Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Sportvrijdag, 17 juni 2005

Kaatsclub De Twa Doarpen-DIOS staat op zijn streepje
BERT KALTEREN
Sexbierum – Met een tweede plaats op de schoolmeisjesbond bewees de afdeling zaterdag dat er toekomst is voor het kaatsen in Sexbierum. Kaatsvereniging De Twa Doarpen-DIOS (Voorzitter Murk Goodijk: ,,Mei in plat streepke, net mei in skean streepke’’) staat dit weekeinde, vanaf vandaag, stil bij het honderdjarig jubileum. Met een knipoog naar de toekomst, want daarin moet het gebeuren. ,,Wy hawwe in pear goeie talinten. Dat jout wol perspektiven. As se mar keatsen bliuwe’’, zegt Goodijk.
De vereniging uit het tweelingdorp Sexbierum/Pietersbierum wil de oude glorietijden graag weer doen herleven. In 1936 won Anne Braam de PC, maar aan het eind van de jaren zeventig en begin jaren tachtig maakte de afdeling pas echt furore. In 1977 en 1979 wonnen Jan Hesselius, Gerrit Boomstra en Johannes Brandsma de Jong Nederland en in ’81 en ’84 zegevierden Hesselius en Brandsma samen met Johannes van Dijk op de Bond. Daarmee stond Sexbierum definitief op de kaart.
Een aantal van hen doet zijn eigen verhaal in het jubileumboek, dat vanavond tijdens de officiële receptie wordt overhandigd aan het bestuur. Daarin ook de memoires van kaderleden als Pieter Goodijk, maar ook van Auke Swart en Roel van Dijk die deel uitmaakten van het hoofdbestuur van de toenmalige CFK. ,,Dęr wurdt it wat smeudich fan’’, aldus Pieter Brandsma, broer van Johannes en samensteller van het boek.
Het boek is geschreven door Jappie Adema (Stiens) en gaat verder terug dan de officiële oprichtingsdatum van 3 april 1905. Vanaf 1790 wordt er al gekaatst in Sexbierum, de zogenaamde kasteleinspartijen met ‘vette’ prijzen. ,,Dęr waard keatst yn ien perk en dan gongen sy de oare dei wer fjirder. De kroechbaas stelde de prizen beskikber en fertsjinne syn jild węrom troch in slokje en de slieperij’’, vertelt Brandsma. In 1884 wordt de kaatserij overgenomen door de Vereniging van Volksvermaken en daaruit vloeit de oprichting van De twa Doarpen voort.
,,De earste 75 jier wiene der altyd swirrichheden mei jild. Dat feroare mei de komst fan in kantine’’, vertelt Brandsma. Tegenwoordig is De Twa Doarpen-DIOS gesitueerd op het sportterrein ‘De Lyste Trije’ met voetbalclub AVC. Gezamenlijk bestieren ze de kantine. In 1994 heeft de fusie plaats tussen De Twa Doarpen en CFK-loot DIOS. De laatste vereniging werd in 1933 opgericht als OKK, na de oorlog DIOS.
Aanvankelijk wordt gedacht dat het de afkorting was voor: ‘Door Inspanning Ontspanning’, maar Adema ontdekte dat het: ‘Door Inspanning Ontspannen Samenzijn’ betekent. ,,Dat hawwe we net ferjitten yn it jubileumboek. It is dochs ek mear as sechtich jier keatshistoarje.’’ Murk Goodijk is van na de fusie. Hij is negen jaar bestuurslid en vier jaar voorzitter. ,,We hawwe twahűndert leden. De jeugd is net lid; de âlders binne lid.’’
In het verleden bleven de bestuursleden vaak lang zitten. Zo is Jan Durk van der Mei, bekend als schrijver van PC-gedichten en kaatsverslagen, een kwart eeuw voorzitter. Hij is de oprichter van de eerste federatie van Barradeel. Ter eer en nagedachtenis zal er op 19 juni de Barradeelpartij worden gekaatst. Op zaterdag 18 juni is er een partij voor leden en oud-leden. ,,Er dogge mear as hűndert keatsers mei. It is foar jong en âld, manlju en froulju en alles troch elkoar’’, aldus Goodijk.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties