Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiovrijdag, 28 juli 2006

Richtsje en Romke wijzen in ’t Fries de weg
GOOS BIES
Leeuwarden - ’Oan ’e ein fan de wei rjochts ôfslaan’. Of je nu in Djakarta, Singapore of New York rijdt, overal kun je je tegenwoordig in de Friese taal de weg laten wijzen. Via de website van de provincie Fryslžân is de Friestalige versie voor het navigatiesysteem van TomTom gratis te downloaden.
Helemaal origineel is het niet. Commissaris van de Koningin Nijpels kwam begin dit jaar op het idee bij de presentatie voor de TomTom in het Liwwarders. Dat moeten wij ook doen, bedacht hij. Een prijsvraag moest de naam voor de Friese TomTom bepalen; de winnaars werden gistermiddag bekendgemaakt. Neeltje Albada-Boersma (57) uit Hommerts en Jan Bijlsma (35) uit Eastermar verzonnen onafhankelijk van elkaar de volgens de provincie mooiste naam voor de vrouwenstem: Richtsje. ,,Rjochting jaan, dat jout TomTom. It skeat my fuortendaliks yn’t sin”, vertelt Bijlsma. Voor de mannenstem bedachten provinciemedewerkers zelf een naam: Romke. ,,Want het gaat over ruimte”, legde Nijpels uit.
Het idee voor een Friestalige TomTom mocht dan beginnen als iets ludieks, het heeft wel degelijk een serieuze ondertoon. Nijpels: ,,We hebben als taak het gebruik van Fries te bevorderen. Bijna iedereen heeft tegenwoordig wel een navigatiesysteem in de auto. Wat is er dan mooier die van Friese spreektaal te voorzien. Dat je onderweg van Sydney naar Brisbane of van Detroit naar Washington in het Fries wordt toegesproken. Want het is ook voor alle Friezen om utens te downloaden.”
En het is zo’n simpel principe. De ontwikkeling van een Friestalige TomTom de provincie welgeteld achthonderd euro gekost. Er hoefden door respectievelijk Douwe Kootstra en Romkje Boskma slechts 54 woorden in het Fries te worden ingesproken, om wereldwijd iedereen in de tweede Rijkstaal van Nederland de weg te kunnen wijzen.
In zijn enthousiasme dicht Nijpels overigens iets te veel weggebruikers een navigatiesysteem toe. De prijswinnaars hebben in elk geval zelf beiden geen TomTom in de auto. Albada-Boersma gaat er nu waarschijnlijk wel een aanschaffen, maar Bijlsma piekert er niet over. ,,Ik hoech it net. Ik kom noait sa fier fuort dat ik sa’n systeem nedich ha.”
En ook de Friese bestuurders zelf moeten het voorlopig nog zonder Friestalig navigatiesysteem doen. De dienstauto’s van de provincie (Audi en BMW) hebben een eigen navigatiesysteem die de Friestalige software (nog) niet begrijpt.
Het mag de pret niet drukken. Samen met de verzamelde pers beleven de prijswinnaars de wereldprimeur van Richtsje en Romke, middels een kort ritje met de luxe provinciebus van de Tweebaksmarkt naar de Sneekertrekweg (vanaf de jaarwisseling het tijdelijke onderkomen van de provincie in verband met ver- en nieuwbouw aan de Tweebaksmarkt). Helemaal vlekkeloos verloopt dat niet. Door alle opbrekingen in Leeuwarden blijken de aanwijzingen van Richtsje en Romke weinig waard. ’Werom gean as it kin’, roept Romke op de Eewal en: ’Nei tachtig meter: gean werom’. Buschauffeur Henk Sjollema trekt zich er niets van aan (,,het verkeersbeleid van Leeuwarden leidt ertoe dat we even afwijken van de route
”, legt Nijpels intussen improviserend uit)
en dat is maar goed ook, want daardoor kan Romke tien minuten later zeggen: ’Nei hűndert meter: jo binne te plak’.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 2


Reacties:

Er is toch ook een sneeker stem te downloaden?

Op welke site?

Willem, Snits-Sneek - maandag, 11 september 2006


As TomTom no ekris wat guodkeaper wurdt, haw ik meikoarten Richtsje en Romke
ek yn de auto.

André van der Meer, Hoofddorp - maandag, 31 juli 2006


regio
Familieberichten
Advertenties