en de FNP vinden het niet gepast dat er betonpaden in de bosjes worden aangelegd van en beschouwen de investeringen te hoog. Ook het CDA zette zijn vraagtekens. ABD vindt dat het college door moet gaan met de plannen.
Volgens Boorsma komen er bij de gemeente geregeld klachten van burgers binnen over de slechte staat van onderhoud van de bossen. Sinds 1999 wordt er door de gemeente, Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Friesland samengewerkt ter verbetering van de dorpsbosjes. Dorpen konden zich via een groencommissie opgeven om mee te doen.
De afgelopen jaren is een wensenlijst opgesteld voor ieder dorp. Ondertussen zijn er in diverse dorpen werkdagen geweest met vrijwilligers, die onder leiding van Landschapsbeheer met name in de wintermaanden aan het werk geweest het bos uit te dunnen en er open plekken in te maken. De wethouder waarschuwde de raadscommissie dat de mensen teleurgesteld zouden raken als er nu gesnoeid wordt in het project.
Volgens B en W van Dongeradeel is het nu tijd om over te gaan tot het investeren in voorzieningen. De kosten hiervoor worden voor een groot deel gesubsidieerd in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland (POP), 154.783 euro. Landschapsbeheer draagt 15.000 euro bij, Staatsbosbeheer betaalt 37.000 euro en de kosten voor de gemeente zijn 221.117 euro. In deze begroting zit tevens de aanleg van een ijsbaan in Metslawier op grond van Staatsbosbeheer dat in totaal zo’n 148.000 euro kost.
Dat niet alle burgers blij zijn met de bomen, die na de ruilverkaveling in de jaren 1970 en ’80 zijn geplant, bleek uit de woorden van inspreekster D. Jellema uit Hantumeruitburen. Volgens haar passen de bosjes niet in het landschap. ,,Dongeradiel leit op ’e klaai, mar it begjint mear op ’e Wâlden te lykjen.’’ Er is volgens Jellema te weinig rekening gehouden met het open terpenlandschap. ,,De doarpen ferdwine efter de strúken. It binne faaks bosken mei in tsjerketoer.’’

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties