Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Regiodonderdag, 19 oktober 2006

Fryslân krijgt in Magda Berndsen een ‘strenge’ korpschef
‘Wijkagent geen maatschappelijk werker’
GOOS BIES
Leeuwarden - Fryslân krijgt een strenge korpschef, die streeft naar openheid binnen het korps. Dat tipje van de sluier lichtte Magda Berndsen gisteren in wijkcentrum Bilgaard alvast op tijdens een informele kennismaking met de Friese media. De nieuwe wijkagent moet weer een wetshandhaver worden en zich ontdoen van zijn geitenwollensokken. ,,Je moet gezag hebben op straat en streng kunnen zijn.”
Berndsen (56), die op 1 november officieel wordt geïnstalleerd als opvolger van Foeke Wagenaar en dan met haar man een appartement in Leeuwarden betrekt, beschrijft zichzelf als een ,,mensenmens”. ,,Ik kan mensen enthousiasmeren en streef naar een cultuur waarin mensen zich veilig voelen. Maar ik ben ook streng als het moet, zeker als het gaat om integriteit. Dan behoor ik tot de preciezen en niet tot de rekkelijken. Ik neem in dat geval ook vergaande besluiten, die veel kunnen betekenen voor individuen. Daar heb ik geen moeite mee. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun daden, als er actie moet worden ondernomen, schroom ik niet in te grijpen.”
De strengheid van Berndsen zal niet alleen binnen het korps voelbaar worden, maar als het aan de nieuwe korpschef ligt ook op straat. ,,We zijn een handhavende organisatie en ik heb een broertje dood aan dingen platpraten. Je moet gezag hebben op straat en moet streng kunnen zijn.”
De nieuwe wijkagent, waarvan er sinds deze maand 69 zijn aangesteld in Fryslân, wordt wat Berndsen betreft ook weer een échte agent. ,,Ik ben erg voor de wijkgerichte aanpak, maar ik wil wél wijkagenten die ook wetshandhaver zijn. Niet de ouderwetse wijkagent die bijna een soort maatschappelijk werker was.” Ze vindt ook dat politietaken en sociale zorg gescheiden dienen te worden. ,,Verloedering hoort op het bordje van de gemeente, daar moet je niet de politie verantwoordelijk voor maken.”
De nieuwe uitvoerende baas van de Friese politie is een prominent lid van D66. Ze zit jaarlijks het partijcongres voor. Meer politieke ambities zegt ze niet te hebben. ,,Helemaal niet, dan had ik al eerder de kans gehad. Ik ben de afgelopen jaren verschillende keren voor een burgemeesterspost gevraagd.”
Berndsen heeft al een veelzijdige loopbaan achter de rug. Ze begon als medisch secretaresse en directiesecretaresse in een psychiatrisch ziekenhuis en instelling voor verstandelijk gehandicapten. Politiek is ze altijd actief geweest. Ze was vijf jaar gemeenteraadslid in Boskoop, voordat ze in 1990 burgemeester werd van Obdam en in 1995 van Beverwijk. In 2000 maakte ze de verrassende overstap naar de politie. Eerst werd ze districtschef van de politie Gooi en Vechtstreek, om daar twee jaar later korpschef te worden. ,,Ik ben heel bewust overgestapt van het Openbaar Bestuur naar de politie. Ik ben van het politievak gaan houden en ben nu wel blauw geverfd, zoals ze dat bij de politie noemen.”
Als korpschef kreeg Berndsen meteen een vuurdoop. Ze was pas vijf dagen in functie toen op 6 mei 2002 Pim Fortuyn werd vermoord op het Mediapark in Hilversum. ,,Je weet even niet wat je overkomt. Mijn bestuurlijke bagage heeft me er doorheen geholpen.”
Over haar plannen in Fryslân wil ze inhoudelijk nog niet te veel prijsgeven, ze wil zich eerst oriënteren en kennismaken met de elf teams. Haar ambities wilde ze wel vast kenbaar maken. Intern wil ze een prettige werkomgeving creëren, waarin iedereen kan zeggen wat die denkt. Extern wil ze de veiligheid vergroten. ,,Maar wij zijn slechts een onderdeel in de keten die een bijdrage levert aan veiligheid. Justitie, gemeenten en tal van instellingen gaan daar ook over.”
Voor de nieuwe korpschef is het nu zaak de Friese taal te leren. Agenten dienen de taal minimaal passief machtig te zijn. ,,Ik kan niet beloven dat ik het ook zelf ga spreken. Of ik het nu al versta? Nog niet. Volgens de cursus heb ik er drie maanden de tijd voor het te leren.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties