Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Expowoensdag, 10 januari 2007

Appelscha, Bezoekerscentrum: expo 'Vogels in de winter', t/m 15 mrt.
Beetsterzwaag, Landgoed Lauswolt: exo 'Kunst en eigenzinnigheid, Doet', t/m 26 feb.
Buitenpost, Gemeentehuis: tent. 'Kunstcollectie familie Wielenga', t/m 23 feb.
Buitenpost, Haersmahiem: expo Jan Woning (acryl- en olieverf), t/m 13 mrt.
Burgum, Berchhiem: expo Sieuwke de Kleine en Fotoclub Objectief, t/m 28 feb.
Burum, De Blauwe Roos: expo diverse kunstenaars, t/m 25 mrt.
Delfstrahuizen, Atelier Woudt: expo 'Dragend landschap' (tekeningen en schilderijen) van Sjoerd Klomp, 13 jan. t/m 25 feb.
Dokkum, Galerie Jan Kooistra: expo van olieverven van het Friese landschap en de Waddenzee, t/m 30 apr.
Dokkum, Bibliotheek: schilderijenexpo Atelier Van Houten, t/m 31 jan.
Drachten, Museum aan de A7: expo beelden van Nico Gerbenzon, t/m 13 apr.
Drachten, Museum Smallingerland: tent. '40 jaar Fotogroep Noorderlicht Drachten 1966-2006', t/m 4 mrt. * presentatie Zuidoost Friesland Kleurrijk & Anders ‘Export Drachtster skûtsjes‘, t/m 31 dec. ‘07.
Drachten, 't Smelnehûs: expo Gerard Galema, t/m 8 mrt.
Eastermar, De Zandloper: groepsexpo met o.a. Marieanne Laps, Wigle Engelsma en Karel Sterk, t/m 14 jan.
Franeker, Franeker Management Academie: tent. 'Kippenvel met hersenspinsels' van Annelies Alewijnse (collages) en Ruud Broese (foto's), t/m 4 feb.
Franeker, Museum Martena: tent. 'It Frjentsjer fan Abe Gerlsma', t/m 4 mrt.
Grou, Museum De Trije Gritenijen: tent. 'Grou yn oaljeferve', t/m 28 feb.
Heerenveen, Anna Schotanus: expo Machteld Remerie en Laure de Vries, t/m 8 mrt.
Heerenveen, Kunstruimte Heerenveen: expo 'Mein Berg ruft', van Dineke Oosting, t/m 21 jan.
Heerenveen, Museum Willem van Haren: expo Dineke Oosting 'Mijn berg ruft', t/m 21 jan. * tent. 'Ganzenbord, Hamertjesspel en Electro - 200 jaar spelletjes in Nederland', t/m 4 mrt.
Hegebeintum, Bezoekerscentrum: expo Hendrik Dijkstra 'Gek van theeblikken', t/m 31 jan. * expo Thea Beukema-Hiemstra 'Dieren in olieverf', t/m 31 jan. * expo Pytsje van der Zwaag 'In de greep van het berenvirus', t/m 31 jan.
Hurdegaryp, Bibliotheek: expo Fré Twijnstra, t/m 15 mrt.
Hurdegaryp, De Schalmei: expo Jan Kluwer (olieverf, aquarel, tekeningen), t/m 31 mrt.
Joure, Museum Joure: expo 'Verre eilanden' van Frans Baake (grafiek/kunstenaarsboeken), t/m 3 feb.
Kollum, Gemeentehuis: overzichtstent. Han Groot - 85 jaar, t/m 2 feb.
Leeuwarden, Abbingahiem: expo Mattie Dokter en Nova van Dijk, t/m 17 jan.
Leeuwarden, Bornia Herne: expo kunstenaars van atelier/kunstuitleen 'De blauwe roek', t/m 14 mrt.
Leeuwarden, Buro Leeuwarden: tent. 'Set Your Receivers' van Serge Game, t/m 28 jan.
Leeuwarden, Eden Oranje Hotel: fotoexpo 'Najaarstrek in de Waddenzee' van Hendrik van Kampen, t/m 28 feb.
Leeuwarden, Fotogalerie No5: expo digitaal fotografisch werk van Oscar Voch, t/m 17 feb.
Leeuwarden, Friesland Bank: expo 'Kunst onder de Koepel - Aanwinsten 2006', t/m 28 feb.
Leeuwarden, Fries Museum: tent. 'Tjoch! - jubileumtentoonstelling 125 jaar Fries Museum', t/m 21 jan. * tent. presentatie 'Super Terpen', t/m 31 dec. '08.
Leeuwarden, Frysk Skildershûs: expo van Jacob Teije (beelden) en Harry v.d. Woerd (schilderijen), t/m 20 jan.
Leeuwarden, Galerie Eewal: expo Aula Everts (schilderijen en tekeningen), 13 jan. t/m 10 feb.
Leeuwarden, Galerie Roos van Tudor: expo Evert van Hemert 'Hynders, fugeltjes, fisk & oare saken', t/m 20 jan.
Leeuwarden, Galerie Van den Berg: expo Pier Feddema (tekeningen en pastels), tot 31 jan.
Leeuwarden, Historisch Centrum Leeuwarden: foto-expo verenigingsleven Leeuwarden 'Leeuwarders verenigt u!', t/m 31 jan.
Leeuwarden, Kunsthandel & Galerie De Vries: tent. 'Kleurrijke wintersalon', t/m 20 jan.
Leeuwarden, Kunstuitleen: expo Douwe Idema (schilderijen), t/m 13 jan.
Leeuwarden, Natuurmuseum Fryslân: tent. 'Van Steen en Been - fossielen en dinosauriërs', t/m 28 jan.
Leeuwarden, Pakhuis Koophandel: tent. 'Waaiers - van heden tot verleden', t/m 30 apr.
Leeuwarden, Parkhove: expo natuurfotograaf Ronno Tramper, t/m 17 jan.
Leeuwarden, Princessehof: 'Levenswerk' van Marja Hooft, t/m 28 jan. * tent. 'De Collectie Holland - Art nouveau keramiek van de Faience- en Tegelfabriek Holland te Utrecht 1894-1918', t/m 4 mrt.
Leeuwarden, Stadskantoor: tent. 'Linies en Stellingen' van St. Menno van Coehoorn, t/m 15 jan.
Leeuwarden, Verzetsmuseum: tent. 'Licht in het Donker, Het Philips-Kommando in Kamp Vught', t/m 28 jan.
Leeuwarden, Zorgverzekeraar De Friesland: expo Peter Boonstra (olieverf), t/m 19 jan.
Makkum, Koninklijke Tichelaar: presentatie nieuw werk Hella Jongerius, t/m 18 jan.
Menaldum, Gemeentehuis: expo Bernardien Roze (expressionistische schilderijen), t/m 15 mrt.
Noordhorn, Galerie Mebius: Wintersalon met werk van tien kunstenaars, t/m 14 jan.
Noordwolde, Nationaal Vlechtmuseum: kersttent. 'Kerst in een kastje', t/m 8 jan. * expo Els Terpstra-Eckhardt (lyrisch-abstracte schilderijen), t/m 18 jan.
Oentsjerk, Stania State: expo Eduard Kuhlman, t/m 8 feb.
Oldeberkoop, Galerie Nimrod: expo 'Paarden-oeuvre' van Ineke Mengelder, t/m 31 mrt.
Oldeberkoop, Kunstruimte Hiemstra: expo Lolkje op de Hoek (textiele beelden), t/m 21 jan.
Oranjewoud, Golden Tulip Hotel Tjaarda: expo 'Friezen om utens', t/m 18 feb.
Oudebildtzijl, De Witte Klok: expo 'Waar door de eeuwen heen...' van Olaf Zalcman, t/m 14 jan.
Oudehorne, Galerie Pereboom: tent. bronzen/stenen beelden Hanneke Pereboom, t/m 31 jan. * expo Eelco Maan (schilderijen), t/m 31 jan.
Sneek, Fries Scheepvaart Museum: tent. 'Treinen op zee', t/m 25 mrt.
Sneek, Galerie BAS: expo Teresa Takes, t/m 16 jan.
Sneek, Galerie Peter Bax: expo Caja Wong-Chung (schilderijen/objecten) en Jan Kok (schilderijen), t/m 13 jan.
Sonnega, Galerie Smarius: expo Henrik Kröner en keuze van kunstverzamelaar Siebe Hansma, t/m 21 jan.
Stiens, Bibliotheek: expo Milena Tzankova (schilderijen), t/m 28 feb.
Stiens, Gemeentehuis: expo Ella Meijer (schilderijen), t/m 28 feb.
St. Jansklooster, Bezoekerscentrum De Wieden: fotoexpo Paul van Gaalen, t/m 31 mei.
St. Nicolaasga, Galerie Heide: perm. expo letterlappen, merklappen en wisselende oudheden, elke 1e en 3e zondag van de maand.
Surhuisterveen, Munt- en Penningenkabinet: expo 'Miniaturengalerie', t/m 31 mrt.
Surhuisterveen, 't Suyderhuys: expo Fré Twijnstra, t/m 14 mrt.
Tijnje, Galerie Calima: perm. expo schilderijen Reinskje Lageveen, open op afspraak.
Twijzel, Pilat & Pilat: tekeningen vol sfeer en emotie van Gouden Penseelwinnares Marit Törnqvist, t/m 13 jan.
Veenklooster, Galerie De Kuiperij: expo Hein Overbeek, Hinke Posthuma, Van der Vegt (olieverven) en Marjan Been (bronzen en terracotta), t/m 13 jan.
Vlieland, Tromp's Huys: tent. Jan J. Slauerhoff, t/m 20 jan.
Warns, Galerie De Ferbylding: expo 'Fryske Folksferhalen', t/m 20 jan.
Weidum, Nij Dekema: expo kunstenaars van atelier/kunstuitleen 'De blauwe roek', t/m 14 mrt.
Witmarsum, Gemeentehuis: Kunstroute Wûnseradiel, t/m 28 feb.
Wolvega, Bibliotheek/Kijkzaal: expo 'Kunst met een kleine k' van Danny Dogger, t/m 25 jan.
Wolvega, Hannie Mein Keramiekgalerij/Home Center: expo SKNN-keramisten, t/m 29 mrt.
Wolvega, Oudheidkamer: expo Dirk Kerst Koopmans 'Schilder van de Scheene', t/m 3 feb.
Zwaagwestinde, Oudheidkamer Dantumadeel: tent. 'De kunstenaar met verf en penseel' van Sierd van der Hoek, 13 jan. t/m 10 mrt.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties