Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Regiomaandag, 6 september 2004

‘Gas boren kan over drie jaar’
Den Haag – Over drie jaar kan er vanaf het vasteland gas worden geboord onder de Waddenzee. Dat verwacht directeur R. Platenkamp van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Hij zegt dat in het jongste nummer van het bedrijfsblad Shell Venster. Voorwaarde is wel dat de landelijke en regionale overheden snel instemmen met de boorplannen.
Het kabinet heeft voor de zomer besloten dat er naar gas geboord mag worden onder de Waddenzee. De Tweede Kamer moet nog instemmen met de plannen. Als deze horde is genomen, moeten ook andere overheden akkoord gaan. ,,Wanneer er geboord kan worden, is deels afhankelijk van het tempo waarin de diverse overheden vergunningen afgeven’’, zegt Platenkamp.
Na goedkeuring door de Tweede Kamer zal het vergunningenproces anderhalf tot twee jaar duren. De verwachting is dat diverse organisaties, zoals de Waddenvereniging, de vergunningen zullen proberen aan te vechten. ,,Daarna hebben we nog een jaar nodig voor het doen van aanvullende investeringen.’’
In april kwam de commissie-Meijer met adviezen over boren. De opstellers zijn onder strikte voorwaarden voorstander van extra gaswinning in de Waddenzee vanaf de vaste wal. Door een ommezwaai van het CDA in de Tweede Kamer is er nu een meerderheid voor boren.
Er is ook veel tegenstand. Zo is het provinciebestuur van Groningen tegen. Groningen heeft een poging gedaan de Waddenzee op de lijst van werelderfgoederen van de Verenigde Naties te krijgen, in de hoop dat dit boren kan tegenhouden. Volgens Platenkamp is die actie zinloos. ,,Er is overtuigend aangetoond dat onze activiteiten geen negatief effect hebben. Bovendien gaan we niets in de Waddenzee doen. Een plaats op de Werelderfgoedlijst zou dus geen invloed hebben.’’
Een meerderheid van Gedeputeerde Staten van Fryslân is voor het boren naar gas onder de Waddenzee. Alleen de PvdA-gedeputeerden Andriesen en Mulder blijven principieel tegen de gaswinning. Dat bleek vorige week. Eerder was een meerderheid in GS tegen de boringen. De CDA-gedeputeerden zijn naar eigen zeggen overtuigd geraakt door de commissie Meijer.
Volgens Platenkamp zijn ook de de zogeheten Europese Vogel- en Habitatrichtlijn niet van invloed op toestemming voor het boren. ,,De Habitatrichtlijn zegt dat je niets mag doen waarbij schade optreedt, tenzij er dwingende redenen zijn. De commissie-Meijer en het kabinet zeggen dat we alleen gas mogen winnen ‘met de hand aan de kraan’. Voor er dus schade zou kunnen optreden, knijpen we de kraan, zodat er geen schade ontstaat. Dat ‘mits er dwingende redenen zijn’ komt dus nooit voor.’’
Platenkamp zegt dat er weinig te zien zal zijn als ‘achter de dijken’ wordt geproduceerd. Twee huidige locaties worden licht aangepast.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties