Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiomaandag, 21 november 2005

Lokale lasten gaan omlaag
Leeuwarden – Nederlandse huishoudens gaan volgend jaar gemiddeld 20 procent minder betalen aan gemeentelijke lasten (rioolrecht, afvalstoffenheffing en onroerendzaakbelasting). Dat concludeert de Vereniging Eigen Huis (VEH) na een steekproef onder tachtig gemeenten – waarvan sommige al hard op zoek zijn naar alternatieve inkomstenbronnen.
Uit de cijfers van de belangenvereniging van huiseigenaren blijkt dat alleenstaanden het meest profiteren van de daling van de lokale lasten. Zij komen gemiddeld 21 procent lager uit. Meerpersoonshuishoudens gaan volgens de VEH 18,4 procent minder betalen.
De gemeentelijke lasten dalen doordat het kabinet heeft besloten de onroerendzaakbelasting (ozb) gedeeltelijk af te schaffen. Dat is voordelig voor zowel huiseigenaren als huurders.
Van de tachtig door de VEH onderzochte gemeenten dalen de lokale lasten voor meerpersoonshuishoudens het sterkst in Hilversum (-29,1 procent). Daarna komt Terschelling (-29 procent).
De alleenstaanden boffen het meest in het Noord-Brabantse Sint Anthonis, waar de lasten 32 procent dalen.
Voor een gezin in Hilversum betekent de ontwikkeling een concrete daling van 830 naar 588 euro.
In Wymbritseradiel dalen de gemeentelijke lasten voor meerpersoonshuishoudens volgend jaar met 14,4 procent. Alleenstaanden gaan 15 procent minder betalen.
Inwoners van de gemeente Harlingen zijn 16,8 procent minder kwijt (meerpersoonshuishoudens) en 17,9 procent (alleenstaanden). In Sneek dalen de lokale lasten voor meerpersoonhuishoudens met 20,1 procent. Alleenstaanden gaan hier 22,7 procent minder betalen.
De VEH is verheugd dat na jaren van hoge stijgingen van de lokale woonlasten ,,eindelijk een kentering zichtbaar is’’.
Volgens de vereniging is de daling niet alleen het gevolg van de gedeeltelijke afschaffing van de onroerende-zaakbelasting. De VEH vermoedt dat veel gemeenten zich dit jaar hebben ingehouden bij het vaststellen van de hoogte van de belastingen.
De VEH ervaart dit als een beloning voor haar ,,jarenlange roep om een matiging van de gemeentelijke lastenstijgingen’’.
Gemeenten hebben zich altijd verzet tegen de gedeeltelijke afschaffing van de ozb. De ozb vormt voor hen een belangrijke inkomstenbron. Met het geld dat via de ozb binnenkomt financieren gemeenten lokaal beleid. Van een aantal gemeenten is bekend dat zij compensatie zoeken voor de verliezen aan inkomsten door de lagere ozb. Zo moeten de inwoners van de gemeente Nijmegen vanaf volgend jaar meer gaan betalen voor het ophalen van hun huisvuil. In Nijmegen betalen de mensen nu alleen de groene huisvuilzakken van 77 cent per stuk. Gezinnen moeten vanaf volgend jaar 74,40 euro gaan bijbetalen. Alleenstaanden moeten 59,52 euro neerleggen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties