Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiodonderdag, 23 februari 2006

Klachten over CDA-lijst
Leeuwarden – Onnodige tijdsdruk en onduidelijke communicatie hebben in veel gemeenten tot klachten geleid over de invulling van de kieslijst. Voorzitter P. Miedema van CDA Fryslân zegt diverse malen aangesproken te zijn door zeer teleurgestelde CDA’ers die erg laag of zelfs op een onverkiesbare plaats zijn beland.
Net als vier jaar geleden heeft het samenstellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen tot soms pijnlijke situaties geleid, schrijft Miedema in het februari-nummer van CDA Fryslân . ,,In sommige gevallen werd zelfs de hulp van de provinciale voorzitter ingeroepen om tot een oplossing te komen,’’ aldus Miedema.
Geen enkele keer dat Miedema te hulp werd geroepen door een teleurgestelde partijgenoot kon hij deze tevreden stellen. Het overleg leidde niet tot een hogere plaats op de kieslijst. Vaak ontbrak het ook aan tijd om nog een bevredigende actie te kunnen ondernemen voor het raadslid. ,,Soms zijn processen onder tijdsdruk niet gelopen zoals ze hadden kunnen lopen als er meer tijd was genomen’’, aldus Miedema. Hij adviseert afdelingen ‘zorgvuldig’ om te gaan bij het opstellen van de lijsten.
Miedema vindt het jammer dat de kieslijsten nog altijd voor problemen kunnen zorgen bij bepaalde afdelingen. De verkiezingsdatum is lang van tevoren bekend. De procedures die gevolgd moeten worden, zijn duidelijk. ,,Voor zover ik heb kunnen nagaan, is alles volgens de procedures verlopen en zijn er geen verrassingstactieken gepleegd. Alles is democratisch gebeurd.’’
Dat er desondanks toch nog CDA’ers gefrustreerd zijn geraakt, komt mogelijk doordat er niet open genoeg gecommuniceerd is tussen afdelingen en raadsleden. Soms functioneert een raadslid onvoldoende, kan hij te weinig tijd vrij maken voor zijn raadswerk of valt de salariëring tegen, zegt Miedema.
Als de raadsverkiezingen achter de rug zijn, wil Miedema met zijn partijgenoten in gesprek over het zogenaamde ‘dubbelmandaat’. Nu is het landelijk beleid van het CDA dat een gemeenteraadslid niet tegelijkertijd ook lid van Provinciale Staten kan zijn. ,,We zijn daarin als CDA roomser dan de paus. Ik vind dat als iemand ‘nocht en niget’ heeft aan de politiek, dan moet je zo iemand niet belemmeren.’’
Fractievoorzitter A. van der Ham van het CDA in Provinciale Staten is het niet eens met zijn voorzitter. ,,Alleen als je geen baan er naast hebt, zou je die twee functies kunnen combineren. Je hebt al je energie nodig om één taak goed uit te oefenen. Heb je geen baan, dan is het dubbelmandaat nog niet ideaal. Provincie en gemeente krijgen altijd met elkaar te maken op het gebied van ruimtelijke ordening, woningbouw, wegen en jeugdzorg. Elke schijn van belangentegenstelling moet je vermijden.’’

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties