Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Geloof & Kerkvrijdag, 28 april 2006

‘Bethel’ groeide vooral door ex-gereformeerden
Drachten - De spectaculaire groei van de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten komt grotendeels door de leden die afkomstig zijn uit andere kerken, met name gereformeerden. Dat blijkt uit onderzoek dat Gerko Last deed voor zijn boek Orlando Bottenbley & de wijde poorten van de Bethel, dat dinsdag verschijnt.
Door Lodewijk Born
Ruim 33 procent van de nieuwe leden is afkomstig uit de voormalige Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN). Dan volgen baptisten uit andere gemeenten (18,1 procent) en als derde leden uit de Nederlandse Hervormde Kerk met 11,4 procent.
Liefst 88 procent van de leden zegde het lidmaatschap van de eigen kerk op ten faveure van de Bethel. ,,Opvallend is dat er zeer weinig ongelovigen zijn toegetreden. Daarmee lijkt één belangrijke missie van de Bethel niet geslaagd”, concludeert Last in zijn boek.
De Bethelgemeente is de snelst groeiende kerk van Nederland. Toen ds. Orlando Bottenbley in oktober 1988 kwam had de gemeente zestig leden. Op dit moment zijn er zo'n tweeduizend leden, kinderen niet meegerekend. Wekelijks bezoeken ongeveer drieduizend mensen de kerkdiensten op zondag. Last, oud-journalist van het Friesch Dagblad en tegenwoordig werkzaam bij stichting Red een Kind, ondervroeg voor zijn onderzoek 240 leden van de Bethel. Daarmee geeft het onderzoek een goed beeld van de samenstelling van de gemeente. Van de ondervraagden geeft 94 procent aan dat ze gelovig waren voordat ze lid van de Drachtster gemeente werden. In de Bethel hervonden ze hun 'ware geloof', stellen ze. Onder meer doordat ze tot een persoonlijke relatie met God kwamen.
Een grote groep van de ondervraagden in het onderzoek geeft aan dat ze via vrienden in contact is gekomen met de Bethelkerk (32 procent). Ongeveer een kwart werd door familie meegenomen naar Drachten. 74 Procent van de leden is actief in een van de vele taken van kerk: van parkeerwacht tot koffieschenker. Er zijn zeventien betaalde krachten in dienst.
De Bethelleden zijn zeer trouw in de kerkgang. 89,5 Procent van de respondenten bezoekt iedere week de kerkdienst; 7,4 procent om de zondag. De Bethel heeft de verwachting dat het gebouw aan De Bolder binnen twee jaar te klein is.
65 Procent van de ondervraagden vindt de kerk 'nog lang niet groot genoeg'. 15 Procent vindt de huidige grootte precies goed. Een vijfde is niet blij met de omvang van de megakerk. 15 Procent noemt de Bethelkerk 'te groot' en 5 procent 'veel te groot'. 90 Procent van de geênqueteerden was van kinds af aan vertrouwd met het christelijk geloof. Ruim 47 procent van de onder-
vraagden gaf aan opgevoed te zijn in de GKN, 20 procent in de NHK en ruim 9 procent in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
In het boek schetst Last hoe de Gereformeerde Kerk van Drachten - hét gereformeerde bolwerk van Fryslân - honderden leden verloor aan de Bethel. Op haar top in 1980 had de Gereformeerde Kerk Drachten ruim tienduizend leden. Tussen 1980 en 2000 kwam er een omslagpunt. Last: ,,Hoeveel leden ze aan de Bethelkerk in Drachten zijn kwijtgeraakt is onduidelijk. Het gaat zeker om vele honderden.”
Ook de onrust binnen de GKN over de vrijzinnige theologische koers droeg hier aan bij. Die trend geldt voor de hele regio. In het boek over de Bethelgemeente, dat verschijnt bij Uitgeverij PENN, staat ds. Orlando Bottenbley centraal. Hij is opvallend openhartig. Over de visie van de Bethel, maar ook over de crises die hij doormaakte, bijvoorbeeld na de moord op zijn broer, de geboorte van zijn ernstig gehandicapte zoon Joël en de kanker waarvan hij genas.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties