Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Geloof & Kerkmaandag, 25 september 2006

Nieuwe leiders gaan voor God
Driebergen - Meer dan 750 leiders en 120 vrijwilligers hebben vrijdag en zaterdag in Woerden deelgenomen aan het trainingsevent The Art of Connecting van Youth for Christ. YfC ondersteunt 650 groepen in Nederland met materialen, trainingen en begeleiding voor missionair tiener- en jeugdwerk. Meer dan 10.000 jongeren komen jaarlijks naar een van de groepen. 2500 leiders zetten zich in voor hen. Nieuw was dit jaar de grote opzet van het trainingsevent.
Investeren in gepassioneerde leiders, was het motto. Jan Willem Roseboom, hoofd afdeling Kerkenwerk: ,,Onlangs publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau het onderzoek Godsdienstige veranderingen in Nederland . Een van de conclusies was dat de buitenkerkelijkheid onder de allerjongsten (1975-1988) even hoog is als die onder de leeftijdscategorie van 16-30 jaar (ruim 70 procent). Daarbij wordt ook vermeld dat op de lange duur de mate waarin de jongste generatie buitenkerkelijk is, maatgevend is voor de gehele bevolking. Een sombere voorstelling, waar je op twee manieren op kan reageren. Ik hoop dit onderzoek kerken stimuleert om de huidige situatie onder ogen te zien. Dat is al het begin van de oplossing.’’
In lezingen en workshops kregen de deelnemers een training rond de verschillende programma’s van Youth for Christ. De Protestantse Gemeente De Oase in Drachten houdt dit najaar voor het eerst een Youth-Alpha-cursus. Met vijf jeugdleiders was De Oase daarom aanwezig in Woerden. ,,We willen jongeren vanaf 16 jaar kennis laten maken met de basics van het christelijk geloof”, vertelt Aukje Simonides-Holwerda. Bij aankomst in Woerden troffen ze een sporthal met meer dan zeshonderd zingende jongeren aan. ,,Jonge mensen die de koers van hun leven willen laten bepalen door Jezus.”
Tijdens het vrijdagavondprogramma werd gesproken over de dienstbare rol van de gespreksleiders. ,,Het doel is dat de jongeren door de gesprekken in de kleine groep een eigen mening of geloofsovertuiging ontwikkelen. Voor de leiders zal het soms een moeilijke opgave zijn om niet direct met antwoorden te komen maar de jongeren te begeleiden op de weg naar hun eigen antwoorden.”

Jongerencultuur

Na de korte nacht, doorgebracht op luchtbedden tussen de sporttoestellen van de sporthal, ging het programma zaterdag verder met worship: het zingen van aanbiddingsliederen afgewisseld met gebeden. Tijdens een lezing over de jongerencultuur leerden de deelnemers dat als men de jeugd wil bereiken men ook hun communicatiemethoden moet gaan gebruiken. ,,Voor kerken zijn jongeren een moeilijk bereikbare doelgroep. Zij lezen het kerkblad immers niet. Stuur dus een SMS-je om de jongeren uit te nodigen voor de Youth-Alpha-cursus.”
Aukje Simonides: ,,Graag hadden we, als beginnende Youth-Alpha-leiding, tijdens dit weekend ervaringen willen horen van mensen die de Alpha-cursus al vaker geleid hebben. Een moment van gesprek met anderen was helaas niet georganiseerd. Afgezien hiervan kijken we terug op een zeer inspirerend weekend waarin we veel enthousiaste jonge christenen hebben ontmoet.”
Jan Willem Roseboom, hoofd afdeling Kerkenwerk noemt de training een groot succes. ,,Dit YfC-trainingsevent zal ik nooit vergeten; zoveel leiders die hart hebben voor God en voor jongeren. Dat geeft hoop voor de toekomst. Temeer omdat er ook een heleboel jonge leiders getraind zijn. Dan denk ik aan jongeren tussen de 16-20 jaar die verlangend waren om te leren over God en uiteindelijk hoe ze straks helder het Evangelie kunnen uitleggen aan hun vrienden. Niet door te preken, maar door te luisteren en te bouwen aan hun persoonlijke relatie met hun vrienden en Jezus Christus. Door te laten zien wie God voor hen betekent.’’

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties