Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Bijschriftwoensdag, 12 januari 2005

Schokkend
De historicus J. Huizinga schreef deze befaamd geworden woorden: ‘Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het.’
Johannes 3:16
De historicus J. Huizinga schreef deze befaamd geworden woorden: ‘Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het.’ Ook in onze tijd beseffen we maar al te goed te leven in een bezeten wereld. Boze geesten gaan tekeer, boze geesten van hoogmoed en hebzucht en haat.
Als alle mensen zouden trachten te leven naar het ene grote gebod, het gebod van de liefde, zou het een paradijs zijn op aarde. Nu is het vaak een hel.
Het is verbazingwekkend dat God deze wereld niet van zich afstoot, maar dat hij deze wereld liefheeft. En hoe! Geen wonder dat Johannes 3:16 de bekendste tekst is uit de hele Bijbel. Zo lief heeft God de wereld dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Ik stel me voor dat Nicodemus deze schokkende woorden hoort terwijl hij met Jezus zit op het platte dak van een huis, in de stilte van de nacht, onder het toeziend oog van de sterren. Als hun stemmen zwijgen, hoor je alleen het ruisen van de nachtwind in de bomen. En dan gebruikt Jezus een beeld. Hij zegt: De wind waait waarheen hij wil en je hoort z’n geluid maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heengaat.
Zo heeft ook de gelovige een geheim. Het begin van z’n leven reikt tot voor z’n geboorte, het wonder van z’n bestaan berust bij God. En z’n leven eindigt niet in de dood, het reikt verder dan het graf. Hij heeft eeuwig leven ontvangen.
Hoe kom je aan deze blije zekerheid? Jezus zegt, het komt aan op een geboorte uit water en Geest. Wat Hij met water bedoelt, lees je een hoofdstuk verder, in Johannes 4. Het levende water is het Evangelie. Wie zoekt, die vindt. Dat is een belofte van Jezus. En ik heb Jezus nooit betrapt op een leugen. Wie het Evangelie dorstig indrinkt, ervaart de werking van de Geest in zijn hart. Om het met Paulus te zeggen (Romeinen 8:16): Die Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn!
Jaap Zijlstra
Uit: ‘Toekomst’, Kok Kampen

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties