Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiodonderdag, 23 februari 2006

CDA wil beheer Fries Museum bij provincie
Leeuwarden – Het beheer van het Fries Museum moet tijdelijk in handen komen van de provincie Fryslân, wanneer het museum een nieuw onderkomen krijgt. Dat voorstel lanceerde het CDA gisteravond tijdens een commissievergadering over nieuwbouw voor het museum op het Zaailand in Leeuwarden. De christen-democraten vinden het niet nodig om het beheer over te nemen als het museum op de oude locatie aan de Tweebaksmarkt blijft.
Volgens CDA-Statenlid G. Benedictus is het zelfstandige Fries Museum niet in staat tot marktgericht denken, cultureel ondernemerschap en het begeleiden van een groot bouwproject. ,,Dat kan die organisatie niet aan en dat willen we voor zijn”, aldus Benedictus, die eerder op de avond het Fries Museum een ,,te passief beleid” had verweten. Zijn volgens Benedictus spontaan ontstane idee moet nog nader worden uitgewerkt. Het voorstel van het CDA – dat zijn steun nog niet heeft verleend aan nieuwbouw - kon al wel op bijval rekenen van de PvdA en de FNP. Daarmee voelt een meerderheid in de Friese Staten voor het tijdelijk overnemen van het beheer van het museum in geval van nieuwbouw.
De directie van het Fries Museum was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar op de uitspraken van de Statenfracties.
Het blijft onzeker of de Staten op de statenvergadering van 15 maart voor nieuwbouw van het Fries Museum kiezen. Daarbij speelt het CDA een sleutelrol. De fractie is nog niet overtuigd van de financiële onderbouwing van het plan.
Ook andere fracties, zoals VVD, FNP en SP maken zich zorgen over de ontwikkeling van de kosten. Ze zien de kosten voor de nieuwbouwplannen per vergadering toenemen en vragen duidelijkheid over de risico’s. Gedeputeerde Mulder kon gisteren de vele twijfels onder de Statenleden nog niet wegnemen.
Gedeputeerde Staten hebben daarnaast nog iets uit te leggen aan de Ottema-Kingmastichting. Deze stichting dreigt duizenden stukken terug te trekken die het Fries Museum nu in bruikleen heeft, wanneer er bij nieuwbouw niet op de juiste manier recht wordt gedaan aan de collectie en de context ervan. Samen met het Fries Genootschap, een andere grote bruikleengever, is de stichting boos dat de provincie ze wil laten betalen voor het bruikleen. Dat zijn ze niet van plan. Hun opstelling wordt gesteund door de Statenfracties.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties