Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Expowoensdag, 16 november 2005

Aldeboarn, Aldheidskeamer: tent. Bonny Hiemstra, t/m eind dec.
Allingawier, Museumdorp: expo ‘Holland Waterland‘.
Ameland, Diverse locaties: ‘Al Dwalend‘ op Ameland, 28 expositielocaties, t/m 28 nov.
Beetsterzwaag, Kunsthuis SYB: expo Menno Vinke met ‘Brassica Nova‘, t/m 4 dec.
Brantgum, De Gallery: tent. Els Posthumus, Daan Parmentier, Hennie Reijenga en Johannes van Duinen, t/m 31 dec.
Buitenpost, gemeentehuis: expo Harrie Medema, t/m 22 dec.
Damwoude, Aterlier Jan Reinder Adema: expo Jan Murk de Vries, t/m 10 dec.
Delfstrahuizen, Atelier Woudt: expo Enrico Camporese, schilderijen en tekeningen, t/m 30 nov., do, vrij en za vanaf 13.30 u.
Dokkum, Galerie Ezerman: tent Sattar Kawoosh, t/m 3 dec.
Dokkum, Natuurmuseum: expo Ben Steijn met schilderijen Lauwersmeer, 3 maart.
Drachten, De Lawei: Multimediaproject P.I.M.P, t/m 26 nov.
Drachten, Smelnehûs: expo Fré Twijnstra, t/m 8 dec.
Eastermar, De Zandloper: expo ‘Ik volg de ster naar Bethlehem‘ met keramiek en iconen, t/m 23 dec.
Franeker, Galerie 11: tent. ‘Amsterdam in Friesland‘, t/m 25 feb.
Goutum, Galerie Goutum: ‘Een moment van spanning‘, schilderijen en keramiek, t/m 26 nov.
Harlingen, Galerie de Vis: tent. Gerrit Benner (schilderijen), t/m 3 dec.
Harlingen, Galerie De Koe: expo Julius Bekker (div. grafische technieken), t/m 18 dec.
Heerenveen, Museum Willem van Haren: tent. ‘Karton op schaal‘ over bouwplaten, t/m 26 feb.
Heerenveen, Anna Schotanus: expo Julie Veenstra, t/m 15 dec.
Heerenveen, Dantuma Orthopedie: expo Mattie Dokter, t/m 30 nov.
Hindeloopen, Eerste Friese Schaatsmuseum: tent. "Jeen van den Berg‘, t/m 28 feb ‘06.
Hindeloopen, ‘t Huis met kunst: expo ‘Engelen in Hindeloopen‘ met schilderijen, beelden en sieraden, t/m 30 dec.
Joure, Museum Joure/Grafisch kabinet: Tent. ‘De Thee Trekt! Van losse thee tot theetip’, t/m 15 jan. * Annemarie Vink met prenten, t/m 16 dec. * expo surrealistische schilderes Marie Claire Schönberger, t/m 16 jan.
Joure, Gemeentehuis: ‘Mijn meesterwerk‘ van amateur kunstenaars, t/m 9 jan.
Joure, Bibliotheek: expo natuuraquarellen van Klaske Kalsbeek- Vlasma, t/m 25 dec.
Langezwaag, Galerie Weekhout: expo Tjeerd Bottema, t/m 27 nov.
Leeuwarden, Atelier & Galerie It Frysk Skildershûs: expo Edith Madou, vissen van keramiek, t/m 3 dec.
Leeuwarden, Bibliotheek: expo Jose Witteveen, t/m eind nov.
Leeuwarden, Zorgverzekeraar De Friesland: expo Heleen van der Tuin, t/m 8 dec.
Leeuwarden, Dantuma Orthepedie: expo schilderijen Marijke Rijpma, t/m 30 nov.
Leeuwarden, Buro Leeuwarden: tent. Hadassah Emmerich met ‘Confessional Vapour Trails‘, t/m 11 dec.
Leeuwarden, Revalidatie Friesland: expo Mirjam Letsch, Hans de Clercq en Herman Brood, t/m 8 dec.
Leeuwarden, Oranje Hotel: tent. van leerling Frysk Skildershûs, t/m eind dec.
Leeuwarden, Parkhove: expo Eduard Kuhlmann, t/m 4 jan.
Leeuwarden, Abbingahiem: expo Frans Peters, t/m 4 jan.
Leeuwarden, Atelier en galerie Reinier Knol: expo Oranje Zon, t/m 3 dec.
Leeuwarden, Galerie Eewal: tent. Euf Lindeboom met schilderijen en tekeningen, t/m 3 dec.
Leeuwarden, Restaurant Maestral: expo Fabiënne Setar (10 jr) uit Haïti tekeningen en schilderingen, t/m eind dec.
Leeuwarden, Fries Museum: Kunstkoppen - portretten uit de collecties van het Fries Museum, t/m 31 dec. * tent. Theo Baart ‘Achterland-Voorland‘, een foto tentoonstelling, t/m 29 jan.
Leeuwarden, CHN (Centrale hal): expo met werk van verstandelijk gehandicapten, t/m 15 jan.
Leeuwarden, Fries Museum: * tent. Sjoerd de Vries, t/m 29 jan. * tent. Ross Birrell met ‘Homo Ludens‘, t/m 29 jan. * tent. Letter voor Letter, Friese merklappen van A tot Z, t/m 12 maart. * Natuurverzameling van kinderen ‘Ode aan opa‘, t/m 13 dec.
Leeuwarden, Museum Princessehof: tent. Boumbaclaque! Vier eigentijdse kunstenaars uit Dakar, t/m 22 jan. * expo Potgoed, t/m 8 jan.
Leeuwarden, Kunstuitleen: tent. Madeleine Metsaars met gemengde techniek, t/m 26 nov.
Leeuwarden, Tresoar: tent. Joodse riten en gebruiken, t/m 29 nov.
Leeuwarden, Huis Gerard Boersma, Insulindestraat: expo super-realistische schilderijen, t/m 30 nov.
Leeuwarden, V&D: expo Maartje Schuurmans, t/m 8 dec.
Leeuwarden, Bornia Herne: expo Yvette Mannee, t/m 7 dec.
Leeuwarden, Galerie St. Joseph: Jubileumexpo ‘100x2‘, t/m 24 dec.
Makkum, Avondrust: ‘Kunst‘ door verstandelijk gehandicapten, t/m 5 jan.
Marssum, Atelier Erik Zwezerijnen: Kunst op de Lunia State, eerste en derde zondag van de maand geopend.
Menaldum, Gem. huis: expo Inge Koetzier van Hooff, schilderijen van mensen, t/m 25 nov.
Munnekeburen, Onder de Linden: expo ‘Het begin(t)‘, t/m 18 dec.
Noordwolde, Nationaal Vlechtmuseum: tent. ‘Rotan in al zijn facetten‘, t/m 31 dec. * expo ‘Op riet gezeten‘, foto‘s van Gerhild Tóth-van Rooij, tot 28 nov.
Oentsjerk, Stania State: expo Suzanne Barry (schilderijen), t/m 8 dec.
Oosterstreek, Atelier Grensweg: Landschappen/Koeien Noord Nederland, do t/m za 13.00-17.00 u., t/m 17 dec.
Oude Bildzijl, De Witte Klok: expo Mark Glotzbach met abstracte schilderijen, t/m 31 dec.
Schiermonnikoog, Hervormde Kerk: expo Jan Loman, t/m 26 nov.
Sneek, Galerie BAS: expo NAKTAR, ‘Het gezicht van NAKTAR, t/m 13 dec.
Sneek, Wumkeshûs: Corneille en Nova van Dijk, t/m 15 dec.
Sneek, Fries Scheepvaart Museum: tent. Zeemeerminnen & Andere wezens, t/m 4 dec.
Stavoren, De vier Heemskinderen: overzichtstentoonstelling van de Friese schilder Sieb v.d. Berg, tot eind dec.
St. Annaparochie, Atelier Elbow: Ellen Floris en Bowe Roodbergen, elk weekend van 13.00-17.00 u.
St. Annaparochie, Gemeentehuis: expo Sjoke Wassenaar, t/m 16 dec.
Stiens, Gemeentehuis: expo Ella Meijer en Jikke van der Zee, t/m dec.
Stiens, Openbare bibliotheek: expo Joan Drent, t/m 27 dec.
St. Jacobiparochie, De Zwarte Haan: expo Vellinga met beelden van het landschap en de dorpen van het Bildt
St. Nicolaasga, Galerie Heide: collectie merklappen, iedere zondag 14.00-17.00 u.
Surhuisterveen, Het Suyderhuys: expo Karry Onderstijn, t/m 10 dec.
Tjerkwerd, Galerie Artisjok: tent. ‘Mijn feestje‘, t/m 1 jan.
Twijzel, Pilat & Pilat: tent. Cobi Mooiweer, t/m 27 nov.
Veenklooster, It Lytse Slot: Werk van Klaas Koopmans, t/m feb.
Veenwouden, De Schierstins: expo metalen beelden van Lida Boonstra en gemengde techniek van Sandra Scheenstra, t/m 9 dec.
Warns, Galerie de Ferbylding: expo Frâns Faber en Annalies Hoornweg, t/m 15 jan.
Wolvega, Hannie Mein Keramiekgalerij (Home Center): expo van bij de SKNN aangesloten keramisten met Leo Broos, Annemiek Eradus, Ingrid van Ittersum, Henny van Hartingsveldt, Fija v. Ossewaarde, Gepke Schouwstra en Els Lodewikes, t/m 5 jan.
Wolvega, Oudheidkamer: expo van muziekverenigingen ‘De Woudklank‘ en ‘De Harmonie‘, t/m 30 dec.
Wyns, Naast de molen: Expeditie voor expositie door Yby Potlatch, t/m 4 dec.
Zwaagwesteinde, Oudheidkamer Dantumadeel: expo Hânwurk út de Heide, ambachtelijk handwerk, t/m 31 dec.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties