Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Expowoensdag, 11 april 2007

Allingawier, Expositiekerk: expo kunstschilder Michiel Galama, t/m 28 juni.
Allingawier, Landgoed Allingastate: metalen kunst van Gert-Jan Luimstra, t/m 31 okt. * perm. schilderijentent. div. kunstenaars, t/m 31 okt.
Appelscha, Bezoekerscentrum: expo 'Spannend bos', t/m 30 juni.
Bears, Uniastate: perm. tent. over de geschiedenis van Staten en Stinzen in Fryslân.
Beetsterzwaag, Galerie Lauswolt: 'Kunst naast het koetshuis in Beetsterzwaag, t/m 1 mei.
Beetsterzwaag, Galerie Sjoch: expo Dimitri Feenstra 'Oude technieken en de beeldtaal van nu', t/m 30 apr.
Beetsterzwaag, Kunsthuis Syb: expo '7 TON', t/m 22 apr.
Bolsward, Titus Brandsma Museum: permanente expo Titus Brandsma.
Boornbergum, Tjeerdsma Sfeerhaarden: expo Schildersclub Kiehool Burgum, t/m 31 mei.
Buitenpost, Gemeentehuis: expo Jan Schoonover 'Abstractions', t/m 4 mei.
Buitenpost, Haersmahiem: expo Pieter Eisinga, t/m 11 juli.
Burgum, Berchhiem: expo Jet Bousema-Vis en Peter van der Meulen, t/m 30 juni.
Burum, De Blauwe Roos: expo Aafke Holman en Erik Oldenhof (schilderijen), Ben Oldenhog (beelden) en Jolanda Kleiss (sieraden), t/m 3 juni.
Burum, De Zandloper: expo Pier Feddema 'Op en langs het water' (tekeningen/div. technieken), 14 apr. t/m 31 mei.
Delfstrahuizen, Atelier Woudt: expo Marije Bouman 'Fragmentarisch klein', t/m 22 apr.
Dokkum, Admiraliteitshuis: tent. 'Myn allerleafste besit', t/m 15 apr.
Dokkum, Galerie Jan Kooistra: expo van olieverven van het Friese landschap en de Waddenzee, t/m 30 apr.
Drachten, De Galerij: tent. 'Anders als anders, diffiërance an sich', t/m 14 apr. * Foto-estafette, t/m 16 mei.
Drachten, Karmelklooster: expo 'Oekraïne in de Karmel' van Roman Romanyshyn en Serhiy Savchenko, t/m 13 mei.
Drachten, Museum Smallingerland: expo 'Beelden op het noorden' van Nico Gerbenzon, t/m 13 apr. * expo 'Het wonder van de werkelijkheid' van Jakob Nieweg (1877-1955), t/m 15 apr. * overzichtstent. 'Konstruktyf Ekspresjonisme' van Jan Frearks, t/m 10 juni * presentatie Zuidoost Friesland Kleurrijk & Anders 'Export Drachtster skûtsjes', t/m 31 dec. '07.
Drachten, 't Smelnehûs: expo Sieberen de Vries (acrylschilderijen), t/m 12 juli.
Foudgum, Atelier van Houten: Open Atelier kunstenaar Peter B. van Houten, t/m 6 mei.
Franeker, Franeker Management Academie: expo kunstenaarsvereniging FACIT, 14 apr. t/m 3 juni.
Gorredijk, Streekmuseum Opsterlân: overzichtstent. Piet Deunouwer, t/m 27 mei.
Goutum, Galerie Goutum: expo Gerda Elfring (schilderijen) en Netty Werkman (bronzen sculpturen), t/m 28 apr.
Harlingen, Galerie De Huiskamer: expo Marijke Sjollema (schilderijen), Aly van der Wal (grafiek), Ivet Thunissen (keramiek), Trijnie Mohlmann (glasobjecten), 12 apr. t/m 27 mei.
Harlingen, Galerie De Vis: tent. 'Je t'aime' van Klaas Gubbels', t/m 28 apr. * tent. Jan Frearks van der Bij, t/m 10 juni.
Haulerwijk, Galerie Hummel: tent. 'Grenzeloze Inspiratie' van Schildersclub Haulerwijk, t/m 2 juni.
Heeg, De Scheepskamer: voorjaarsexpo, t/m 6 mei.
Heerenveen, Anna Schotanus: expo 'Schoon van toen', t/m 14 juni.
Heerenveen, Bibliotheek: fototent. Peter Woude 'Werkzaamheden Tuin van Le Roy', t/m 14 apr.
Heerenveen, Dantuma Orthopedie: expo J.C. Munnik, t/m 28 juni.
Heerenveen, Kunstruimte Heerenveen: expo 'Monumentale foto's' van Ans Courtier, t/m 29 apr.
Heerenveen, Museum Willem van Haren: tent. 'Verstilde tijd - Heerenveense fotografen in de 19de en 20ste eeuw', t/m 13 mei.
Heerenveen/Oranjewoud, Museum Belvédère: expo Zeeuwse schilder Dave Meijer 'Dave Meijer, landschappen rondom', t/m 22 apr. * expo 'Woudsterweg - De Friese jaren van Jan Mankes', t/m 24 juni.
Hegebeintum, Informatiecentrum: expo waddenfoto's van Ellen Floris, t/m 31 mei.
Hurdegaryp, Bibliotheek: Expo Mattie Dokter en Nova van Dijk, t/m 12 juli.
Joure, Bibliotheek: expo Marieke Res, t/m 13 mei.
Joure, Gemeentehuis: expo Atelier Kam Obsen, Eric en Sarie (schilderijen en beelden), t/m 13 mei.
Joure, Museum Joure: 't Binnenplak: expo 'Horen en zien', t/m 15 apr. * expo zeven Groningse drukkers, t/m 5 mei * expo Pieter Krijthe (olieverven op paneel), t/m 13 mei.
Jubbega, Atelier Age Hartsuiker: expo 'Nieuw Uitzicht', t/m 29 apr.
Jubbega, Pottenbakkerij De Koppejan: expo Jep - Janssen - Drenth (schilderijen), t/m 31 aug.
Kollum, E.M. Galerie: expo Roel Sanders 'Stemmingsportretten', t/m 21 apr.
Koudum, Galerie Het Ooste: paarden van Marrum in brons, gemaakt door Ingrid Ditmar Jansse, t/m 13 apr. * expo Nicole Bovenkerk-Groen, 16 apr. t/m 1 mei.
Leek, Gemeentehuis: expo schilder- en tekengroep Contrast, t/m 30 apr.
Leeuwarden, Abbingahiem: expo Maartje Schuurmans, t/m 18 apr.
Leeuwarden, Artemisia in Kunstzaken: expo Lilan van Opdorp 'Groot Europees Orkest - 27 schilderijen', t/m 12 mei.
Leeuwarden, Bibliotheek: expo Lucy Schaaphok, t/m 5 mei.
Leeuwarden, Bornia Herne: expo Eduard Kuhlmann, t/m 28 juni.
Leeuwarden, Buro Leeuwarden: tent. 'Lente' van Alex Kooistra, t/m 13 mei.
Leeuwarden, Dantuma Medische Speciaalzkaen: expo Herman Brood en Corneille, t/m 28 juni.
Leeuwarden, De Friesland Zorgverzekeraar: expo Rein de Vries, t/m 10 mei.
Leeuwarden, De Grote Wielen: expo Machteld Remerie, t/m 11 juli.
Leeuwarden, Eden-Oranjehotel: expo Reinier Knol, t/m 21 apr.
Leeuwarden, Fotogalerie No5: expo Corine Hörmann 'Blue en Blue part 2', 14 apr. t/m 26 mei.
Leeuwarden, Friesland Bank: tent. Albert Oost (schilderijen), t/m 22 mei.
Leeuwarden, Fries Museum: tent. 'De Openbaringen van Mudhoen - een stripreligie voor goedgelovigen en simpele zielen', t/m 29 apr. * tent. 'Hubert-Jan Henket - architect van het nieuw Fries Museum', t/m 29 apr. * tent. 'Nieuwe Gezichten - Aankopen moderne en hedendaagse kunst 2003-2006', t/m 29 apr. * tent. 'Wie kan ik nog vertrouwen? Homoseksueel in nazi-Duitsland en bezet Nederland', t/m 13 mei * tent. presentatie 'Super Terpen', t/m 31 dec. '08.
Leeuwarden, Frysk Skildershûs: expo Rienk Kruiderink (vetkrijttekeningen), t/m 12 mei.
Leeuwarden, Galerie 92: expo Jan Postma (portretten/landschappen), t/m 28 apr.
Leeuwarden, Galerie Eewal: tent. Dave Meijer, mrt. t/m 14 apr.
Leeuwarden, Galerie De Roos van Tudor: expo Ryszard Bolechowski (schilderijen), t/m 15 apr.
Leeuwarden, Kunsthandel-Galerie De Vries: tent. Hollie Witteveen (schilderijen, gouaches en etsen), t/m 28 apr.
Leeuwarden, Kunstuitleen: expo Jan van der Meulen (schilderijen), t/m 14 apr.
Leeuwarden, Lunchroom-Restaurant De 2Ling: expo olieverfschilderijen van Reinier Knol, t/m 30 juni.
Leeuwarden, Natuurmuseum Fryslân: expo 'Bestemming Antarctica - een fotografisch journaal van Flip de Nooyer', t/m 3 juni.
Leeuwarden, Pakhuis Koophandel: tent. 'Waaiers - van heden tot verleden', t/m 30 apr.
Leeuwarden, Parkhove: expo Fré Twijnstra 'Leeuwarden', t/m 19 apr.
Leeuwarden, Pips Gallery: expo Renier Knol (schilderijen fantasiedieren), t/m 21 apr.
Leeuwarden, Stadhouderlijk Hof: 'Harmonie in contrasten', perm. expo van Gerriet Postma.
Leeuwarden, St. Joseph Galerie: Porselein van Johan van Loon en Hanneke Verhey en Europees glas van 10 kunstenaars, t/m 21 april.
Leeuwarden, Verzetsmuseum: expo 'De pers draaide door - de Leeuwarder Courant in WOII', 12 apr. t/m 16 sept.
Makkum, Koninklijke Tichelaar: modeporselein door Alexander van Slobbe, t/m 29 mei.
Marrum, De Seedykster Toer: perm. expo 'Geredde Dobbepaarden'.
Menaldum, Gemeentehuis: tent. fotografe Marie Cécile Thijs, t/m 16 mei.
Moddergat, Museum 't Fiskershúske: expo 'Verwarming, verlichting en koken van 1750-1950', t/m 31 okt.
Nes (D), Hoofdstraat 3: permanente expo met werken van de heer Rispens.
Nieuweschoot, Landgoed Zofier: expo 'Zuidwaarts' van Onno Boerwinkel (pastel), Peter Bol en Jan van Loon (olieverf), t/m 6 mei.
Noordwolde, 't Vlechtwerk: tent. 'Werkstoelen-stoelenwerk', t/m 15 apr.
Oentsjerk, Stania State: expo kunstschilder Coby Douma, t/m 10 mei.
Olterterp, Galerie/Kunsthandel Ferbeek-De Slag: voorjaarstent. Doet Boersma, Toos van Holstein (schilderijen), Sofie Hupkens, Hanneke Pereboom (beelden), t/m 3 mei.
Oudebildtzijl, De Witte Klok: expo 'Friese klederdracht', t/m 3 juni
Oudega, Atelier Durkje Haringa: open dag, 14 en 21 apr.
Piaam, Natuurhistorisch museum: expo Jan Lek, Klaas Veul en Lammert Sluyter, t/m 31 okt.
Rottevalle, Galerie-Atelier Klaske Kalsbeek: voorjaarsexpo aquarellen, t/m 28 apr.
Sint Jacobiparochie, Atelier/Galerie Leopold Wijdeveld: voorjaarsexpo, t/m 17 apr.
Sneek, Galerie BAS: expo Anna Maria Kram, schilderijen met olieverf en acryl op canvas en board/paneel, t/m 17 apr.
Sneek, Galerie Peter Bax: expo 'Een blik vooruit - 15 nieuwe kunstenaars', t/m 10 mei.
Sneek, Stadhuis: tent. 'Vredeman De Vries prijs voor Architectuur 2006', t/m 30 apr.
Sneek, St. Antonius Ziekenhuis: expo 'Het gezicht van het (Sint) Antonius Ziekenhuis door de jaren heen, t/m 15 apr.
Sonnega, Galerie Smarius: solo-expo Wia van Dijk 'Play Around', t/m 15 apr.
Stiens, Gemeentehuis: expo Joop Bouma, acrylschilderijen met als thema het Friese landschap, dorps- en stadsgezichten, t/m 2 mei.
St. Annaparochie, Bibliotheek: expo kindertekeningen, t/m 27 apr.
St. Jansklooster, Bezoekerscentrum De Wieden: fotoexpo Paul van Gaalen, t/m 31 mei.
St. Nicolaasga, Galerie Heide: perm. expo letterlappen, merklappen en wisselende oudheden, elke 1e en 3e zondag van de maand.
Surhuisterveen, Munt- en Penningenkabinet: expo 'Miniaturengalerie', t/m 31 mrt.
Surhuisterveen, Suyderhuys: expo kunstenaar 'De Blauwe Roek', t/m 28 juni.
Tijnje, Galerie Calima: perm. expo schilderijen Reinskje Lageveen, open op afspraak, tel. 0513- 571767.
Ureterp, Galerie La Lumiere: expo 'Lenteland', t/m 3 juni.
Veenklooster, Galerie De Kuiperij: expo Nico Heilijgers (olieverf), Victor van Loon (olieverf), Grietje Postma (houtsnedes) en Rob Muylaert (keramiek), t/m 28 apr.
Veenklooster, It Lytse Slot: zomerexpo 'Uit de Koninklijke Kinderkamer', t/m 1 nov.
Veenklooster, Landbouwmuseum De Brink: zomerexpo, t/m 31 okt.
Veenwouden, De Schierstins: expo 'Kleurrijk in Acryl', schilderijen van tien vrouwen van Atelier Pand 65, t/m 20 apr.
Warns, Galerie De Ferbylding: expo 'Kunstgezind' van familie Brouwer (schilderijen, foto's, objecten), t/m 13 mei.
Wergea, Museum 't Ald Slot: expo onderwijshervormer Johannes Henricus Niewold * uitstalling van boeken, geschreven of bewerkt door ds R.J. de Stoppelaar * expo Hinke van der Werf (schilderijen), t/m 30 sept.
Weidum, Nij Dekema: expo Activiteitencentrum Willemskade 12, t/m 14 juni.
Wierum, Museumkerk Eben Haëzer: expo 'Bûten- en binnendyks' van Jan Jansma, t/m 30 juni.
Wilhelminaoord, Ons Dorpshuis: expo Schildersclub Boyl, t/m 30 apr.
Wolvega, Hannie Mein Keramiek Galerij: expo ter gelegenheid van uitgave SKNN-keramiekgids 2007, 14 apr. t/m 27 juni.
Wolvega, Kijkzaal: expo Kunstkring Weststellingwerf, t/m 10 mei.
Wolvega, Oudheidkamer: expo 'De brandweer uit Wolvega, vroeger en nu', t/m 23 juni.
Wommels, Gemeentehuis: expo self-made kunstenaar Johan Gorter (olieverf), t/m 31 mei.
Wommels, Nij Stapert: expo Activiteitencentrum Willemskade, t/m 14 juni.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties