Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiovrijdag, 2 maart 2007

Bij aanbestedingen:
‘Laat bij zorg overtuiging meetellen’
Zwaagwesteinde - Mag een gemeente met veel christelijke inwoners bij de aanbesteding van thuiszorg speciaal vragen om een christelijke zorginstelling? Zorgcombinatie Interzorg vindt van wel. Patiëntenverenigingen zijn het daarmee eens. Maar Europese wetgeving staat de voorkeursbehandeling niet toe.
Interzorg viste deze week achter het net bij de aanbesteding van thuiszorg in de Friese Nofa-gemeenten Dantumadeel, Kollumerland, Dongeradeel en Achtkarspelen. Daardoor krijgen de inwoners christelijke thuiszorg niet meer automatisch vergoed. ,,Onbegrijpelijk”, vindt directeur J.D. de Jong.
Wat hem betreft, hadden de gemeenten bij het uitschrijven van de aanbesteding een clausule moeten opnemen over het aanbieden van levensbeschouwelijke zorg. Nu repte het bestek alleen van de minimale eis dat de zorgverlener dient aan te sluiten bij de behoeften van de patiënt. ,,Op dat punt hebben wij uitgebreid beschreven welke meerwaarde onze christelijke zorg heeft. Veel mensen hebben daar behoefte aan. Ik denk dat wanneer de sociale dienst van Nofa de aanbesteding zelf had gedaan, dat argument veel beter zou zijn opgepikt. Nu heeft een bureau in Utrecht bepaald wie zorg mag verlenen.”
Volgens wethouder R. Ruben van Ferwerderadiel mag een gemeente niet expliciet vragen naar een levensbeschouwelijke organisatie. De gemeente, met veel christelijke inwoners, overwoog dat zelf te doen bij de aanbesteding van thuiszorg. Maar juristen ontraadden dat. ,,Europese regels staan levensbeschouwing niet toe als selectiecriterium, omdat daarmee automatisch seculiere instellingen worden buitengesloten.” De Jong van Interzorg denkt echter dat de gemeenten wel degelijk van tevoren de christelijke waarden als basiseis kunnen opnemen: ,,Bij de aanbesteding van maatschappelijk werk is dat ook gebeurd.”
De afdeling Dantumadeel-Tytsjerksteradiel van de Nederlandse Patiënten Vereniging zal er alles aan doen om de gemeenten te bewegen Interzorg alsnog een contract te geven. ,,Wij hebben van begin af aan gezegd dat er keuzevrijheid tussen neutrale en christelijke zorg moest blijven”, zegt voorzitter A. Kooistra. ,,We vinden het ontzettend jammer dat er alleen vijf neutrale bureaus zijn overgebleven. Had nou Thuiszorg Zuidwest-Friesland of Talant vervangen door Interzorg, dan waren er vier algemene en één christelijke aanbieder.”

Surrogaat

Directeur R. Zeldendijk van de Nederlandse Patiënten Vereniging ziet in de voor Interzorg ongelukkig uitgepakte aanbesteding een typisch gevolg van marktwerking in de zorg. Een systeem dat volgens hem fundamenteel niet deugt. ,,De markt vraagt alleen: hoe krijg ik het product zo goedkoop mogelijk. Niet: hoe maak ik het product zo goed mogelijk.”
Als dat laatste het devies zou zijn bij aanbestedingen, zouden gemeenten met veel christelijke inwoners altijd een christelijke zorgverlener te kiezen overhouden, denkt hij. ,,Als mensen zorg vanuit een bepaalde levensvisie vragen, dan is dát de vraag. Al het andere is een surrogaat. Al is de zorg nog zo goed. Het is dus niet meer dan billijk dat je de levensbeschouwing van de zorgaanbieders meeweegt.”
Ook J. Voordewind, Tweede-Kamerlid van de ChristenUnie, denkt er zo over. Mits tenminste een flink deel van de inwoners van een gemeente daaraan behoefte heeft. ,,Dan hoort het gewoon bij passende zorg en zou je het expliciet één van de kwaliteitseisen kunnen maken.” PvdA-raadslid G. Geertsma in Dongeradeel vraagt zich af hoeveel mensen er dan zijn in zijn gemeente die specifiek behoefte hebben aan christelijke zorg. ,,Als er echt een enorme klantenschare is voor wie Interzorg belangrijk is, dan was daar in de aanbesteding vast rekening mee gehouden.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties