Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Economievrijdag, 28 april 2006

'SNN vertrouwt eigen cijfers niet'
ALLERT VAN DER HOEVEN
Drachten - ,,Het SNN zegt dat zijn eigen cijfers niet betrouwbaar zijn. Dat is eigenaardig'', zegt A. Nijhuis, voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer. De Rekenkamer is bij de presentatie van zijn eerste rapport duidelijk verrast door de snelle en felle reactie van provinciebesturen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het rapport bevat resultaten van een onderzoek naar de besteding van Kompasgelden aan projecten in het midden- en kleinbedrijf. Het rapport is positief over de manier waarop SNN de subsidieaanvragen verwerkt, maar is minder positief over de afhandeling achteraf. SNN rapporteert wel over de kosten van een project, maar niet over de resultaten, aldus de onderzoekers.
Vooral het aantal banen dat gecreëerd wordt in het midden- en kleinbedrijf valt tegen. Voor de totale Kompasperiode is 138 miljoen euro beschikbaar gesteld voor mkb-projecten. Met zo'n grote zak geld is het prettig als er ook daadwerkelijk een flink aantal banen bijkomt. Bij algemene stimuleringsprojecten werd twee derde van het aantal verwachte nieuwe banen gehaald. Bij specifieke projecten, bijvoorbeeld van bedrijven, is dat een derde.
Nog ernstiger vindt de Rekenkamer het gebrek aan informatie die het SNN vrijgeeft over de resultaten, zoals het aantal nieuwe banen. ,,En dat terwijl deze informatie gewoon te vinden is in de dossiers”. Die informatie kan SNN gebruiken voor nieuwe projecten, maar dat gebeurt onvoldoende, vindt de Rekenkamer.
De drie noordelijke provinciebesturen (Gedeputeerde Staten) en het SNN zijn het niet eens met de onderzoeksconclusies. Volgens het SNN is de informatie over bijvoorbeeld het aantal nieuwe banen niet meteen na afloop van een project op te hoesten. Bij een nieuw bedrijventerrein bijvoorbeeld is er bij afrekening van het project nog geen bedrijf gevestigd. Het werkgelegenheidseffect bij einde project is dan nul. Het SNN beoordeelt de resultaten dan ook liever door tussentijds ,,gericht” onderzoek.
Gisteren presenteerde de Rekenkamer het rapport aan de opdrachtgevers, Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe. De VVD-fractie van Fryslân noemt het rapport ,,interessant”, ,,Wij hebben de indruk dat veel van de Kompas- en EU-middelen opgaan aan 'randverschijnselen' en niet aan concrete projecten. Het is daarom goed dat de Noordelijke Rekenkamer hier wat dieper is ingedoken. Ook het feit dat SNN niet weet hoe snel zij afstand moeten nemen van de conclusies van het rapport is tekenend. Wij vragen al jaren aan SNN om kritisch naar zichzelf en zijn rol voor de toekomst te kijken.” Ook de FNP is blij met het rapport. ,,De partij pleitet al langer foar it ombouwen fan it SNN ta in slankere mear resultaatrjochte projektorganisaasje”, aldus de FNP in een persbericht. ,,It SNN liket wol goed te wurkjen as administrative 'subsydzjefabryk', mar hat net folle sicht op de maatskiplike effekten.”
Het is niet de eerste keer dat het SNN fel van leer trekt tegen een onderzoek naar zijn functioneren. Anderhalf jaar geleden veegde het SNN de vloer aan met een onderzoek in opdracht van minister Zalm (Financiën). Daarin werd gesteld dat tussen 2000 en 2003 veel minder dan de gerapporteerde 4500 nieuwe banen zijn gecreëerd met het Kompas voor het Noorden. ,,Selectief en eenzijdig”, noemde het SNN dat onderzoek.
Het Kompas van het Noorden is het door het rijk gesubsidieerde programma, bedoeld om de economische achterstand van het Noorden ten opzichte van de rest van het land te verkleinen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties