Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Hoofdartikelmaandag, 12 september 2005

Jorwert…
Het kan niet uitblijven; de vier diensten in Jorwert van de oud-katholieke gemeenschap in het Noorden van ons land, worden in verband gebracht met het boek van Geert Mak: Hoe God verdween uit Jorwerd . Afgelopen zaterdag bezochten tientallen mensen de eerste dienst van de geloofsgemeenschap die verwant is aan de Rooms-Katholieke Kerk, maar toch ook wezenlijk van haar verschilt. Keert God terug in Jorwert? Of is Hij nooit weg geweest?
Het initiatief tot de diensten komt vanuit Groningen, van pastoor Annemieke Duurkoop. Haar parochie, in Engelbert, omvat de drie noordelijke provincies en trekt wekelijks zo’n zeventig mensen. Lang niet alle kerkgangers daar zijn oud-katholiek van geboorte; veel leden zijn komen ‘overwaaien’ vanuit andere denominaties. Daarmee is de oud-katholieke gemeenschap een van de kleinere geloofsgemeenschappen die hun voortbestaan mede te danken hebben aan de nieuwkomers. De doopsgezinden ervaren dezelfde ontwikkeling en orthodoxe geloofsgemeenschappen is hetzelfde overkomen.
Het is een kenmerk van veel moderne gelovigen: minder binding met de organisatie van de kerk van huis uit en een grotere vrijheid om te gaan naar plekken waar men zich thuis voelt. En waar – voor wie dat wil - vrijblijvendheid gemakkelijker beleefd kan worden.
… en de grensgangers
De vorming van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft het grensverkeer tussen kerken en geloofsgemeenschappen bevorderd. Maar men moet zich niet vergissen: het blijven in aantal beperkte groepen. Dat feit maakt het verschijnsel niet minder interessant: grensgangers zijn mensen die de moeite nemen op zoek te gaan en met andere ogen kijken naar wat bij anderen gebeurt. En die daardoor soms vanzelfsprekendheden bijzonder laten zijn.
Natuurlijk is God niet uit Jorwert verdwenen; ook al zou het aantal oud-katholieke diensten tot vier beperkt blijven. De ‘gewone’ diensten zijn altijd gebleven – zij het minder in getal en met minder mensen. Jorwert is juist het beeld van de blijvende aanwezigheid van God, door mensen gezocht, op andere manieren.
Balkenende, Blair en opvoeding
Premier Balkenende krijgt nogal eens het verwijt dat hij een fatsoensrakker is, maar vergeleken met zijn collega Blair van Groot-Brittannië is Balkenende niet meer dan een oppassende premier. De Britten krijgen de komende tijd te maken met verregaande maatregelen op het terrein van openbare orde en opvoeding. Zo komen er contracten met ouders, die daarin beloven dat ze meer zullen doen aan de opvoeding van hun kinderen en er voor zullen zorgen dat die minder spijbelen en op straat rondhangen. Blair heeft voor de komende twee jaar een programma opgesteld dat er voor moet zorgen dat de straten minder bevolkt worden door zich vervelende jongeren, die de buurten onveilig maken.
Natuurlijk is ‘vader Blair’ onderwerp van progressieve spot, maar die is in verhouding veel minder dan in ons land. Veel Britten zien wel wast in de aanpak van de premier, daarin gesteund door hulpverleners en beroepsorganisaties voor opvoeding en scholing. Want zij zijn het die de gevolgen zien van de ‘home alone’-kinderen. Die zijn eigenlijk nooit thuis, omdat daar toch niemand is. Dan is het gezelliger op straat of in het winkelcentrum, met lotgenoten. Deze kinderen zorgen niet alleen voor overlast, het gaat ook niet goed met hen: beduidend meer lichamelijke en psychische klachten.
Wellicht dat ook in ons land het klimaat gunstiger wordt voor meer maatregelen om te voorkomen dat jongeren maar wat op straat rondhangen. En, wie weet, wordt het ook in ons land weer gewoon dat het gezin gezamenlijk eet en dat vader en/of moeder weten wat het kind ’s avonds doet. Misschien wordt het zelfs wel weer gewoon dat ouders en kinderen ’s avonds en in het weekeinde dingen gezamenlijk doen. Als het moet, gestimuleerd door Balkenende, maar liever omdat we met z’n allen vinden dat het beter is om weer wat gewoner te doen, ook in het gezin.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties