Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Sportdonderdag, 14 augustus 2003

Tweelingdorp veertig jaar gastheer van beste jongenskaatsers
Revanche Freule topdag voor Jellum-Bears
EDWARD JORNA
Jellum - In Jellum-Bears werd woensdagmiddag voor de 40ste keer de Revanche Freule gehouden. Wat in 1964 door wijlen Wouter Zwart als eenmalig evenement werd opgezet, is veertig jaar nadien een vast ijkpunt op de kaatskalender. Op de zevende woensdag na 1 juli is Jellum-Bears het brandpunt van de kaatssport.
De rood-witte keurmeesterstok rust links naast hem op de bank. Perk één en twee zijn leeg en dus kan Henk de Boer z’n ogen even van de voorlijn afhalen.
Veertig jaar geleden was Henk de Boer zelf jongenskaatser. Voorin en aan de tweede opslag staat hij z’n mannetje en samen met de latere eersteklasser Jan Tamminga en Dries de Boer zorgt hij er voor dat de bescheiden kaatsvereniging De Twa Doarpen in de kranten geregeld de uitslagen haalt.
Dromen doen de drie in 1964 over een zege op de Freule, hét summum voor een jongenskaatser. ,,Yn Dokkum hiene wy it wûn en op oare plakken sieten wy altiten wol by de prizen’’, haalt Henk de Boer in zijn herinnering op. ,,Favoryt wiene wy yn Wommels lykwols net; outsider wol.’’ St. Annaparochie is dat jaar schier onklopbaar. ,,Se hiene foar de Freule twa kear ferlern. Beide kearen fan ús.’’
Op de Freule treffen de beide parturen elkaar in de derde omloop. Dit keer laten de Bildkers zich niet verrassen. Als Henk de Boer, Jan Tamminga en Dries de Boer na de 5-4 en 6-6 nederlaag teleurgesteld van het veld stappen, heeft de oud-Bearster en kaatsliefhebber Wouter Zwart enorm met de drie jongens te doen.
Een week later wordt op een stuk weiland in Bears de eerste Revanche Freulepartij gehouden. Inzet is de Jellum-Bears mienskipsbeker, aangehouden door de initiatiefnemer. Zestien parturen prijken er op de lijst. Jellum-Bears krijgt niet haar revanche. In de eerste omloop is Freulewinnaar Easterlittens, dat een week eerder St. Annaparochie heel verrassend in de finale heeft verslagen, met ‘alles aan de hang’ te sterk. ,,Wy stiene nota bene met skjinne fiif earsten foar’’, glimlacht Henk de Boer.
Geen revanche dus; wel een nieuwe kaatspartij. Elk jaar reizen één week na de Freule de 12 beste parturen van het seizoen en 4 verrassende parturen op de Freule op uitnodiging van de Technische Commissie van de kaatsbond naar Jellum-Bears af. ,,It jout ús feriening útstrieling’’, zegt Theunis van der Gaast, voorzitter van de commissie Revanche Freule. ,,En foar Jellum-Bears is it in topdei.’’
Veertig jaar is de Revanche Freule nu en dankzij de kaatsclub De Twa Doarpen en een leger aan vrijwilligers springlevend. Aan revanche is er de afgelopen veertig jaar geen gebrek geweest. Van de veertig afleveringen slaagden er tot dusver slechts zeven Freulewinnaars in om de zege in Jellum-Bears te prolongeren. Franeker deed het drie keer (1965, ’68 en ’75), Beetgum (’72), Arum (’84), Minnertsga (’97) en Wommels (2001) één keer. ,,It partoer dat de Freule wint hat it grutte doel berikt en is miskien krekt wat minder motivearre’’, zegt Van der Gaast. ,,En dat wylst de ferliezers fansels wat rjochtsette wolle.’’
Dat is ook gisteren het geval, al kan de val van Witmarsum onmogelijk aan een gebrek aan motivatie worden toegeschreven. De Freulewinnaar heeft echter de pech dat Jacob Zaagemans zo ziek als een hond is. Na de eerste omloop verlaat hij de arena definitief. Gert-Jan Meekma en Chris Anema kaatsen dapper door, winnen nog van Akkrum, maar buigen in de halve finale op 5-5 en 6-6 voor Franeker.
Dat partuur, met Cees Malda, Tjitte Bonnema en Tjitse Plantinga, wint uiteindelijk ook de 40ste editie van de Revanche Freulepartij. Reduzum komt in de finale wel met 1-4 voor, maar dat blijkt niet voldoende voor de winst. Met een zitbal maakt Malda de partij op 5-4 en 6-0 uit. Waarmee Franeker haar faam op de Revanche Freule opnieuw waarmaakt. Met zeven overwinningen is de voormalige universiteitsstad de absolute grootverdiener in Jellum-Bears.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties