Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiodinsdag, 16 november 2004

‘Vervuilde sloot maakt ziek’
Sint Annaparochie – De gezondheid van mensen en dieren rond de poldersloot aan de Middelweg West in Sint Annaparochie is in gevaar, doordat er te vaak vervuild rioolwater in de sloot loopt. Dat betoogde melkveehouder P. Lont, wiens land aan de sloot grenst, gisteren bij de Raad van State. Hij eist dat Wetterskip Fryslân de riooloverstort beter beveiligt.
Tijdens de rechtszitting bij de hoogste bestuursrechtbank van het land, gisteren, overlegde Lont schokkende getuigenissen. Een buurman die in de poldersloot is gevallen, kreeg de ziekte van Weil. Bewoners van een woning vlakbij de sloot kregen een zeldzame longziekte en hebben voortdurend last van hoofdpijnen. Volgens veehouder Lont bleek achteraf dat de vorige bewoners van die woning precies dezelfde klachten hadden. Zij hebben dat voor de aankoop van de woning nooit aan de kopers verteld.
Het rundvee van Lont kampt in verhouding met veel meer ziekten dan het vee van collega-veehouders, zo heeft een dierenarts vastgesteld. Drachtige koeien van Lont hebben veel meer last van verwerping (miskramen) dan koeien elders in de gemeente.
De riooloverstort aan Middelweg West in Sint Annaparochie is de grote boosdoener, zei de raadsman van Lont. Bij felle regenval komen rioolwater met afval en menselijke uitwerpselen in de smalle poldersloot terecht. Lont is in het bijzonder de dupe omdat alle slootjes van zijn landerijen water krijgen van de doodlopende poldersloot.
Lont liet tijdens de zitting foto’s van het bijzonder smerige water van de poldersloot zien.
De woordvoerder van het Wetterskip Fryslan, die vergunningen voor een aantal riooloverstorten aan de gemeente Het Bildt heeft verleend, kon niet ontkennen dat het water van de poldersloot vervuild is. ,,Het water van de poldersloot is verontreinigd met 7,3 vervuilingseenheden. De grens waarbij er iets moet gebeuren ligt boven de 8 vervuilingseenheden,” zei hij.
Staatsraad K. Brink vroeg wat er moet gebeuren om te voorkomen dat het vervuilde water bij mens en vee terechtkomt. Volgens de woordvoerder van het waterschap kan een zogeheten bergbezinkbak bij de overstort een oplossing zijn. Maar een dergelijke grote betonnen bak is duur en de gemeente Het Bildt wil er vooralsnog niet aan.
Een andere oplossing is het aanbrengen van afrastering langs de sloot, om onder meer te voorkomen dat koeien er uit drinken. ,,Dat is ondoenlijk,” zei veehouder Lont, ,,dan moet ik alle sloten in mijn land afrasteren.”
De woordvoerder van het Wetterskip beloofde aan de staatsraad de kwestie te gaan bespreken met het bestuur. De woordvoerder zat duidelijk is zijn maag met de kwestie. Lont zei te hopen dat meer omwonenden van de poldersloot met hun verhalen naar buiten zullen komen nu bekend is hoe smerig en gevaarlijk het slootwater is.
Overigens zal Brink eerst moeten bekijken of hij de bezwaren van Lont wel inhoudelijk mag behandelen. Immers, het lijkt er op dat Lont te laat was met zijn bezwaren omdat hij de publicatie van de overstortvergunningen in de Franeker Courant heeft gemist. Die wordt niet bezorgd in het buitengebied van Het Bildt. De uitspraak van de staatsraad volgt over enkele weken.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Om te voorkomen dat koeien ziek kunnen worden van het slootwater, kun je het beste gewoon afrastering en waterleiding met drinkbakken aanleggen. Zoiets is helemaal niet ondoenlijk, soms zelfs noodzakelijk, maar dat is verschillend voor ieder bedrijf. Desondanks hoort het Wetterskip Fryslan voor schoon slootwater te zorgen.

Stelling, Haule - woensdag, 17 november 2004


regio
Familieberichten
Advertenties