Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Hoofdartikelvrijdag, 28 april 2006

De elite van Nederland...
De zogenaamde elite van Nederland vindt dat de rol van het koningshuis in de Nederlandse politiek moet worden beperkt. Wie die elite precies is, en waarom de mensen die daartoe worden gerekend tot de elite behoren en waarom anderen niet, is onbekend. De Volkskrant kwam onlangs met de uitslag van een equête onder de 'elite' met de de genoemde uitslag. In die enquête kwam naar voren dat ons land moet overgaan tot het invoeren van het zogeheten Zweedse model. Daarin vervult de koning vooral en vrijwel uitsluitend een ceremoniële functie. Het initiatief van de Volkskrant tot de enquête komt betrekkelijk kort nadat de Jonge Socialisten, de jongerenorganisatie vasn de PvdA, hebben aangekondigd gebruik te zullen maken van het nieuwe recht om een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Dat gebeurt via het zogeheten burgerinitiatief. Dat komt tot stand als minsterns 40.000 Nederlanders via hun handtekening hebben laten weten dat ze een bepaald onderwerp in de Kamer behandeld willen zien.
De aandacht voor het Koningshuis, zo vlak voor koninginnedag, is een periodiek optredend verschijnsel. Alleen daarom al is er de verdenking dat die aandacht modieus is. Inhoudelijk zijn er ook argumenten om met enige distantie te kijken naar zowel de enquête als naar het initiatief van de Jonge Socialisten. Om een of andere reden is er periodiek de neiging de rol en functie van de koningin onder kritiek te stellen. Wat zou daarvan de achtergrond zijn? Inhoudelijk zijn de argrumenten niet zo sterk. De rol van het staatshoofd is oncontroleerbaar, zeggen de 'prominenten'. En dat is in een democratie onduldbaar. In deze redenering wordt dan graag gewezen op de nadrukkelijke rol die koningin Beatrix speelt bij de totstandkoming van een nieuw kabinet. Bijvoorbeeld door het aanwijzen van een informateur. De Kamer heeft daartoe de mogelijkheid, maar maakt daarvan geen gebruik. Er zijn meer schijnargumenten in de redeneringen van de 'elite' van ons land aan te wijzen. Die maken het moeilijk om de voorstanders van inperking echt serieus te nemen. Dat daardoor hun rol als deel van de Nederlandse 'elite' nog dubieuzer wordt, is duidelijk.
...en het koningshuis
Sinds mensenheugenis hebben de koningen iets goddelijks. In allerlei culturen ontlenen de koningen hun status, macht en gezag aan de god of de goden. In de westerse samenlevingen is er geen sprake meer van enige notie dienomtrent. Het koningschap in ons land is een menselijke instelling, die zichzelf in stand houdt door erfopvolging. Toch is het interessant de kritiek op de rol van het koningshuis te doordenken vanuit de 'achterhaalde' gedachte van goden en koningen. Een van de belangrijkste elementen in die gedachte is dat uiteindelijk macht en gezag van de koning worden verléénd. Daarmee is uiteindelijk het koningschap en de daaraan verbonden rechten en plichten gerechtvaardigd. De 'elite' van Nederland moet van die gedachte niets hebben - de 'elite' is nu eenmaal volstrekt geseculariseerd. Daarom wil zij ook niets weten van de macht van de koning- waar zou die op moeten zijn gebaseerd? Daarom wil zij 'alles democratisch en alles openbaar' en is het 'geheim van Soestdijk' onacceptabel.
Wat de 'elite' vergeet, is dat democratie alleen kan bestaan als er uiteindelijk een legitimatie is van de macht, voorbij die van het recht van 'het volk' om personen namens het volk te laten optreden (vertegenwoordigen). Zonder die uiteindelijke instantie van macht verwordt democratie tot een strijdperk om de macht. In het Nederlandse systeem van de koning als staatshoofd is de van oorsprong goddelijke rechtvaardiging van de macht van de koning op een 'moderne' manier geregeld. Daarbij geldt als restant van het religieuze denken over de macht van de koning de zinsnede: 'bij de gratie Gods' als het gaat om de presentatie van de koning. Het Nederlandse systeem is een bijzonder vruchtbare 'constructie' om waardevolle elementen van het oude, religieuze denken over de koning te behouden en hun werk te laten doen. Bijvoorbeeld in de ervaring van de eenheid van het volk door de koning. De beleving van de koning als symbool van het volk bij rampen of bij overige emotionele gebeurtenissen is voor velen heilzaam en versterkend voor het volksgevoel. En dat zijn precies de dingen waarvan burgers in landen met een premier of president zeggen dat ze die missen. Zo gek is het nog niet, dat we in ons land een koningshuis hebben. Wat de 'elite' ook beweert.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

De zogenaamde elite van Nederland vindt dat de rol van het koningshuis in
de Nederlandse politiek moet worden beperkt. Wie die elite precies is, en
waarom de mensen die daartoe worden gerekend tot de elite behoren en
waarom anderen niet, is onbekend. De Volkskrant kwam onlangs met de
uitslag van een equête onder de 'elite' met de de genoemde uitslag. In
die enquête kwam naar voren dat ons land moet overgaan tot het invoeren
van het zogeheten Zweedse model. Daarin vervult de koning vooral en
vrijwel uitsluitend een ceremoniële functie. Het initiatief van de
Volkskrant tot de enquête komt betrekkelijk kort nadat de Jonge
Socialisten, de jongerenorganisatie vasn de PvdA, hebben aangekondigd
gebruik te zullen maken van het nieuwe recht om een onderwerp op de
agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Dat gebeurt via het zogeheten
burgerinitiatief. Dat komt tot stand als minsterns 40.000 Nederlanders
via hun handtekening hebben laten weten dat ze een bepaald onderwerp in
de Kamer behandeld willen zien.

T.harkema, Medemblik - dinsdag, 2 mei 2006


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties