Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Regiodonderdag, 1 april 2004

Hoorzitting over toekomst openbaar vervoer trekt honderd belangstellenden
‘Auto belasten voor behoud trein en bus’
randy leidelmeijer
Leeuwarden - Openbaar vervoer is een basisvoorziening waar de overheid voor moet zorgen, net zoals ze moet zorgen voor goede wegen en vaarwegen. Het geld dat daarvoor nodig is moet door de automobilist worden opgebracht. Zijn bezuinigingen onoverkomelijk dan mogen die niet leiden tot het opheffen van de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen Haven.
Dat is de algemene conclusie die opgemaakt kan worden na de hoorzitting over het openbaar vervoer dat gisteravond op initiatief van Provinciale Staten is gehouden in Leeuwarden. Op de hoorzitting, over de toekomst van het openbaar vervoer in Fryslân, kwamen zo’n honderd mensen af; burgers, consumentenvertegenwoordigers, bestuurders en professionals.
De spoorlijn Leeuwarden-Harlingen Haven stond voor de aanwezigen niet ter discussie: die mag niet vervangen worden door een busverbinding. Een actiegroep ter behoud van de spoorlijn onderstreepte dit door de overhandiging van 7500 handtekeningen tegen de opheffing. Daarnaast werden nog eens 1720 handtekeningen overhandigd die een groep op Terschelling ophaalde.
,,De lijn is erg belangrijk voor de economie van Fryslân’’, zei G. van Hesteren, raadslid voor GroenLinks in Harlingen. ,,De lijn is misschien wel duur, maar je moet ook kijken naar het rendement. De spoorlijn is van groot belang voor scholieren en toeristen.’’
Tijdens de hoorzitting werd veelvuldig gepleit voor de komst van een lightrail-trein in Fryslân. Ervaringen met deze lichte trein in de Achterhoek, van vervoerder Syntus, zijn goed te noemen. Een inspreker pleitte er daarom voor het spoorvervoer voor een langere periode te gunnen aan een vervoersbedrijf. ,,Waarom vijf of zes jaar? Sluit een contract af voor twaalf jaar, dan is het voor de vervoerder interessanter om te investeren’’, aldus een inspreker.
Snijden in trein en bus gaat vooral ten koste van ouderen en scholieren. De centralisatie van het voortgezet onderwijs heeft tot gevolg dat naar schatting eenderde van de leerlingen moet reizen. ,,Het is verkeerd om op het openbaar vervoer te bezuinigen’’, aldus een scholiere. ,,Leerlingen zijn de dupe, terwijl wij vaak geen andere mogelijkheid hebben.’’
Het feit dat de provincie Fryslân voor het voldongen feit staat dat er met ingang van volgend jaar 3 miljoen euro op het openbaar vervoer moet worden bezuinigd, leek een beetje onder te sneeuwen in de discussie. Met name de burgers pleitten voor het in stand houden van het openbaar vervoer, zonder direct voorstellen te doen over hoe dit moet worden gefinancierd. T. Dieles van de Friese Milieu Federatie deed een poging in die richting. Volgens hem zal het openbaar vervoer nooit kostendekkend zijn en moet een deel worden opgebracht door de overheid en een deel door de reiziger. Hij ondersteunt het advies van de Raad voor Verkeer en Vervoer om reizigers belasting te laten betalen. De opbrengst kunnen provincies gebruiken voor het openbaar vervoer in de regio. Dieles vindt ook dat moet worden overwogen om de automobilist hoger te belasten om het openbaar vervoer te behouden. ,,Je moet het gebruik van de auto duurder maken, niet de vaste lasten. Dan krijg je ze misschien uit de auto’’, stelt hij. Dieles pleit voor een multi-disciplinaire aanpak, waarbij niet alleen gekeken wordt naar het openbaar vervoer maar ook naar het auto- en fietsverkeer.
Voorzitter S. Galema van de Statencommissie lân, loft en wetter toonde zich na afloop van de hoorzitting ingenomen met alle reacties. Hij ziet de bezuinigingen als een dilemma, maar erkent ook dat er nog winst in efficiency-verbetering is te halen. De Staten nemen in juni een besluit over de bezuinigingen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties