Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Regiovrijdag, 1 oktober 2004

Restauratie kerken loopt vertraging op
Leeuwarden – De restauratie van kerken met de status van rijksmonument loopt vertraging op. Het duurt nu al achttien jaar voor alle liggende subsidieaanvragen bij de provincie kunnen worden gehonoreerd. Voor zeker zeventig van de ongeveer 380 kerken met de status van rijksmonument is nog geen cent aangevraagde overheidssubsidie beschikbaar. Daarnaast liggen er nog onbehandelde aanvragen voor de restauratie van 32 orgels.
Door veranderend beleid en achterstanden bij de provincie is er een chaos ontstaan in de verwerking van aanvragen. De verwachting is dat de wachttijden voor subsidietoekenning daardoor hard zullen oplopen. Ook heeft de provincie minder geld te verdelen. Dat blijkt onder meer uit het ontwerp Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma 2004-2009 dat de provincie deze week met een half jaar vertraging heeft gepresenteerd.
J. Jongsma, directeur van de stichting Behoud kerkelijke gebouwen in Friesland, die ongeveer 280 kerkbeheerders begeleidt bij restauratie en onderhoud, spreekt van een zorgelijke situatie. Volgens hem staat er nog niet direct een kerk op ,,instorten”, maar is het wel ,,behelpen” voor de kerkbeheerders.
De inhaalslag die de provincie een aantal jaren geleden heeft ingezet - de wachttijd is wel eens 23 jaar geweest - stokt. De provincie beheert de budgetten van kerken die zijn aangewezen als rijksmonument in twintig Friese gemeenten. Gemeenten met meer dan honderd rijksmonumenten binnen hun grenzen kunnen zich voor subsidie rechtstreeks wenden tot het Rijk. Ook daar bedraagt de wachttijd vele jaren.
T. Jellema van de Nederlandse Hervormde Kerk in Ferwert is een van de vele kerkmeesters die teleurgesteld is door de prioriteitenlijst van de provincie. De kerkgemeente heeft onder meer deels met eigen geld de binnenkant van de toren en de klokken gerestaureerd. Nu wil de gemeente graag ook de weinig fraaie buitenkant van de toren opknappen. Voorlopig is die aanvraag op de reservelijst geplaatst. ,,De wijzerplaten zijn zo slecht dat je niet kan zien hoe laat is, we kunnen nu wel horen hoe laat het is.” Alles bij elkaar heeft de gemeente nog voor ruim 430.000 euro aan subsidieaanvragen liggen.
De provincie heeft wel prioriteit gegeven aan het plaatsen van een koepel op de ruďne van de Broerekerk in Bolsward, waarvoor ruim een kwart miljoen euro beschikbaar is gesteld. De gemeente Bolsward heeft voorrang afgedwongen, omdat bij nog langer wachten andere potentiële investeerders zouden afhaken. Met datzelfde probleem kampen ook tal van andere beheerders van kerkgebouwen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties