Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Regiodonderdag, 20 april 2006

PS fluiten GS terug
Hogere belasting niet verantwoord
Leeuwarden - De motorrijtuigenbelasting wordt voorlopig niet verhoogd. Een meerderheid van Provinciale Staten ziet geen noodzaak tot de belastingverhoging die het dagelijks bestuur van de provincie wilde doorvoeren. Ook wordt de verhoging gezien als ,,maatschappelijk onverantwoord”.
Gedeputeerde Ploeg wilde de opcenten vanaf volgend jaar jaarlijks met 5,5 punten verhogen en vanaf 2010 met nog eens acht punten. Uiteindelijk zou een automobilist per jaar afhankelijk van het gewicht van de auto dertien tot negentien euro duurder uit zijn. Uitgezonderd GrienLinks vinden de Statenfracties echter dat niet aannemelijk is gemaakt waarom de wegenbelasting omhoog moet.
,,Maatschappelijk niet verantwoord. Er zijn steeds meer huishoudens die het huishoudboekje niet meer rond krijgen, terwijl bij de provincie sprake is van een rekeningoverschot. En de auto is op het platteland bijna noodzaak”, stelde R. Ferwerda van de ChristenUnie/SGP.
Provinciale Staten vinden het ook niet nodig dat alvast ruim twaalf miljoen euro wordt geleend via de Falcon-constructie om de begroting voor volgend jaar dekkend te maken. Met de Falcon-constructie kan Fryslân tot maximaal 400 miljoen euro lenen met de Nuon-aandelen (waarvan de waarde op ruim een miljard euro wordt geschat) als onderpand. De Statenfracties willen zonder uitzondering eerst een debat over waar de Nuon-gelden aan worden besteed, zoals eerder al was afgesproken.
Gedeputeerde Ploeg sprak over ,,teleurstelling” en ,,hele gemengde gevoelens” bij het college over het gebrek aan medewerking bij Provinciale Staten. ,,Het betekent bijna dat we figuurlijk demissionair worden. We komen op een stand-still-situatie. De groei is eruit en we kunnen niet meer de zo gewenste eindspurt inzetten.”
Volgens Ploeg ontstaat er een gat van 31 miljoen euro op een begroting van 87 miljoen euro voor de komende vier jaar. Hij wilde van de Statenleden horen waar ze op willen bezuinigen om het gat te dichten. Een meerderheid van de Staten denkt dat dat niet nodig is. Volgens hen overdrijft Ploeg de problemen. Volgend jaar hoeft er 'slechts' een kleine vijftien miljoen te zijn gedekt.
Provinciale Staten vinden dat het college van de provincie Fryslân naar andere dekkingsmiddelen voor de begroting van 2007 moet zoeken.
Volgens een aangenomen motie van de PvdA kan het college daarvoor anticiperen op een rekeningoverschot. Daarvan is de laatste vijf jaar steeds sprake, zodat er volgens de sociaal-democraten niet meer sprake is van incidentele overschotten, maar van een structureel overschot. Ook de reserves voor de vorige week afgeschoten magneetzweefbaan (Fryslân heeft 7,5 miljoen euro opzij gelegd) zouden daarvoor kunnen worden ingezet.
In juni wordt er verder gepraat, dan is er misschien meer duidelijk over Falcon. Bovendien vinden sommige fracties, zoals het CDA, dat de nieuwe Staten na de verkiezingen volgend jaar kunnen besluiten de wegenbelasting alsnog te verhogen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties