Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiowoensdag, 16 november 2005

Limor sluit de Wending
Crisisopvang in Fryslân in meer plaatsen

Leeuwarden – Mensen die een tijdje crisisopvang nodig hebben, kunnen binnen nu en drie jaar ook terecht in Sneek, Heerenveen en Drachten. De Leeuwarder opvang de Wending sluit; daar komt nieuwbouw voor terug. Limor wil af van grote gebouwen met gemeenschappelijke ruimten. De zorg moet individueler en daarom moet de woonvorm kleinschaliger.

Dit blijkt uit het nieuwe beleidsplan Wonen in de Luwte van de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Opvang en Resocialisatie (LIMOR) waar het Friesch Dagblad inzage in heeft gekregen.
Limor biedt jaarlijks aan 130 mensen tijdelijke opvang. Het gaat om mensen die door financiële problemen of geweld een tijdje niet thuis kunnen wonen. De tijdelijke opvang vindt plaats in de Wending aan de Albert Schweizerstraat in Leeuwarden. Die duurt gemiddeld een maand of drie. Ook de opvang van de Blijenhof in Burgum hoort bij Limor. Samen met de Stichting Maatschappelijke Opvang Fryslân (SMO) krijgen mensen langdurig onderdak in de Bel.
Inmiddels voert voorzitter van de Raad van Bestuur C. Storm vergaande gesprekken met de Corporatie Holding Fryslân om nieuwe onderkomens in Leeuwarden te bouwen. ,,Dat kan in de vorm van een groepje bungalows of zelfs een flatgebouwtje met uiterlijk 24 appartementen waar een gebouw voor de begeleiding bij komt”, aldus Storm. Hij wil nog niet zeggen aan welke locatie wordt gedacht.
Ook in Sneek en Drachten houdt Storm gesprekken over nieuwbouw met het gemeentebestuur en de corporaties aldaar. Heerenveen zal spoedig volgen. In Sneek haakt Storm aan bij de plannen die SMO Fryslân heeft. Die opvangorganisatie voor daklozen wil voor die groep een pand bouwen. ,,Daar willen wij bij in.”
Opvang in de andere plaatsen heeft grote voordelen voor de mensen die de hulp nodig hebben. ,,Je kunt gebruik maken van de netwerken en hun sociale contacten in hun eigen omgeving, zoals de huisarts of woningbouwcorporatie. De herintegratie gaat dan beter.”

Corveelijst

De spreiding heeft te maken met een andere opvatting over hulpverlenen. ,,Wij willen de zorg voor mensen individueel regelen. Dat betekent opvang in eigen omgeving, maar ook een andere bejegening van de cliënt. Zo zullen we hen niet langer alle taken en verantwoordelijkheden uit handen nemen zodra ze hier binnenkomen. Nu wordt bijvoorbeeld voor ze gekookt en maken wij een corveelijst. Alle tijd die je daarin steekt, gaat ten koste van de individuele aanpak van hun problemen. De groepsgerichte aanpak is achterhaald. Bovendien moet de waarde zelfstandigheid niet worden weggenomen. Ontneem mensen niet wat ze kunnen.”
Overigens vermoedt Storm dat het beroep op zijn organisatie snel gaat toenemen. ,,Nederlanders staan meer rood en de zorgtoeslag heeft lang niet iedereen aangevraagd vanwege de technocratie. Dat leidt zeker tot meer beroep op de crisisopvang.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties