Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Hoofdartikelvrijdag, 2 maart 2007

Regeringsverklaring, debat...
De regeringsverklaring en het debat daarover, gisteren in de Tweede Kamer, hebben in zekere zin de toon gezet voor de komende regeringsjaren. De coalitiepartijen zullen het kabinet volgen, zij het kritisch. Dat zal vooral het geval zijn binnen de fractie van de PvdA. Deze partij heeft in de beleving van Kamerleden - en van anderen - het meeste water bij de wijn gedaan. Zo kunnen de leden van de PvdA-fractie in hun hart nog wel vinden dat er een onderzoek moet komen naar de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Irak, maar de toon en het stemgedrag worden bepaald door de afspraken tijdens de formatie van het kabinet. De PvdA heeft ook het meeste moeten inleveren op het punt van het homohuwelijk. Gemeenten mogen voortaan zelf beslissen of trouwambtenaren wel of niet mogen weigeren een homohuwelijk te sluiten. Deze ‘oplossing’ is het gevolg van de toetreding van de ChristenUnie tot het kabinet. De regeling is in relatie tot de huidige situatie in zeker opzicht een versterking van de positie van tegenstanders van het homohuwelijk, en dat is voor een groot deel van de PvdA-fractie een verlies.
De leider van de PvdA-fractie, Tichelaar, kan het nog knap lastig krijgen met (een deel van) zijn fractiegenoten. De partijdiscipline moet er goed in blijven, anders wordt de fractie een risicofactor. Daarom zal Tichelaar er alles aan doen met zijn fractie om op andere onderwerpen te kunnen scoren; die winsten zal hij kunnen gebruiken om zijn fractie binnen de lijnen van het regeerakkoord te houden,
De positie van de oppositie is ook al enigszins duidelijk geworden. De VVD moet de vorm nog vinden. Rutte probeert de ethisch-liberale partij van Nederland te worden, maar bevindt zich tegelijkertijd in het krachtenveld van de rechtse Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Rutte lijkt te zullen zwichten voor de aantrekkingskracht die Wilders heeft op een deel van de liberale achterban. Halsema van GroenLinks lijkt vooral steeds meer een pruilmondje te krijgen: boos zijn omdat ze haar zin niet heeft gekregen en kretologie inzetten om te verbergen dat ze maar slecht tegen haar verlies kan. Het meeste is te verwachten van de SP. Marijnissen is een slimme man die steeds zal proberen zo veel mogelijk binnen te halen met steun van de PvdA op punten die voor de PvdA zeer aangelegen zijn. Als de PvdA niet meegaat op die punten, zal dat gevolgen hebben voor de herkenbaarheid van de PvdA als ‘linkse’ partij. In beide gevallen is het de SP die garen spint bij de houding van de PvdA.
...en een valse start
De effecten van het debat zullen voor een deel nog moeten blijken. Er is al wel een aantal zorgpunten. Een daarvan is de wijze waarop de positie van de trouwambtenaar die weigert homohuwelijken te sluiten, aan de orde is gekomen. Gisteravond bleek dat op gemeentelijk niveau wordt geregeld of en zo ja, hoe trouwambtenaren mogen weigeren een dergelijk huwelijk te sluiten. Men kan zeggen: dat ligt in het verlengde van de opvatting dat er vooral een praktische oplossing moet worden gevonden. Maar dat station is gepasseerd. Er is een discussie ontstaan over de invulling van de plicht van ambtenaren om de wet uit te voeren. En over het recht op een geweten. Die discussie raakt allerlei belangrijke aspecten van het landsbestuur en van zijn ambtenaren. In dat klimaat is de gekozen oplossing merkwaardig. Je laat regels voor uitoefening van de plichten van ambtenaren en die voor hun rechten, toch niet over aan het lokale bestuur? Plichten om als ambtenaar iets te doen tegen je zin in en het recht op een geweten als ambtenaar, kunnen geen zaak zijn van gemeenten. Dat had gekund als er geen zaak was gemaakt van de weigerende trouwambtenaar - een praktische regeling raakt niet de juridische wortels van ons bestuur en van de plichten en rechten van ambtenaren. Niemand kan blij zijn met de uitkomst van het debat van gisteren. Op dit punt heeft het kabinet een valse start gemaakt.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Beste redactie,

In de gegeven omstandigheden is er niet meer uit te halen geweest voor
ambtenaren burgerlijke stand, die een gewetensbezwaar hebben mbt het
sluiten van een zg. "homohuwelijk". Dat verdient niet de
schoonheidsprijs, maar toch... En zelfs dat minime wordt door de
burgemeester van Leeuwarden (Dales) al als een achteruitgang gezien,
omdat hij niet acht hen, die het niet met zijn levenswijze en zienswijze
eens zijn, maar ook de gronden waarop (eeuwenoude godsdienstige)
minacht.
Maar het zal een burgerlijke gemeente nog niet meevallen te adverteren
voor ambtenaren burgerlijke stand - met uitsluiting van ambtenaren met
gewetensbezwaren rond het homohuwelijk. Dat zou wel eens tegen het
befaamde artikel 1 van de Grondwet kunnen gaan (de grondwet bepaalt de
rechtsverhouding tussen overheid en burger) en de uit dit
grondwetsartikel voortgevloeide organieke wet gelijke behandeling. Want
de volgorde in de grondrechten is niet bepalend en de volgorde binnen
artikel 1 van die grondwet evenmin. Je mag namelijk niet iemand op
godsdienstige gronden weigeren als trouwambtenaar. Niet als die iemand
Christelijk is en ook niet als die iemand Moslim is.... of de
huwelijkopvatting van de Rooms-Katholieke Kerk trouw blijft. Want het
betreft heus niet allemaal protestanten uit Zeeland ef de Veluwe, die het
aangaat. Te meer daar het homohuwelijk geen haar wordt gekrenkt en er
altijd voldoende ambtenaren zullen zijn, die wel een homohuwelijk willen
sluiten (en dat is al voorwaarde vanaf staatssecretaris Cohen). En dan
is er nog jurisprudentie inzake mevrouw Eringa/versus de gemeente
Leeuwarden. En mag het C.O.C. mensen, die weigeren een homohuwelijk te
sluiten op een "zwarte lijst" zetten en die publiveren? Zou dat niet gaan
tegen de privacywet? Kortom, er zijn nog genoeg voetangels en klemmen
voor de burgemeesteren en gemeentebesturen in Leeuwarden, Amsterdam, Den
Haag en consorten. En dan heb ik het nog niet eens over de
bestuursrechter. Wellicht kan men als tegenwicht tegen de
discirminerende
acties van COC en Amsterdam eens een proefproces aanspanne. het zou
allemaal wel eens op een pyrrusoverwinning kunnen duiden, al dat
plublicitair kabaal uit Amsterdam, Ljouwert en bijvoorbeeld Nijmegen. De
heer Dales kan voorlopig dus nog niet spreken van een
"uitsterf"-procedure, zoals hij in NOVA meldde. Wil hij alle
gewetensbezwaarde ambtenaren burgerlijke stand dood hebben soms? En ik
maar denken, dat een burgemeester vanuit zijn/haar ambt er voor iedereen
moet zijn.

J.Elsinga, Ermelo - woensdag, 7 maart 2007


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties