Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiovrijdag, 16 juni 2006

Fryslan: de bouwsteigers op
Nederland groeit dankzij allochtonen
Leeuwarden - De Nederlandse bevolking groeit tot 2025 tot 16,9 miljoen, maar alleen dankzij de toename van het aantal allochtonen. Voor Fryslân geldt dat net zo goed. Het aantal allochtonen zal in de provincie over twintig jaar vrijwel verdubbeld zijn. Zonder die aanwas zou de Friese bevolking bijna 5 procent krimpen.
Dat blijkt uit de Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Ruimtelijk Planbureau (RPB). Het rapport voorspelt niet alleen de veranderingen in de bevolkingsopbouw in totaal, maar ook de verplaatsing van groepen. In totaal komen er tot 2025 600.000 Nederlanders bij. Die groei is mogelijk door de groei van de groep niet-westerse allochtonen (500.000) en allochtonen uit de EU of de VS (300.000). Het aantal autochtone Nederlanders krimpt voor het eerst in decennia, met 200.000.
Voor Fryslân vertoont hetzelfde beeld. In totaal groeit de bevolking met 1,5 procent tot 652.000 inwoners. Het aantal niet-westerse allochtonen groeit van 24.000 tot 42.000, en het aantal westerse allochtonen van 30.000 tot 48.000. Zonder die bijdrage, zou het aantal Friezen met 27.000 dalen. De relatief grote groei van allochtonen in Fryslân weerspiegelt het landelijke beeld dat de allochtonen de vier grote steden uit trekken en veel meer in de voorsteden gaan wonen. Hun aandeel in het inwonertal van de noordelijke provincies blijft zeer bescheiden.
De bevolking stokt niet alleen in de groei, nederlanders vergrijzen ook steeds meer. Over twintig jaar telt Nederland 1,2 miljoen 65-plussers méér dan nu (2,3 miljoen). Dat betekent dat straks ruim een op de vijf Nederlanders boven de 65 is. De 65-plussers wonen vooral in de regio’s aan de randen van Nederland. Dat betekent echter niet dat steden de dans ontspringen. Zo zal Amsterdam over twintig jaar zo’n 135.000 inwoners ouderen tellen. Nu zijn dat er zo’n 80.000.
Minister Dekker (Volkshuisvesting) verwacht dat na 2025 een algehele krimp zal inzetten. Vrees voor die toekomstige, kleinere bevolking is volgens de haar niet nodig. Ze ziet het kleinere inwoneraantal meer als uitdaging. De vraag is bijvoorbeeld hoe voorzieningen als openbaar vervoer, scholen en zorg in stand gehouden kunnen worden voor de dunner bevolkte regio’s, die straks nog meer inwoners zullen inleveren. De minister vindt het daarbij belangrijk dat regio’s krijgen wat ze nodig hebben. Zij wil daarbij af van het huidige systeem dat de regio’s met de meeste problemen de meeste aandacht krijgen.
Provinciaal gedeputeerde Andriesen (PvdA) ziet er de ironie wel van in dat de belangrijkste variabele van bevolkingsgroei, nou juist de enige is waarop de provincie geen invloed heeft. ,,Het aantal allochtonen dat binnenkomt, staat en valt met landelijk immigratiebeleid. Daar kunnen we niks aan doen.” Op andere ontwikkelingen kan de provincie wel inspelen. En dat gebeurt ook, zegt ze. ,,We bouwen goedkope starterswoningen om jongeren te trekken. Die willen steeds vaker prettig wonen en zijn bereid daarvoor te reizen. Wat dat betreft hebben we goede kaarten.” Om de vergrijzing bij te benen worden ook voor ouderen steeds meer woningen gebouwd. ,,Anders zitten we over tien jaar met een woningaanbod dat niet aansluit bij de vraag.” Andriesen ziet de CBS-cijfers als een uitnodiging om nog scherper te letten op die onderwerpen - ’met de neus uit de rapporten en overleggen, en de bouwsteigers op’. Overigens probeert Fryslan niet ten koste van alles mensen te trekken, zegt ze. ,,We doen niet aan bevolkingspolitiek. Je moet niet de illusie hebben dat je álles kunt regelen.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties