Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Hoofdartikelwoensdag, 4 oktober 2006

Belgi kan leren...
Belgi kijkt opnieuw angstvallig naar het Vlaams Belang. Zondag zijn er gemeenteraadsverkiezingen en de rechts-populistische Vlaamse partij lijkt weer winst te gaan boeken. De partij die zich keert tegen de multiculturele samenleving en die de instroom van niet-westerse migranten wil inperken, hoopt nu eindelijk de vele verkiezingswinsten te verzilveren en het zogeheten cordon sanitaire, de boycot van andere partijen, te doorbreken. Tegenstanders van het Vlaams Belang vrezen dat vooral het vroegere Vlaams Blok buiten het oude bolwerk Antwerpen aan de macht zal komen. Om dat te voorkomen, werden er zondag in Vlaanderen popconcerten gehouden die beoogden de verdraagzaamheid te bevorderen. Maar dat is niet genoeg om de opkomst van de partij van Filip Dewinter te keren.
Tot op heden houden de grote gevestigde, traditionele partijen - de socialisten, de christen-democraten, de liberalen en de groenen - vast aan de afspraak om het Belang van de macht af te houden. In Antwerpen, waar het Vlaams Belang haar opmars begon en het de grootste partij is, lijkt dat wel te lukken. Een grote coalitie van traditionele partijen zal de stad voor de komende zes jaar waarschijnlijk weer gaan besturen. Maar in de landelijke gemeenten rondom Antwerpen hebben burgemeesters al te kennen gegeven best met het Vlaams Belang te willen gaan regeren.
Bij de vorige verkiezingen stemde n van de vier Vlamingen op het Vlaams Belang, in Antwerpen zelfs n op de drie. Met elke verkiezing wordt de partij groter. Het cordon sanitaire mag dan Dewinter van regeren hebben afgehouden, het is niet succesvol gebleken om de partij te marginaliseren. Integendeel, door de boycot heeft het Vlaams Belang de electoraal gunstige rol van underdog kunnen innemen. Daar komt nog bij dat in Belgi eenzelfde paars effect als in Nederland te verwachten valt. Na bijna twee volledige regeerperioden is de rechtse kiezer paars beu. De recente roofovervallen door allochtonen en ontsnappingen van diverse gevangenen doen de regering weinig goed. En dat terwijl veiligheid thema nummer n is in Vlaanderen. Ongewild legt de regering de rode loper uit voor het Vlaams Belang.
...van Oostenrijk
Misschien moet Vlaanderen het Oostenrijkse voorbeeld volgen. Zondag wonnen de sociaal-democraten in de Alpenrepubliek verrassend de verkiezingen en verloren de twee rechts-nationalistische partijen.
De rechtse regeringspartner BZ eindigde net iets boven de kiesdrempel van 4 procent. De BZ vloeit voort uit de nationalistische Freiheitlichen (FP) van Jrg Haider, die ooit het boegbeeld was van rechts en uiterst rechts in Oostenrijk. De oude FP haalde 11,2 procent van de stemmen. Samen haalden deze twee rechts-populistische partijen dus iets meer dan 15 procent van de stemmen. Nog altijd een indrukwekkend cijfer, maar toch bijna een halvering in een paar jaar. In 1999 kreeg Jrg Haider nog 27 procent van de stemmen en was de FP de tweede partij in het land. Sinds zijn regeringsdeelname in 2000 in een coalitie met de christen-democratische VP van premier Schssel is het voor Haider bergafwaarts gegaan. De kiezers zijn in hem teleurgesteld omdat hij zijn beloften niet heeft kunnen waarmaken. Hij speelt nu geen enkele rol van nationale betekenis meer.
De BZ en de FP hoeven niet te rekenen op een nieuwe deelname aan de regering. Aarzelde Schssel 6,5 jaar geleden niet een coalitie met de Freiheitlichen aan te gaan om kanselier te kunnen worden, voor de komende jaren sluit hij een dergelijke samenwerking uit. De conservatieve leider sprak al herhaaldelijk zijn voorkeur uit voor de sociaaldemocraten, gevolgd door de Groenen. Populistisch-rechts heeft zichzelf geen dienst bewezen door in de regering te gaan zitten.
De ontnuchterende les die uit het Oostenrijkse voorbeeld valt te trekken, is dat populisme niet samengaat met bestuurlijke verantwoordelijkheid. Vanuit de oppositie is het makkelijk praten, maar in de politieke praktijk is niet alles haalbaar en moeten compromissen worden gesloten. Dat kan het Vlaams Belang ook overkomen als het cordon sanitaire wordt doorbroken of opgeheven. Nu wordt er geen inhoudelijk debat met Dewinter gevoerd waardoor hij nergens verantwoording over hoeft af te leggen. Het Vlaams Belang wordt, zolang het wordt geboycot, nergens op afgerekend. Pas door regeringsverantwoordelijkheid te dragen, zal de partij de kans krijgen de vele Vlaamse proteststemmen te verliezen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties