Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Geloof & Kerkdonderdag, 23 februari 2006

135 voorgangers luiden noodklok
Brandbrief financiële zorgen bij predikanten
Leeuwarden – Een groep van ruim 135 predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland heeft een brandbrief gestuurd naar het moderamen van de PKN naar aanleiding van financiële zorgen onder predikanten.
De nieuwe salarisregeling van de landelijke kerk, de herziening van het ziektekostenstelsel en een forse fiscale aanslag nopen de predikanten tot het luiden van de noodklok, meldt het kerkelijk opinieblad Centraal Weekblad deze week.
Op het initiatief om een dergelijke brief te verzenden, kwamen in een week tijd 150 reacties binnen van voorgangers die de problematiek herkennen. Daarop is besloten bij de landelijke kerk aan de bel te trekken met de signaalbrief. Men wil op korte termijn met de leiding van de kerk om tafel om de zorgen te bespreken.
Een van de initiatiefnemers is ds. Robbert Jan Perk uit Nijverdal: ,,Wij lijken bruto en fiscaal heel aardig te verdienen. Maar netto houden we schrikbarend weinig over. We vragen het moderamen van de PKN om daarvoor oplossingen te zoeken, zonder overigens de plaatselijke gemeenten daarmee financieel zwaarder te belasten.’’
In samenwerking met een ervaren fiscale deskundige is de groep van predikanten op dit moment bezig een specifiek en representatief overzicht te maken, waarin ‘cijfermatig over een reeks jaren wordt aangetoond, dat er zeer grote verschillen zitten tussen wat een predikant bruto aan traktement ontvangt en wat hij per saldo netto aan werkelijk besteedbaar inkomen overhoudt’, aldus de brief.
Volgens Perk worden alle Nederlanders de laatste jaren geconfronteerd met hogere energierekeningen, stijgende OZB, hogere studiekosten, lagere kilometervergoedingen en onzekerheid over de ziektekostenpremies maar is het voor de beroepsgroep van predikanten anders. ,,In de traktementsopbouw zit een denkfout. Wij zijn kleine zelfstandigen die van de landelijke kas en plaatselijke gemeente vergoedingen krijgen om ons werk te doen. Die vergoedingen zijn allemaal belast. Qua salarisontwikkeling zijn we echter trendvolgers van de rijksambtenaren. Dat is appels met peren vergelijken. De fiscus slaat ons, als zelfstandige, wel aan voor een zorgtoeslag van 1320 euro per jaar, maar dat wij bijvoorbeeld anders dan veel gewone zelfstandigen geen winst uit eigen onderneming kunnen claimen, nemen ze niet mee.’’
De PKN heeft januari vorig jaar met de invoering van de nieuwe regeling van de predikantstraktementen het hervormde model gevolgd. ,,Dit om een ongebonden woordverkondiging te garanderen.’’ De predikant is daarbij niet in dienst van de plaatselijke kerk of gemeente, wat nu nadelig uitpakt.
Perk: ,,Ik denk dat wij het slachtoffer zijn geworden van wat er in de landelijk kerk is misgegaan. Allerlei blunders van de kerkelijke managers kostten handen vol geld, ik heb het gevoel dat dat via de predikantensalarissen wordt teruggehaald.’’

‘Geen vetpot’

Tobias Bos, directeur van de Bond van Nederlandse Predikanten zegt in Centraal Weekblad het ,,overdreven’’ te vinden om te praten over armoede in de pastorie. ,,Een beginnend predikant heeft ongeveer 1400 euro netto per maand. Wie op zijn top zit heeft ongeveer 2100 euro netto. Dat is geen vetpot zeker gezien de opleiding en werklast van dominees. Maar er is goed van rond te komen. Voor een parttimer die in een grote pastorie woont is het wel nijpend. Die krijgt voor minder uren betaald maar wordt wel volledig aangeslagen voor het wonen in een pastorie. Die zou in feite in aanmerking komen voor huursubsidie.’’
Hij snapt dat een groep predikanten aan de bel trekt, maar wijst er ook op dat de financiële situatie per predikant sterk kan verschillen. Bos: ,,Als je uitgaat van een predikantsgezin met de dominee als enige kostwinner, dan heb je het niet breed. Maar er is bijna geen gezin meer in Nederland met studerende kinderen dat met één kostwinner uitkomt. De hele maatschappij is ingericht op tweeverdieners. Dat kun je de PKN niet verwijten.’’
Met een predikantsalaris op dit niveau gaat de bond ,,niet schreeuwen’’. Waar de BNP wel fel tegen ageert is dat de PKN af wil van de koppeling van predikantstraktementen aan de cao van de rijksambtenaren. ,,De ambtenarensalarissen zijn jarenlang mondjesmaat gestegen. Daar hoorde je de kerk nooit over. Nu de ambtenaren er 2 procent op vooruit gaan begint de PKN te sputteren. Het nieuwe ziektekostensysteem kost de predikant waarschijnlijk wel geld. Dat geldt ook voor ambtenaren, maar die worden gecompenseerd met een eindejaarsuitkering van 1,6 procent en 2 procent loonsverhoging. Van die compensatie is voor predikanten geen sprake. De kerk zal moeten beseffen dat dit niet kan.’’

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Ik wil op één aspect even reageren. nl. die van het wonen in een
pastorie. Mijn advies aan alle (beginnende) predikanten:
ga niet meer in een pastorie wonen maar zie zélf aan een (koop)woning te
komen nét zoals iedereen die vanwege werk naar een andere plaats gaat. Op
deze manier omzeil je het probleem dat je -straks met emiritaat zijnde-
een starter bent op de woningmarkt, zoals een collega van u uit
Hardenberg vandaag in "Trouw" schrijft.

Klaas de Jonge, Putten - dinsdag, 28 februari 2006


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties