Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiowoensdag, 16 november 2005

Gemeenteraad Skarsterlân achter Integrale Visie
Geen nieuw meer bij Joure

Joure - In de Haskerveenpolder boven Joure wordt geen meer gegraven. Een meerderheid in de gemeenteraad van Skarsterlân is tegen. Onder de naam Hornstermeer hadden de gemeenten Skarsterlân en Heerenveen het meer ingetekend in de Integrale Visie. Daarin staan de gezamenlijke plannen van de twee gemeenten voor de komende 25 jaar.

Het college van Skarsterlân ziet veel voordelen in een nieuw Hornstermeer. Het verbetert de waterhuishouding, schept kansen voor recreatie en vergroot de werkgelegenheid. De raadsleden lieten er gisteren in de commissievergadering echter geen twijfel over bestaan dat ze het meer bij de definitieve stemming in de gemeenteraad van 30 november uit de visie schrappen.
Dat is een opluchting voor de tientallen boerenfamilies in de Haskerveenpolder, die voor een deel bij de vergadering aanwezig waren. Volgens hen zou het Hornstermeer en de daarbij behorende vaarroute hun polder doormidden snijden. Omdat de meeste agrariërs land hebben dat verspreid ligt over de polder, zou dat een belemmering betekenen van hun werk.
De boeren droegen in de vorm van een andere waterverbinding tussen Joure en de Terkaplester Puollen ook een alternatief aan. Daarmee komt er wel ruimte voor recreatie op het water, maar gaat het niet ten koste van de wegen en het land. Die argumenten vonden weerklank bij alle fracties. Alleen de PvdA houdt vooralsnog vast aan het uitgraven van een meer.
De Integrale Visie van de beide gemeenten kan in de raad van Skarsterlân voor het overige op ruime steun rekenen. In de zaal bleek echter niet iedereen tevreden. Vooral het Plaatselijk Belang Haskerhorne trok fel van leer tijdens de inspraakmogelijkheid. Volgens voorzitter W. Jonker zijn de belangen van de ondernemers en het verkeer steeds voorop gezet en is er niet op een eerlijke wijze gediscussieerd over de visie. Jonkers felle opmerkingen kregen een scherpe reactie vanuit zowel het college als de raad.
CDA-fractieleider H. Nota wees hem erop dat belangrijke onderdelen van de visie er door de inbreng van burgers zijn gekomen. Zo was het idee voor een parallelbaan langs de A7 tussen Oudehaske en Joure een idee vanuit Oudehaske. De precieze ligging van de baan is overigens nog onderwerp van discussie. Ook het schrappen van bouwplannen bij het dorp Rottum is gebeurd naar aanleiding van protesten uit dat dorp, aldus Nota.
Ook was er kritiek te horen van de verzamelde milieuorganisaties in Fryslân. Zij betreuren het dat er in de definitieve versie van de Integrale Visie veel natuur van de kaart is verdwenen. Van ecologische duurzaamheid is in de plannen geen sprake, constateren zij.
Herhaaldelijk kwam de rotonde bij Joure ter sprake. Het verkeersplein is officieel geen onderdeel van de Integrale Visie, maar heeft er wel mee te maken. Duidelijk was dat over de plannen met de rotonde nog geen overeenstemming bestaat. Het CDA en de VVD steunen de tijdelijke maatregel van een éénbaans fly-over voor verkeer van Heerenveen naar Lemmer, de PvdA noemt dat kapitaal-vernietiging. Liever ziet die partij meteen een langdurige oplossing. De FNP wil een onderdoorgang voor het verkeer richting Lemmer. Het college beloofde de FNP dat het die variant mag presenteren, maar liet al merken er weinig in te zien. Het is te duur en het botst met de plannen voor een definitieve inrichting van het knooppunt bij Joure, zei wethouder De Winter.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties