Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiovrijdag, 28 april 2006

'Laagvliegzones moeten weg'
Luchtmacht wil overal gaan oefenen
Leeuwarden - Defensie wil af van de speciale laagvliegroutes boven Nederland. In de toekomst wil de luchtmacht overal gaan vliegen. Met natuurorganisaties en het ministerie van Landbouw en Natuurbeheer wordt bekeken of dat mogelijk is.
Volgens de luchtmacht zal de natuur minder worden belast als er overal in Nederland gevlogen mag worden. Luitenant-kolonel H. Faber, hoofd van het Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportage, zei gistermiddag op een symposium op de Leeuwarder Vliegbasis dat de natuur er wel eens flink baat bij zou kunnen hebben als er boven meer natuurgebieden gevlogen mag worden. Met de natuurbeschermingsorganisaties gaat Defensie bekijken wanneer het beste boven welke gebieden gevlogen kan worden. Omwille van de kraanvogels zou Defensie een bepaalde route tijdelijk kunnen wijzigen. Van de natuurbeschermers wil Defensie alle gevoelige broedgebieden op kaart, zodat aan de hand daarvan een vluchtschema bepaald kan worden. Ook wil Defensie van het ministerie van LNV alle ganzengedoogzones in beeld hebben. Nu worden in bepaalde gebieden ganzen verjaagd door boeren, omdat de dieren niet in een ganzengedoogzone zitten, terwijl het de Luchtmacht wel heel goed uitkomt dat ze daar blijven zitten. De ganzenfoerageergebieden in Nederland moeten zo worden ingericht, dat ze passen in de oefenschema's van Defensie. Tot dusver is hier niet of nauwelijks over nagedacht, aldus Faber.
Het symposium werd gisteren gehouden ter ere van het dertigjarig bestaan van de vogelaanvaringspreventie op de Vliegbasis Leeuwarden. Sinds 1976 is vogelwachter adjudant Harry de Groot als pionier bezig om botsingen tussen vogels en vliegtuigen zoveel mogelijk te voorkomen. De meest effectieve methode is die van het natuurlijk graslandbeheer. Door het grasland op de basis te verschralen, groeit het gras minder snel en is er weinig bodemleven en dus weinig vreten voor weidevogels. De grotere vogels als kieviten en grutto's, die voor meer problemen zorgen bij vliegtuigen, blijven daardoor weg, terwijl de kleinere vogels als veldleeuweriken en roodborsttapuiten juist toenemen. Verder heeft De Groot in de loop der jaren allemaal foefjes bedacht om met vogelgeluiden van meeuwen en kraaien ongewenste vogels te verjagen.
Inmiddels helpt ook de technologie om vogels in het luchtruim op te sporen. TNO is bezig met het ontwikkelen van kleine radars, zodat groepen vogels gelokaliseerd kunnen worden. Vogelaanvaringen vormen een reŽel probleem voor de luchtmacht. Bij de preventie daarvan speelt het vogeltrekbericht, dat vliegers waarschuwt voor bovenmatig hoge vogeldichtheden in de lucht, een sleutelrol. Dit bericht is gebaseerd op actuele radarinformatie, die wordt verwerkt met het sinds 1990 in gebruik zijnde systeem ROBIN.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties