Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Regiovrijdag, 17 juni 2005

Sluis leidt tot minder vangst’
Makkum - IJsselmeervissers voorspellen een afname van hun vangsten zodra een nieuwe spuisluis in de Afsluitdijk in gebruik wordt genomen. De vissers zijn bang dat er met het uitstromende water meer vissen richting Waddenzee gaan. Bij de bouw van de spuisluis moeten daarom visvriendelijk maatregelen worden genomen, zo stellen de vissers.
,,Der wurdt te min rekken holden mei de fiskers”, zo verwoordde A. Poepjes uit Makkum gisteravond het standpunt van de vissers. Dat gebeurde tijdens een informatiebijeenkomst over de toekomstige spuisluis, die plaatsvond in De Vigilante op de Holle Poarte bij Makkum. ,,Der is mear jild foar de beskerming fan de Noardske Wrotmûs as foar de fiskers”, zo stelde de Makkumer beroepsvisser.
Tijdens de bijeenkomst gaven medewerkers van Rijkswaterstaat tekst en uitleg over de toekomstige spuisluis. Rijkswaterstaat zegde de vissers toe de effecten van de nieuwe sluis voor de visstand in het IJsselmeer nader te bestuderen.
Zou er geen spuisluis komen, dan moeten de dijken rondom het IJsselmeer verhoogd worden. Rijkswaterstaat verwacht dat bij een voortzetting van de klimaatverandering, waarbij er in de wintermaanden steeds meer neerslag valt, het waterpeil in het IJsselmeer vaker te hoog wordt en dat daarmee de kans op overstromingen toeneemt.
Een andere reden om tot vergroting van de spuicapaciteit over te gaan, is de stijging van de zeespiegel. Klimaatdeskundigen verwachten dat in 2050 het water in de Waddenzee zo’n 25 centimeter hoger zal staan dan nu. Het peilverschil tussen Waddenzee en IJsselmeer is dan te klein om in korte tijd veel water te kunnen spuien. Het spuien van overtollig water is namelijk alleen mogelijk bij eb.
Als de klimaatverandering na 2050 verder doorzet en de zeespiegel nog verder stijgt, zullen andere maatregelen nodig zijn om het waterpeil in het IJsselmeer te handhaven. Rijkswaterstaat wil zich daar nu niet al te druk om maken. Nog een extra sluis biedt vanwege het geringe peilverschil tussen Waddenzee en IJsselmeer geen soelaas. Of het waterpeil in het IJsselmeer gaat iets omhoog, of er wordt alsnog gekozen voor de bouw van een gemaal. Verhoging van het peil maakt ophoging van de dijken rondom de voormalige Zuiderzee nodig.
De kosten van de nieuwe sluis liggen ergens tussen de 110 en 150 miljoen euro. Met de bouw ervan wordt mogelijk in 2008 begonnen; drie jaar later moet hij af zijn. Voor de spuisluis zijn zeven plaatsen op de Afsluitdijk in studie genomen. Na diverse onderzoeken gaat de voorkeur naar de ‘knik’ in de Afsluitdijk, ten westen van Kornwerderzand.
Met de bouw van de sluis is een gelijkmatiger peil in het IJsselmeer mogelijk. Dat kan gevolgen hebben voor de Noordse Woelmuis, die in de Makkumer Zuidwaard verblijft. Door schommelingen in het waterpeil stroomt de Zuidwaard nu zo nu en dan onder water. Dat is goed voor de woelmuispopulatie. Een gelijkmatiger peil zorgt voor een droge Zuidwaard en bedreigt dus het beschermde diertje. Rijkswaterstaat bezint zich op maatregelen.
De bouw van een nieuwe spuisluis in de Afsluitdijk biedt de mogelijkheid iets te doen aan het verbeteren van de vistrek vanuit de Waddenzee naar het IJsselmeer. De Afsluitdijk wordt nu gezien als een te scherpe scheiding tussen zoet en zout water. Om die reden krijgt de sluis een vispassage, waar trekvissen als de zalm spiering, paling en driedoornige stekelbaars dankbaar gebruik van zullen maken. Bij eb kan het zoete water ver de zee instromen en fungeert dan als lokstroom voor de vissen die naar binnen willen. Het is de bedoeling dat er een goot langs de spuisluis wordt aangelegd. Via de vispassage komt er zout water in het zoete IJsselmeer. Grote problemen zal dit volgens de deskundigen niet opleveren.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties