Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Dossiervrijdag, 2 maart 2007

Garanties, garanties - anders staat dat Fries Museum om de haverklap op de stoep
De kansen zien en de kansen grijpen

Op 7 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. De partijen beloven de kiezers van alles. Interessanter is de vraag wat ze de afgelopen vier jaar hebben gedaan en besloten. Deel 5 (slot): Nieuw Fries Museum.

GOOS BIES
Sinds architect Abe Bonnema bij zijn verscheiden in 2001 40 miljoen gulden (18 miljoen euro) naliet voor een nieuw Fries Museum met als voorwaarde dat dat op of aan het Zaailand gebouwd moest worden, is er hevig gediscussieerd over een verhuizing. De een zag de gift als een kans, de ander vond dat het Fries Museum er prima bijzat in de historische panden aan de Turfmarkt.
Het duurde tot in 2005 alvorens Gedeputeerde Staten met een voorstel kwam. Voor achttien miljoen euro was het blijkbaar niet mogelijk een museum op of aan het Zaailand te bouwen of in te richten. Er moest nogal wat geld bij, dat op het bordje van de provincie komt. Al met al gaat het nieuwe museum straks inclusief nieuw depot meer dan het dubbele van de nalatenschap van Bonnema kosten: 39 miljoen euro. De provincie betaalt daar 10,5 miljoen euro van. Daarnaast moet het depot betaald worden uit de opbrengst van de verkoop van de huidige panden.
Die eenmalige bijdrage was niet het grote probleem. De Staten zijn veel angstiger dat het Fries Museum straks om de haverklap op de stoep staat van het provinciehuis, omdat er overschrijdingen van de bouwkosten zijn of omdat er tekorten zijn voor de exploitatie. Vooral het CDA en de VVD bleven daarom aandringen op keiharde garanties. Steeds weer moest gedeputeerde Mulder met nieuwe antwoorden en garanties komen. Het Fries Museum moest zich garant stellen voor álle tekorten en overschrijdingen.
Op 15 maart 2006 werd onder voorwaarde akkoord gegaan met nieuwbouw. Op 9 november 2006 trok het CDA zijn steun in, omdat in zijn ogen nog steeds niet aan de voorwaarden was voldoen. Vijf van de zes VVD-Statenleden gaven toen puntje bij paaltje kwam echter het Fries Museum het voordeel van de twijfel, waardoor met een minimale meerderheid van 28 tegen 26 stemmen een besluit vóór een nieuw Fries Museum op het Zaailand werd genomen. De fracties van de FNP en D66 kozen al op 21 september 2005 definitief voor een nieuw Fries Museum. De PvdA was er op 9 november 2005 uit. De keus van de VVD was het laatste zetje dat nodig was.
CDA: tegen . ,,Onze fractie heeft zich op 15 maart maximaal uitgerekt. We zijn klip en klaar geweest. Van politici wordt verwacht dat ze ondernemingszin tonen, risico durven nemen, maar ook dat ze betrouwbaar zijn. Alles afwegend is er niet aan de voorwaarden voldaan. We kunnen niet anders dan de rug recht houden.”
PvdA: voor. ,,Nieuwbouw zorgt ervoor dat het Fries Museum de beschikking krijgt over een hoogwaardig pand, puur gebouwd als museum. Het Fries Museum is nu gehuisvest in prachtige historische panden, die alléén tegen zeer hoge kosten - ongeveer veertig miljoen euro - aangepast kunnen worden aan de eisen van deze tijd. Daarnaast kan door de verhuizing van het Fries Museum de gemeente Leeuwarden het project Nieuw Zaailand realiseren. Dat zal een wezenlijke bijdrage leveren aan het versterken van de cultureel-economische positie van de stad met een positieve uitstraling voor de hele provincie.”
FNP: voor. ,,De Haadstêd fan ’e provinsje is in goed plak foar histoarje en kultuer. Wy duorre it wol oan, sa’t de twatalige stêd Bilbao it ek hat. Wy fine dat Ljouwert en Fryslân op de Europeeske kaart moatte. Net lyts tinke, mar grut. Wy moatte lef en moed hawwe. Je kinne net hûndert persint garanzje hawwe.”
VVD (exclusief Statenlid Monique Boskma): voor. ,,Strikt genomen wordt misschien niet voldaan aan de voorwaarden die we hebben gesteld. Maar je moet ook de kansen willen zien en de kansen willen grijpen. Wij geven het Fries Museum het voordeel van de twijfel.”
ChristenUnie/SGP: tegen. ,,Niet het geld, maar de visie moet leidend zijn.”
GrienLinks: tegen: ,,Er wordt ons zand in de ogen gestrooid. Op 15 maart hebben CDA en VVD een lange lijst van voorwaarden gesteld. Het college is van mening dat het Fries Museum aan al die voorwaarden tegemoet komt. Wij vinden van niet. Het Fries Museum accepteert niet volledig het risico voor de bouw op het Zaailand. Ze willen bij de provincie terug kunnen komen voor meer geld. Dat geldt ook ten aanzien van het depot. Bovendien is er nog geen duidelijkheid over de ingewikkelde leningenstructuur van het Fries Museum. Het klopt allemaal dus niet. Wij hopen dat CDA én VVD vasthouden aan de klare taal van 15 maart en nu eindelijk de stekker er uit trekken.”
SP: tegen . ,,Wij snappen dat niet met het legaat van Bonnema. Als we iets krijgen, waarom moet ons dat dan 10,5 of 12,5 miljoen euro kosten?”
D66: voor. ,,Wij zien de kansen.”
Gemeentebelangen Friesland: tegen. ,,Wij zijn bang voor de exploitatiekosten. Alle nieuwe musea trekken eerst meer bezoekers, maar daarna neemt het af. Dan moeten we nog vele jaren opdraaien voor te hoge exploitatiekosten.”
Een dossier met alle artikelen over de Statenverkiezingen staat op www.frieschdagblad.nl
.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

dossier
Familieberichten
Advertenties