Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Geloof & Kerkvrijdag, 22 september 2006

Van Amoz Oz tot het Rembrandtjaar

Beetsterzwaag/Drachten - De Deense cartoonkwestie, het Rembrandtjaar en de bestseller van Amoz Oz; het Friese Leerhuis de Olterterperkring speelt dit najaar in op de actualiteit met haar programma. Het aantal deelnemers is onverminderd hoog.

LODEWIJK BORN
Een groeiend aantal mensen wil zich geestelijk laten voeden, zo merkt coördinator Jan Roest uit Drachten. En dat is ook te zien in de aanmeldingen voor komend seizoen. De teller staat al op 350 deelnemers. ,,Daarbij zit wel een aantal dubbeltellingen van mensen die aan meerdere programma’s meedoen.”
Veel mensen zoeken naar verdieping en vinden dat bij het oudste Friese leerhuis, dat meer dan veertig jaar geleden startte. De ‘A-cursus’, De wording van het christendom heeft nu negentig aanmeldingen, maar zal uitkomen op zo’n 125 schat Roest. Eenzelfde deelnemersaantal zal gehaald worden bij de nieuwe cursus ‘Het bijbels ongeloof’. ,,Daar zijn nu al tachtig deelnemers.”
,,De bijbel opnieuw lezen en ondervragen in de hoop dat dit boek een bron van levensverheldering blijkt. Dat is doel van onze bijeenkomsten”, aldus Roest. De cursussen zijn bedoeld voor mensen die de vaak vertekende en verkeerd geïnterpreteerde bijbelse beelden en verhalen niet meer verdragen, maar die zich wel opnieuw willen laten informeren vanuit een traditie van schriftuitleg, zoals die in jodendom en christendom levend is gebleven, aldus het jaarprogramma.
De Olterterperkring heeft, zo meent Roest, ,,wegens het ontbreken van iets vergelijkbaars” een aantrekkingskracht voor het hele Noorden. ,,,We hebben cursisten uit heel Fryslân, maar ook uit bijvoorbeeld het Drentse Ruinerwold en het Groningse Veelerveen en Marknesse in de Noordoostpolder.”
Niet alleen het niveau van de sprekers en de gekozen onderwerpen zorgen voor de belangstelling van een breed publiek. Ook de mate waarin mensen zich voor- en achteraf kunnen verdiepen in de onderwerpen. ,,We hebben een speciale leeswijzer en van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Daar wordt heel veel werk van gemaakt.”

Familie

Het Friese leerhuis heeft ook iets van een familie. ,,Ieder jaar aan het begin van het seizoen herdenken we de mensen die ons zijn ontvallen.”
De openingsbijeenkomst van volgende week dinsdag sluit aan bij het Rembrandtjaar. Theologe dr. A.M. Spijkerboer geeft een rondleiding door het werk van de schilder, en dan toegespitst op zijn bijbelverhalen. Bij Skandalon verscheen eerder dit jaar Rembrandts Engel. Bijbelverhalen van een schilder, van haar hand.
Tijdens het ‘Synagogepad’, waar de Olterterperkring in 1995 mee begon, komt Rembrandt ook terug. Op zondag 19 november zal in verband met 400 jaar Rembrandt een route gevolgd worden door Amsterdam. Hier zullen plekken bezocht worden waardoor Rembrandt zich door liet inspireren. ,,De wandeling is een voorproefje van de tentoonstelling in het Joods Historisch Museum ‘De joodse Rembrandt’.” ‘s middags bezoekt de groep de tentoonstelling Rembrandt en de Bijbel in het Bijbels Museum. Voor deze dag zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
De A-cursus ‘De wording van het christendom’ grijpt terug op de joodse wortels van het christendom. Vorig jaar waren er al negen bijeenkomsten over dit onderwerp. Dit jaar zal Alex van Heusden, studiesecretaris Stichting Leerhuis en liturgie in Amsterdam, in drie avonden opnieuw ingaan op de ,,ontjoodsing van het christelijk geloof”. Hij doet dit aan de hand van vroege theologische visies op Jezus, de politiek van keizer Constantijn en de concilies van Nicea en Chalcedon. Daarnaast buigt dr. R. Veen, docent aan het Doopsgezind Seminarie, zich met de cursisten drie avonden over de scheuring tussen jodendom en christendom.
De ‘B-cursus’ gaat over het thema ‘Het bijbels ongeloof’. In zes bijeenkomsten wordt ingegaan op het feit dat in de christelijke kerk in de loop der geschiedenis een aantal bijbelse opvattingen binnen is geslopen, waarvan het bijbelse gehalte niet of nauwelijks aanwezig was en is. ,,We zijn hierbij geïnspireerd door het vorig jaar verschenen boek Het protestantse ongeloof .”
Prof. dr. Karel Deurloo opent de serie met een lezing over ‘A-theïsme als grondpatroon van het bijbels ongeloof’. Hij zal betogen dat monotheïsme juist niet bijzonder is, maar veeleer een vorm van algemene godsdienstigheid, legt Roest uit. ,,We willen met deze cursus ook ingaan op de ontwikkeling dat er steeds meer belangstelling is voor religiositeit in de samenleving en minder voor geloof.” Prof. dr. Evert Jonker zet het geloven in de context van de huidige mediacultuur. Prof. Maarten den Dulk zal in maart spreken over de tien geboden en hun link naar een grondwet voor Europa ,,met nieuwe verhouding van vrijheid, machten en rechten in de samenleving’’.
De jaarlijkse themadag van de Olterterperkring, dit keer op 10 maart, is naar aanleiding van de spotprenten over de islam die uitgroeide tot de Deense cartoonkwestie. Roest: ,,Wij denken in beelden. Denkbeelden. Ideeën zijn beelden van het denken. Ook als we over God denken, vormen wij ons een beeld. Kunnen wij nochtans het beeldverbod zoals dat in Exodus staat respecteren?” Hier spreken prof. dr. Kune Biezeveld, hoogleraar in Leiden, kunsthistorica drs. P. de Nijs in Groningen en theoloog en beeldend kunstenaar Ruud Bartlema over.
De cursus over Joodse literatuur behandelt dit jaar drie boeken die het afgelopen jaar volop in de belangstelling stonden. Onder leiding van Ruud Bartlema worden Een verhaal van liefde en duisternis van Amoz Oz, De Verdrijving uit de he l van Robert Menasse, Het verhaal van een leven van Aharon Appelfield en De zevende bedelaar van Pearl Abraham besproken.
Een inmiddels jaarlijks terugkerende cursus is het lezen van de Stern der Erlösung van Franz Rosenzweig onder leiding van ds. A. Sevenster (Haren) en ds. Alex van Ligten uit Sneek. In samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden wordt de cursus Hebreeuws en Grieks aangeboden.
Het seizoen wordt 2 april afgesloten met bijeenkomst met Peter Vermaat over Titus Brandsma. De bijeenkomsten van de Olterterperkring vinden plaats in de Buorskip in Beetsterzwaag en het Karmelklooster in Drachten.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties