Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiodonderdag, 31 maart 2005

Voorlopig geen zoutwinning bij Sexbierum
Workum – Hernieuwde zoutwinning bij Sexbierum is voorlopig nog niet toegestaan. Provinciale Staten willen eerst een nieuw onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van zoutwinning in Noordwest-Fryslân. Dat hebben zij gisteravond in een commissievergadering besloten.
Gedeputeerde Bijman is volgens de Statenleden te voorbarig geweest door vorige week donderdag op een persconferentie mede te delen dat Frisia Zout toch nog 200.000 ton zout mag halen uit zijn eerste concessiegebied bij Sexbierum. Zij zijn het niet met de gedeputeerde eens dat voldoende is aangetoond dat de bodemdaling als gevolg van zoutwinning tot stilstand is gekomen. Tot het aanvullende onderzoek is afgerond, willen Provinciale Staten geen zoutwinning toelaten bij Sexbierum. De Statenleden verzoeken het provinciebestuur dan ook dringend zijn standpunt voorlopig niet door te geven aan het ministerie van Economische Zaken, dat over de concessieverlening gaat.
De notitie van Gedeputeerde Staten is door alle partijen als onvoldoende gekwalificeerd. Zo hekelt het CDA het dat in het stuk met geen woord wordt gerept over de maatschappelijke onrust die de zoutwinning in het gebied veroorzaakt. ,,Het provinciebestuur blijft steken in een technische benadering van de zaak, emotie komt niet aan bod. Dat verontrust ons.”
Volgens het CDA en Gemeentebelangen Friesland moet er een antwoord komen op de grote verschillen in metingen. Zo is rond Sexbierum de bodem volgens een onderzoek in opdracht van Frisia met tien centimeter gedaald, terwijl omwonenden spreken van een daling van 25 centimeter of meer.
De PvdA vindt dat burgers, boeren en ondernemers eenvoudiger en laagdrempeliger schadeclaims moeten kunnen indienen. Nu is het zo dat zij zelf moeten bewijzen dat schade aan hun woning is veroorzaakt door bodemdaling als gevolg van zoutwinning. De VVD wees erop dat er nauwelijks schadeclaims worden ingediend, er zijn er drie bekend. De fractie vindt dat onderzocht moet worden hoe de verzilting in het gebied is ontstaan en hoe die zich als gevolg van zoutwinning zal ontwikkelen. De ChristenUnie/SGP vindt dat als er inderdaad sprake is van versnelde verzilting, dat de boeren dan ook schadeloos gesteld moeten worden.
De commissievergadering werd bijgewoond door bijna tweehonderd voor- en tegenstanders van zoutwinning. Verschillende statenfracties maakten duidelijk geen valse verwachtingen te willen wekken bij de tegenstanders, door erop te wijzen dat de provincie in dezen nauwelijks bevoegdheden heeft. Daarom wil de PvdA in het nieuwe onderzoek, dat ruim voor de zomer af moet zijn, ook een antwoord op de vraag hoe groot de kans is dat Economische Zaken de vergunning voor zoutwinning intrekt en wat de consequenties daarvan zijn.
Een meerderheid van de Staten geeft er de voorkeur aan het onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. In het onderzoek moet ook een heldere kosten-batenanalyse komen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties