Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Hoofdartikeldonderdag, 31 maart 2005

Harde aanpak verkeersgekken...
Automobilisten die keer op keer de verkeersregels overtreden, moeten strenger worden bestraft. Hoe vaker ze worden gepakt voor bijvoorbeeld te hard rijden of dronkenschap achter het stuur, hoe zwaarder ze moeten boeten. Scheidend officier van justitie Klaas Bunk heeft daar vorige week in deze krant twee keer voor gepleit en gisteren deed hij op een symposium een boekje open over zijn plannen op dat front.
Verrassend zijn die plannen niet. Eigenlijk zijn ze een logisch voortvloeisel uit de successen die justitie boekt met de aanpak van veelplegers op ander gebied (inbraak, diefstal). Streng optreden tegen draaideurcriminelen helpt; in sommige regio’s is de alledaagse misdaad merkbaar gezakt. Utrecht heeft het zelfs over een daling van een kwart van de overtredingen.
Dezelfde aanpak kan ook toegepast worden op notoire overtreders van verkeersregels. Bunk is dan ook niet de eerste die daarover rept. Minister Donner presenteerde vorig jaar al plannen om recidive in het verkeer harder aan te pakken, en in mei ging de ministerraad daarmee akkoord. Die plannen behelsden allereerst de invoering van een puntensysteem (elke verkeersovertreding kost punten: bij een bepaalde puntenscore raak je je rijbewijs kwijt. Wie binnen vijf jaar opnieuw een ernstig verkeersdelict pleegt, is zijn rijbewijs meteen kwijt. Het gaat dan om excessief hard rijden, achter het stuur kruipen onder invloed van drank of het veroorzaken van een ongeluk. Nu kan een rechter die maatregel ook al wel opleggen, maar straks is hij daartoe verplicht. Als de rijontzegging geldt voor meer dan een jaar, moet de bestrafte zelfs opnieuw rijexamen doen. Het onderscheid tussen werk en privé vervalt. Nu haalt de rechter nog wel eens zijn hand over het hart als het gaat om iemand die voor zijn broodwinning afhankelijk is van zijn rijbewijs.
Straks gaat ook een vrachtwagenchauffeur die na de weekendborrel een ongeluk veroorzaakt, zonder pardon voor de bijl. Daarnaast liet de minister plannen uitwerken voor een glijdende schaal voor de hoogte van de boetes. Nu wordt het boetebedrag met elke te hard gereden kilometer een evenredig bedragje hoger. Die stijging wordt straks progressief. Bovenmatig hard rijden wordt naar verhouding zwaarder bestraft. Het kabinet is van zins die verandering per 1 januari volgend jaar in te voeren.
Tegelijkertijd bracht het ministerie in de loop van vorig jaar extra politieauto's op de weg met videosurveillance om die aanpak kracht bij te kunnen zetten. In december stuurden de ministers Donner en Peijs hun gezamenlijke wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer.
...verdient brede navolging
Het is goed dat zowel vanuit Den Haag als vanuit de regio wordt gewerkt aan maatregelen om het veiliger te maken op de weg. Want verkeersgekken zijn hardleers. Het ministerie van Justitie liet vorig jaar onderzoek doen naar recidive bij verkeersovertredingen en daaruit bleek dat vooral snelheidsovertreders en dronken bestuurders zich er weinig van aantrekken dat ze een keer gepakt en bestraft zijn. Misschien schamen ze zich even, maar velen gaan opnieuw de fout in en vormen een ernstige bedreiging voor de verkeersveiligheid. Hardrijders zijn vaak ook degenen die zich schuldig maken aan intimidatie van andere weggebruikers: bumperkleven, agressief rijgedrag, inhalen over een doorgetrokken streep, allemaal acties die andere bestuurders vaak zo opjagen dat ze uit nervositeit en schrikreacties ook een gevaar op de weg worden.
Lang niet alle hardrijders of beschonken chauffeurs beteren hun leven nadat ze een keer gepakt zijn. Ruim 40 procent van daders in het verkeer loopt binnen vijf jaar opnieuw tegen de lamp. Meestal is dat voor iets anders, maar ook vaak voor exact hetzelfde vergrijp. Van de chauffeurs die grof te hard reden, wordt een vijfde binnen vijf jaar opnieuw beboet voor precies hetzelfde. En van de rijders onder invloed wordt bijna eenderde binnen vijf jaar opnieuw betrapt met veel te veel drank op.
Nog een tweede opmerking van Bunk verdient aandacht: de aanpak van asociaal en onveilig verkeersgedrag is niet een verantwoordelijkheid van politie en justitie alleen, vindt hij. De brave rijders die nu handenwrijvend het accorderen van dit harde pakket door de Tweede Kamer afwachten, hebben zelf ook hun verantwoordelijkheid. Het zijn nog veel te weinig mensen die er familielid, vriend of buurman rechtstreeks durven aan te spreken op dat te veel aan borrels of het te diep ingedrukte gaspedaal. Bunks suggestie om buurt- en dorpsverenigingen die vorm van sociale controle te laten groeien, is het overwegen waard.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties