Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiovrijdag, 17 juni 2005

Vleermuizen gevolgd met zendertjes
Leeuwarden – Diverse meervleermuizen in Fryslân worden voorzien van een zendertje, zodat in beeld kan worden gebracht waar ze zich ophouden. De provincie Fryslân hoopt daarmee te voorkomen dat het bouwt op locaties waar de vleermuis verblijft. Nu nog komt het voor dat bouwprojecten worden stilgelegd, omdat de vleermuis er wordt ontdekt.
De meervleermuis telt in Nederland een populatie van 4200 diertjes, waarvan duizend in Fryslân. Daarmee herbergt Fryslân een belangrijk deel van de West-Europese meervleermuizen. De meeste ‘Friese’ vleermuizen komen voor in de buurt van de Alde Feanen bij Earnewâld, de Friese IJsselmeerkust, de Grote Wielen bij Leeuwarden, de Oudegaaster Brekken/GoudenBodem/Fluessen en de Rottige Meente/Brandemeer bij Wolgeva. Het diertje is in Nederland volgens de Flora- en Faunawet zwaar beschermd.
Het ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga, de Zoogdiervereniging VZZ en vrijwilligers gaan de komende tijd vleermuizen vangen, en voorzien van een zendertje. Het geluid dat de zender afgeeft kan met een ontvanger worden gevolgd.
Op die manier moeten het verblijf en de trekroute – de vaste route die de vleermuis aflegt tussen nachtverblijf en jachtverblijf - van de diertjes bekend worden. ,,Daarover is nu nog weinig bekend’’, aldus M. van Gils van de provincie. ,,Als bekend is waar de vleermuis verblijft, kan daar rekening mee worden gehouden.’’ Van Gils bedoelt daarmee dat bepaalde locaties niet meer als bouwlocatie mogen worden aangemerkt als de vleermuis daar verblijft, of langstrekt. ,,Of er moet aangepast worden gebouwd’’, aldus Van Gils. De provincie hoopt met de duidelijke tracering van het diertje te voorkomen dat in de toekomst bouwprojecten nog vertraging oplopen of zelfs moeten worden stilgelegd omdat de vleermuis op de locatie verblijft.
Het onderzoek, dat tot en met augustus wordt uitgevoerd, kost tachtigduizend euro en wordt betaald door onder meer de provincie Fryslân en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De wijze van onderzoeken heeft voor het eerst plaats in Fryslân.

Lichtvervuiling

Ook wordt in het onderzoek meegenomen of de lichtverstoring invloed heeft op de meervleermuis. Er is nog veel onduidelijkheid over de werkelijke invloed van licht op vleermuizen, aldus de onderzoekers. Als blijkt dat het bioritme van de diertjes ernstig wordt verstoord door (te veel) licht in hun nabijheid, kan hiermee voortaan rekening worden gehouden.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties