Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Hoofdartikeldinsdag, 20 juli 2004

Terreur, berichtgeving…
Sinds anderhalve week geldt in Nederland een verhoogde staat van paraatheid. Er zijn aanwijzingen bij onze veiligheidsdienst AIVD dat moslim-radicalen aanslagen willen beramen in ons land. Een aantal concrete doelen wordt bewaakt, waaronder Schiphol, overheidsgebouwen en ambassades. Het gaat met name om locaties in het westen van het land.
De berichtgeving vanuit het kabinet over deze terroristische dreiging is tot nu toe uiterst summier, en niet altijd betrouwbaar. Anderhalve week geleden maakte het kabinet bekend dat enkele doelen worden bewaakt. Een paar dagen later schreef minister Remkes van Binnenlandse Zaken een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij enige uitleg gaf. Daarin werd niets concreets gezegd over de aard van de dreigingen.
Dit weekeinde werd bekend dat twee mannen (uit Syrië en Libanon) hebben gedreigd een terroristische actie uit te voeren tijdens de Vierdaagse van Nijmegen, die vandaag begint. De twee zijn aangehouden. Wat ze precies van plan waren is niet bekend gemaakt. Evenmin is duidelijk of ze lid waren van een terroristische groepering. Politie en Justitie willen daar niets over kwijt. Zwijgzaamheid is geboden in dergelijke gevoelige zaken, vindt minister Remkes. ‘Uit de aard der zaak kunnen die slechts beperkt in het openbaar worden toegelicht’, schrijft hij de Tweede Kamer.
Gisteren werd pijnlijk duidelijk dat de weinige informatie die wél naar buiten komt, niet altijd klopt. Een brief van Al Qaeda waarin gedreigd werd met dreigingen in ‘Brussel of Amsterdam’ blijkt in werkelijkheid niet te bestaan. Minister Remkes had zich vergist. Hij had naar eigen zeggen twee brieven door elkaar gehaald. De Tweede Kamer is verbaasd en boos, maar komt niet terug van reces.
… en schouderophalen
Het is aan de ene kant een goede zaak dat de Nederlandse bevolking wordt voorgelicht over de terroristische dreiging, en wordt opgeroepen extra alert te zijn. Het bewaken van Nederland tegen terroristische acties kan niet alleen aan de betreffende instanties worden overgelaten, maar is ook een verantwoordelijkheid van de bevolking.
De oproep tot waakzaamheid heeft ook een andere kant. De bevolking kan alleen worden opgeroepen tot waakzaamheid als daar ook instrumenten bij geleverd worden. Dat is het grote probleem waar de Nederlandse bevolking nu mee kampt. Niemand weet wat het betekent ‘extra waakzaam’ te zijn, en welke actie ondernomen moet worden. Het kan niet zo zijn dat onze overheid ons oproept iedere allochtoon met een verdacht pakketje of koffertje in zijn hand te zien als mogelijk gevaar voor onze veiligheid.
Het is niet verwonderlijk dat de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse hun schouders ophalen over de bedreiging van hun wandelevenement. Het is geen gebrek aan angst of onverschilligheid dat iedereen ‘gewoon’ meewandelt. Het is nu eenmaal onmogelijk de werkelijkheidswaarde van een dergelijke dreiging goed af te wegen, als er geen adequate informatie beschikbaar is.
De blunder van minister Remkes kan ervoor zorgen dat mensen het terreuralarm minder serieus gaan nemen. Zo’n houding gaat echter volledig voorbij aan de ernst van de situatie. Nederland wordt bedreigd door radicale islamitische groeperingen vanwege onze deelname aan de oorlog in Irak, en onze onomwonden steun aan de Verenigde Staten. Onze steun aan het beleid van Bush is niet anders van aard dan de steun die Spanje verleende in Irak. En bijna niemand had een aanslag in Madrid voorspeld.
De terroristische dreiging moet daarom serieus worden genomen, evenals alle maatregelen die worden genomen. Het voorspellen van terreuraanslagen is onmogelijk. Er moeten dus voorzorgsmaatregelen worden genomen die achteraf overbodig blijken te zijn. Dat is onvermijdelijk in deze situatie.
De overheid moet in haar voorlichting aan de burgers de juiste mate van openheid betrachten. In dit geval betekent dat een zo groot mogelijke mate van zorgvuldigheid. Onjuiste informatie zorgt alleen maar voor meer onrust en tast de betrouwbaarheid van de overheid aan. Dat komt de veiligheid zeker niet ten goede. Dat is het laatste wat de Nederlandse overheid moet willen bereiken.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties