Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Geloof & Kerkvrijdag, 28 april 2006

Ter ondersteuning voor pastores
PKN start meditatiewerkgroep
Hilversum - De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft een werkgroep meditatie opgericht. Aanleiding is een groeiende belangstelling voor meditatie onder predikanten en kerkelijk werkers binnen de PKN. De werkgroep wil pastores ondersteunen die een meditatietraining hebben gevolgd.
HANNEKE GOUDAPPEL
,,Een meditatienétwerk bestond al langer”, vertelt Kick Bras, docent spiritualiteit aan de Theologische Universiteit Kampen (ThUK) en predikant in Hilversum. ,,Dat is ontstaan vanuit de meditatietrainingen die gegeven zijn door Paula van Cuilenburg, Daisy Smith van het Landelijk Dienstencentrum (LDC) en mij. Via e-mail houden we de predikanten en kerkelijk werkers die hieraan deelnamen op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van meditatie”.
Samen met een aantal collega's heeft Bras nu de meditatiewerkgroep opgericht. ,,We denken dat de predikanten en kerkelijk werkers die de training gevolgd hebben, ondersteuning nodig hebben om er ook echt mee te werken.”
Als eerste activiteit gaat de werkgroep de behoefte peilen van de predikanten en kerkelijk werkers die tot het netwerk behoren. ,,We denken zelf aan regionale ontmoetingen", vertelt Bras. Verder wil de werkgroep een website opzetten over mediteren in de kerk en een elektronische nieuwsbrief aanbieden met achtergrondinformatie over meditatie.
Vorig jaar volgden twaalf predikanten en kerkelijk werkers een intensieve meditatietraining, aangeboden door de PKN. Dat was niet de eerste keer dat de PKN een meditatietraining gaf. ,,We gaven al langer kortere trainingen, vanuit het LDC en de ThUK”, zegt Bras. ,,Vooral in de drie noordelijke provincies hebben al veel mensen zo'n cursus gevolgd.” Zelf geeft de docent spiritualiteit postacademisch onderwijs over dit onderwerp, waar ook veel predikanten op af komen. Het verbaast hem niet dat de interesse voor meditatie groeit. ,,In de hele cultuur is veel belangstelling voor meditatie. Veel predikanten binnen de PKN hebben er echter nooit ervaring mee opgedaan, ook niet in hun opleiding en daarom willen ze zich graag nascholen.”
De intensieve meditatietraining bestaat uit een weekend in het Augustinessenklooster in Maarssen en zeven middagen en twee terugkomdagen op Theologisch Seminarium Hydepark. In het weekend tijdens de cursus die vorig jaar draaide, kregen de deelnemers inzicht in de plek van meditatie in de christelijke traditie en leerden ze de eerste technieken aan, zoals een goede lichaamshouding.
Vervolgens kregen de pastores elke keer een opdracht mee en werd in de volgende bijeenkomst gesproken over ieders ervaringen daarmee. Thema's die aan de orde kwamen waren onder meer 'belang van de aandacht', 'biddend lezen van de Bijbel' en 'contemplatief gebed'. Ook oefenden de cursisten zich in het geven van meditatie. Na de training gingen de deelnemers zelf in hun gemeente aan de slag met meditatie en tijdens de terugkomdag bespraken ze dit met elkaar.
Boek
Vrucht van de meditatietraining is het boek Tussen hemel en aarde, meditatie en de geestelijke weg van de hand van Bras, dat begin mei verschijnt. Dit boek is deels gebaseerd op de gehouden training. ,,In het boek is veel aandacht voor lichaam, ademhaling en aandacht, als grondelementen van meditatie”, zegt Bras. Daarnaast bevat het boek veel achtergrondinformatie over meditatie. Bras laat bijvoorbeeld zien hoe Luther mediteerde en hoe hij aanwijzingen gaf aan anderen. Bij het boek hoort een dubbelcd met meditatieoefeningen.
In 2007 biedt de werkgroep weer een meditatietraining aan.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties