Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Geloof & Kerkmaandag, 21 november 2005

R.-K.- Kerk vermindert bijdrage
Financiële problemen voor Raad van Kerken
Utrecht – De Nederlandse Raad van Kerken komt mogelijk ernstig in de problemen. De Rooms-Katholieke Kerk zal haar bijdrage vanaf 2006 namelijk met tweederde verminderen. De R.-K Kerk is de tweede grootste financier van de koepelorganisatie, na de Protestantse Kerk in Nederland. De financiële perikelen zijn naar buiten gekomen omdat het stond vermeld in de informatienota Kerk in uitvoering over het werk van het dienstencentrum van de PKN.
Algemeen secretaris van de Raad van Kerken, Ineke Bakker maakt zich zorgen om de toekomst van de Raad, maar ze weet nu nog niet wat de consequenties zijn. ,,In december weten we precies wat het betekent voor onze organisatie. Een budgetcommissie zal zich buigen over de ontstane situatie”, zei ze vanmorgen in een reactie.
Bakker bevestigt de gisteren in het IKON-programma De Andere Wereld genoemde teruggang van 110.000 naar 30.000 euro niet. Dit zou een verlies betekenen van 80.000 euro aan inkomsten op een begroting van nog geen drie ton. ,,Definitieve bedragen zijn nog niet bekend, maar we spreken over een fors verlies.”
Bakker: ,,De Katholieke Kerk anticipeert met de bezuiniging op haar eigen teruglopende inkomsten en ze heeft in haar eigen organisatie ook bezuinigd.”
De beslissing van de Katholieke Kerk, de tweede grootste financier van de Raad, komt onverwacht. Nog maar twee weken geleden sprak kardinaal Simonis in het televisieprogramma Nova lovende woorden over de stellingname van de Raad van Kerken inzake het vluchtelingenbeleid.
Door de bezuinigingen van de Rooms-Katholieke Kerk moet wellicht worden gesneden in het aantal medewerkers, aldus Bakker. De Raad, met een bureau met in totaal 2,7 fte aan formatieplaatsen, is al een kleine organisatie, ,,Onlangs zijn we al ingekrompen in het aantal uren en er is een vacature niet opgevuld.” De Raad van Kerken heeft een algemeen secretaris en twee ondersteunende medewerkers. ,,Elke ingreep is een aderlating voor ons.” De Raad van Kerken draait voornamelijk op vrijwilligers.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties