Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiovrijdag, 22 september 2006

Al lang bekende schans wordt blootgelegd
Oldeberkoop - Al heel lang is bekend dat ten zuiden van Oldeberkoop, bij de rivier de Linde, een verdedigingsschans uit de Tachtigjarige Oorlog ligt. Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea leggen de Bekhofschans dit najaar bloot en bouwen de toegangspoort weer na. Als het aan Landschapsbeheer ligt, komt er in de toekomst een ‘schansenroute’ van Friese en Groningse verdedigingswerken, tot aan Nieuweschans toe.
,,In elk geval wisten mensen al in 1920 van het bestaan van de schans”, zegt Roelie Ansingh van Landschapsbeheer Friesland. ,,Ook in 1931 werd in een boek melding gemaakt van het verdedingswerk bij Olderberkoop. En in de Schotanus-atlas uit de achttiende eeuw kwam de vorm van de schans in elk geval ook al voor.”
Dan rijst de vraag waarom pas eind 2006 de schans weer wordt blootgelegd. ,,We zijn in 2000 begonnen met het weghalen van struiken. Archeologen hebben toen eerst de oude resten onderzocht. We gaan dit nu doen naar aanleiding van dat onderzoek. Het is een project dat hoort bij Ruimtelijke Ordening en Milieu Zuidoost Fryslân.” Dat is een project waarbij overheid en organisaties samenwerken om onder meer projecten op het gebied van landschap van de grond te krijgen.
De Bekhofschans, ten zuiden van Oldeberkoop aan het einde van het fietspad langs de Linde bij de kruising met de Bekhof, is een oude verdedigingsschans die gebouwd en gebruikt is tijdens de Tachtigjarige Oorlog. ,,Er is echt gevochten daar”, weet Ansingh. Het enige dat nu van de schans zichtbaar is zijn enkele kleine niveauverschillen.
Landschapsbeheer Friesland zal de vorm de komende tijd meer zichtbaar maken door de aanplant te verwijderen. ,,Maar alleen de struiken en dergelijke. De bomen blijven staan. Het bos was namelijk heel lang particulier bezit en uit respect voor de vorige eigenaars willen we niet zo rigoreus te werk gaan.”
Ook wordt een replica van de oude poort geplaatst en een deel van de oude palenrij hersteld. Ter afsluiting wordt een informatiepaneel bij het cultuurhistorische landschapselement neergezet. ,,Dat gebeurt volgend jaar in de lente. Dan hebben we ook enkele activiteiten op de planning staan, zoals een symposium over de historie van de schans.”
De Bekhofschans maakt onderdeel uit van de Tjonger-Linde verdedigingslinie, die gedurende de Tachtigjarige Oorlog het Friese achterland moest beschermen tegen de vijand uit de richting van Duitsland. ,,De Tjonger-Lindelinie was een onderdeel van de Friese waterlinie. Andere schansen lagen bij Sliekenberg ten noorden van Kuinre bij de Blessebrug onder Wolvega en bij Makkinga. En bij Frieschepalen.”
De schans is een halfbastion. Dat wil zeggen dat er aan een vierkant van 22,5 bij 22,5 meter, stervormige punten, de zogenoemde bastions zijn aangelegd. Van hieruit kon de gehele omgeving worden overzien en een zogenoemd kruisvuur worden aangelegd. De kleine schans werd gebruikt als een vooruitgeschoven grenspost met een waarschuwingsfunctie voor het achterliggende gebied.
In de toekomst wil Landschapsbeheer Friesland meer schansen in ere herstellen. ,,Het liefst hebben we een schansenroute, langs schansen die over de hele Friese waterlinie lopen tot in Nieuweschans en Oudeschans aan toe. Maar zover zijn we nog niet. Dat is echt nog toekomstmuziek”, zegt Ansingh.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties