Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiozaterdag, 2 april 2005

Bestaande gebieden in Fryslân en westen worden uitgebreid
Meer grasland voor grutto’s

Gerkesklooster – Het aantal hectares grasland voor grutto’s (skries) wordt uitgebreid. Minister Veerman (Landbouw) heeft toestemming gegeven om de huidige 1500 hectare te vergroten naar 7500. Er komen geen nieuwe gruttogebieden, maar de al bestaande in Fryslân en het westen van Nederland worden vergroot.

In het ‘gruttoland’ doen boeren aan zogenoemd mozaďekbeheer. Met deze vorm van beheer houdt de boer rekening met de broedende vogel in het land. Zo worden koeien tijdens het broedseizoen op stal gehouden en wordt het gras, na het broedseizoen, in etappes gemaaid. Op de gemaaide percelen kunnen de jongen eten vinden en in het lange gras kunnen ze zich bij gevaar verschuilen. De boeren krijgen hiervoor een vergoeding. In Fryslân is gruttoland in Gerkesklooster, Fjűrlannen en Delfstrahuizen. In totaal doen zo’n vijftig boeren aan ‘gruttolandbeheer’.
Het inrichten van land voor de grutto is een initiatief van Vogelbescherming Nederland, Natuurlijk Platteland Nederland en Landschapsbeheer Nederland en gebeurt in het kader van het project Nederland Gruttoland.
De uitbreiding van het mozaďekbeheer is hard nodig, aldus de drie natuurorganisaties die zich baseren op aantalgegevens. Waren er in 1990 nog zo’n 90.000 broedparen, in 2000 was dit gehalveerd en de laatste jaren is het aantal nog meer gedaald. ,,Een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de grutto is de intensivering van de landbouw. Daarom is het verheugend om te merken dat veel boeren zich in willen zetten voor een betere toekomst voor de grutto’’, aldus de drie natuurverenigingen in een gezamenlijke reactie. Uit tellingen van vorig jaar bleek dat het aantal grutto’s in heel Nederland is gedaald, maar dat de vogels het juist in de gruttolanden goed hebben gedaan.
Eind vorig jaar beloofde minister Veerman al zich te zullen inzetten voor uitbreiding van gruttoland. Hij stelde toen voor in 2005 al te beginnen met 3500 hectare. Nu zijn de plannen definitief en komt er zelfs 6000 hectare bij. ,,We willen de bestaande gebieden zo snel mogelijk uitbreiden’’, vertelt voorlichter H. Peeters van Vogelbescherming Nederland. ,,Het liefst nog voordat de grutto begint met broeden.’’ De 7500 hectares zijn mooi, maar niet voldoende, zegt Peeters. ,,We gaan voor het dubbele aantal hectares.’’

Eerste grutto

De grutto’s zijn intussen grotendeels teruggekomen van hun overwinteringgebied in Afrika. De eerste grutto werd dit jaar in Noord-Holland gezien op 23 januari. In Fryslân werd de vogel voor het eerst gezien op 20 februari.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties