Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Geloof & Kerkmaandag, 21 november 2005

In januari officiële start
PKN richt kredietbank op

Utrecht –De Protestantse Kerk in Nederland krijgt volgend jaar een eigen diaconale kredietbank. De PKN presenteerde zaterdag de stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN). Dat deed zij op de landelijke diaconale dag van Kerkinactie, die als thema ‘Geld in actie’ had.

WIMKE VAN DER VAART
De stichting heeft als doel het financieren van binnenlandse diaconale doelen en projecten tegen een gereduceerd rentetarief. Diaconieën kunnen geld storten op de diaconale ‘kredietbank’, waarvoor zij een rentevergoeding krijgen. Van het verstrekte geld kunnen diaconale projecten van allerlei organisaties betaald worden. ,,Dit is helemaal nieuw’’, zei Haaije Feenstra, directeur van de dienstenorganisatie van de PKN zaterdag in een toelichting.
De PKN werkt samen met de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). Het idee voor het diaconaal leningenfonds ontstond vanuit de enorme stijging aan aanvragen om financiële hulp. Banken weigeren organisaties vaak geld voor projecten, volgens Feenstra omdat ze het financiële risico niet durven nemen. ,,Wij kijken met een kerkelijke bril.’’ Met ‘wij’ doelt hij op de nieuwe stichting. ,,De SKG beoordeelt elke aanvraag kritisch, maar met vertrouwen. Zij weten vanuit hun traditie dat gemeenten en organisaties altijd hun best doen om geld terug te betalen. Banken hebben dat vertrouwen niet.’’ Hij benadrukt dat vertrouwen iets anders is dan naďviteit.
Aan de andere kant zijn er diaconieën die veel geld in beheer hebben, maar dat niet zomaar op een bank willen zetten of beleggen op de beurs. Zij hebben de behoefte te investeren in diaconale projecten, weet de directeur van de PKN. Dat kan nu door hun geld tegen rente weg te zetten bij de stichting. Ze krijgen een lagere rente dan bij een gewone bank. ,,Maar wel een faire rente. Hun geld werkt voor de diaconie in plaats van commerciële doeleinden.’’
De Kleine Synode moet het plan nog goedkeuren. Op 20 december spreekt die hierover tijdens een reguliere vergadering. ,,Vrijdag heeft de synode aangegeven dat zij het een positieve gedachte vindt. Maar de leden moeten nog naar alle mitsen en maren kijken’’, aldus Feenstra.
Mocht de synode het groene licht geven, dan benoemt zijzelf mensen vanuit de kerk en de synode die het stichtingsbestuur vormen. Deze werkt nauw samen met de SKG om de stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland formeel op te richten. Feenstra hoopt dat de oprichting op 15 januari 2006 bij de notaris geregeld kan worden, zodat in februari de eerste aanvragen behandeld kunnen worden.
De stichting heeft dan een piepklein eigen vermogen, namelijk de een euro die de SKG stort. Feenstra: ,,De rest moet van de diaconieën komen.’’

Professioneler

Dat hiermee de diaconie professioneler wordt, vindt de directeur van de PKN alleen maar goed. ,,De kerk blijft altijd een organisatie van vrijwilligers, maar je moet het wel op een professionele en transparante manier organiseren.’’
Dat is ook de mening van Jurjen Beumer, diaconaal predikant te Haarlem. ,,Anderen moeten weten wat ons product is’’, sprak hij op de landelijke diaconale dag, die net als voorgaande jaren negenhonderd bezoekers trok. ,,De diaconie moet niet alleen maar mensen willen pleasen . We worden aan alle kanten belazerd. Dan rijst de vraag: ‘Hadden we niet wat zakelijker moeten zijn?’. Ook mensen in nood moeten zakelijk behandeld worden. De kerk moet mensen terughelpen in voorzieningen van de overheid, waar ze uit gevallen zijn.’’
Het is nog steeds de functie van de overheid om de armoede aan te pakken, gelooft consulent van het Protestants Dienstencentrum Fryslân, Pieter Vos. ,,De kerk moet die taken niet overnemen. Maar tegelijk kunnen we ook niet voorbij gaan aan de nood van mensen.’’ Ook hij geeft aan dat de diaconie professioneler moet werken. ,,Er zouden bijvoorbeeld diakenen in cliëntenraden moeten zitten. Zo word je een bondgenoot van de mensen om wie het gaat. Dit moet zich nog ontwikkelen. Er zijn enkele initiatieven in Fryslân. De protestantse gemeente in Twijzel schrijft bijvoorbeeld alle diaconieën in de regio aan wie er een rol kunnen spelen in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, red.).’’ Overigens bemerkt hij dat mensen steeds meer met het onderwerp ‘armoede’ bezig zijn. ,,Daarin is een behoorlijke omslag aan de gang.’’

Stille armoede

Toch is de drempel naar de diaconie voor velen nog steeds hoog, weet de consulent. ,,In Fryslân leeft een kwart van de bevolking op de armoedegrens. Dat is een enorm probleem. Ik krijg steeds weer de vraag van diaconieën: wij weten dat er armoede is, maar hoe komen wij die op het spoor?’’
Drie diakenen uit Arum, die de landelijke diaconale dag bezoeken, ervaren dat heel sterk. Jan Scheltema: ,,Ut de mienskip wei binne de aanfragen om help minimaal. Yn Nederlân is in soad earmoed, it soe nuver węze dat it yn Arum net foarkomt.’’ Een moeilijk punt, vindt Symon Bruinsma. ,,Hoe komme je derachter węr’t earmoed is?’’ De diakenen halen de enquęte van ds Cees Glashouwer uit Harlingen aan, waar ‘heel wat uitkwam’. Ze denken erover ook in Arum eenzelfde onderzoek te houden.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties