Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiomaandag, 21 november 2005

Nog 30 miljoen nodig voor Haak om Leeuwarden
Leeuwarden – De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden komen nog dertig miljoen euro te kort om de Haak om Leeuwarden aan te leggen zoals zij hem graag willen. Hoewel nog niet alle Friese wensen betaald kunnen worden, start minister Peijs (verkeer) binnenkort de inspraakprocedure over de trajectnota en de milieueffectrapportage.
Dat werd vanochtend bekendgemaakt door de gemeente Leeuwarden, Rijkswaterstaat en de provincie Fryslân.
De Haak om Leeuwarden is de ontbrekende schakel in rijksweg 31. Hij verbindt de bestaande snelweg van Harlingen naar Leeuwarden met de Wâldwei van Leeuwarden naar Drachten. De weg zelf kost tussen de 180 tot 202 miljoen euro; de overheden hebben hiervoor totnogtoe 188 miljoen vergaard. De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden hebben echter aanvullende wensen, die de prijs nog met dertig miljoen euro zullen opdrijven. Zij willen dat de weg het Van Harinxmakanaal kruist via een aquaduct. En ook willen ze maatregelen treffen om het landschap ten noorden van Deinum te herstellen.
De provincie heeft met het ministerie van Verkeer en Waterstaat afgesproken dat definitieve afspraken over de financiering pas worden gemaakt na afloop van de inspraakprocedure over tracé en milieu. Die inspraakprocedure begint eind januari: dat is een half jaar later dan eerdere prognoses. Voordat de minister het plan rijp achtte voor de inspraak, moesten de overheden namelijk de financiën rondbreien. Wethouder Waanders van Leeuwarden: ,,We zijn de plannen nog eens nagegaan, en we kunnen op technische onderdelen besparen door de weg versoberd uit te voeren.” De automobilist merkt hier overigens niets van, verzekert Waanders.
Na de inspraakperiode, die de maanden februari en maart omvat, is het de beurt aan het college van B en W een standpunt in te nemen over de definitieve vorm van de Haak. ,,Dit gebeurt nog voor de verkiezingen. De nieuwe raad kan er dan mee aan de slag”, aldus Waanders. In het voorjaar moeten Provinciale Staten en de gemeenteraad van Leeuwarden de knoop doorhakken.
In het voorjaar van 2004 besloten de provincie en de betrokken gemeenten van het project (behalve Leeuwarden ook Littenseradiel en Menaldumadeel) te kiezen voor het zogenoemde middentracé. Deze route leidt vanaf de A31 bij Marssum, tussen Ritsumazijl en Leeuwarden door, richting Werpsterhoek waar de rijkswegen 31 en 32 elkaar kruisen. Aanleg van de Haak om Leeuwarden is belangrijk voor het doorgaand verkeer tussen de Noordwesthoek en Drachten, maar ook voor de groeimogelijkheden van de stad Leeuwarden. Het doortrekken van de rijksweg ten zuiden van de stad vergemakkelijkt de bouw van de nieuwe wijk Zuidlanden. Het gekozen tracé is volgens Waanders het minst schadelijk voor het milieu en voor het historisch landschap.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties