Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Bijschriftmaandag, 12 september 2005

Weest niet bezorgd
Dat is wat je noemt een bemoedigend woord!
1 Petrus 5: 5-11
‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u’.
1 Petrus 5:7
Dat is wat je noemt een bemoedigend woord! Al je zorgen mag je naar God toegooien. Ja, dat staat er, goedbeschouwd. Je moetje bezorgdheid niet voor God neerleggen, nee, je moet het resoluut aanpakken: smijt alles wat je bezwaart maar naar Hem toe. Hij weet er weg mee. Er is een Lam dat de zonden der wereld draagt. En bij die zonden kunnen ook onze zorgen nog wel…
Nu zit er aan dit ‘weg-werp-geloof’ nog wel iets vast. Beter gezegd: er gaat iets aan vooraf. Wat? Dit: ‘Vernedert u onder de machtige hand van God, opdat Hij u verhoge te zijner tijd’. Dat hoort er wel bij. Je kunt je bekommernis pas naar God toegooien wanneer je jezelf vernederen wilt. Het is ermee als met een kameel: alleen wanneer die knielt kan de last worden weggenomen. Veelal heeft onze bezorgdheid te maken met hoogmoed. Wie hoogmoedig is, staat op een voetstuk. En wie op een voetstuk staat, kan ver kijken. Te ver vaak. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Je moet niet alles willen regelen, overal voor willen zorgen. Kom maar eens van dat podium af en leef bij de dag. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u!
Zo buigt u dan terneder
en kust de hand van God
Die krachtig is en teder
en klaagt Hem al uw nood,
opdat Hij u verhoogt
Wanneer de dag zal dagen
dat alles is voldragen,
de ochtend van de oogst.
G ezang 107:2
Barmhartige Vader, wij buigen ons neer voor U en belijden U onze hoogmoed. Wij zouden alles wel willen regelen, alles wel naar onze hand willen zetten. Wij zijn zo druk met duizend-en-één dingen, zo druk dat wij aan het vertrouwen op U niet meer toekomen. Vergeef ons dat, o God, en maak ons klein als een kind.
Hier zijn wij, bezorgd als wij zijn, overbezorgd menigmaal. Wij danken U dat wij alles wat in deze week ons bezighoudt naar U mogen toegooien. Draag het, o God, draag het mee in uw grote barmhartigheid, om Jezus’ wil.
A.F. Troost
Uit: Hier in mijn hand, Boekencentrum Zoetermeer

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties