Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Sportwoensdag, 11 april 2007

Opmars van ‘schaatsen op asfalt’ niet meer te stuiten

Bantega - De belangstelling voor ‘schaatsen op asfalt’ - skaten en skeeleren - neemt in Fryslân nog steeds toe. Daarom is het van belang dat er in Fryslân meer organisatoren van wedstrijden en toertochten komen. Volgens Jelle Wesselius, voorzitter van ijsclub De Polder in Bantega en tegelijk voorzitter van de Bond van IJsclubs Gewest Friesland, is daarin een belangrijke taak voor de ijsclubs weggelegd. ‘Zijn’ De Polder neemt het voortouw. Op 12 mei houdt het een wedstrijd in de landelijke topcompetitie en op zaterdag 8 september kunnen de skeeleraars hun hart ophalen aan een ploegenwedstrijd langs de Friese Elfsteden.

Bram Buruma
Met het al weer uitblijven van natuurijs in Nederland lijkt het er op dat veel ijsclubbestuurders steeds dieper in een winterslaap raken. En dat terwijl schaatsen en skeeleren toch zóveel raakvlakken met de schaatssport hebben. ,,IJs wordt asfalt”, zo is de overtuiging van Wesselius. En dus zouden meer ijsclubs zich op de skeelersport moeten storten. ,,It skeelerjen hat alles yn him wat it riden op natoeriis ek hat. It is fjochtsjen tsjin de eleminten. De iisklubs soene wekker wurde moatte. Dat is goed foar it skeelerjen én foar it reedriden. As in iisklub yn de simmer mear minsken oanlűkt, dan krije wy yn de winter mear minsken op redens.”
Het zit Wesselius dan ook behoorlijk hoog dat er maar zo bitter weinig terecht komt van een convenant tussen de schaatsbond KNSB en de Skate Bond Nederland (SBN), waarbij de SBN het wedstrijdgebeuren op zich zou nemen en de schaatsbond de toertochten. ,,It komt net fan de grűn tusken de beide bűnen. Troch in stugge hâlding fan de SBN bliuwe op dit stuit in soad kânsen lizzen. Dus moat der troch de iisklubbestjoerders no mear inisjatyf nommen wurde.”
IJsclub De Polder organiseerde in 1999 voor het eerst een skeelertoertocht rond het Tjeukermeer. Een jaar later schreef het de Elfstedentocht als toertocht uit. ,,Foar njoggentich prosint komme je by it reedriden en it skeelerjen deselde minsken tsjin. Jo moatte as aktive iisklub dus it hiele jier troch wat organisearje wolle. Dęrom moat skeelerjen űnderbrocht wurde by it reedridersbűn. It is dochs te gek foar wurden dat der yn Nederlân twa aparte bűnen binne foar sporten dy’t sa tichteby inoar lizze.”
Wesselius zegt met de pet van voorzitter van de Friese ijsclubs op dat dat het hoog tijd wordt dat het Gewest Friesland een voorbeeld stelt met de skeelersport als ‘tweede schaatstak’. ,,De Skate Bond Nederland is űntstien út frijwilligers en bestie út minsken dy’t in soad goede dingen dien hawwe foar dizze sport. Mar it wurket no blykber net goed mear. It is ek net foar neat dat it komplete bestjoer fan de SBN foarich jier opstapt is. It is de heechste tiid foar in pittich petear. De beide bestjoeren sille inoar serieus nimme moatte.”
Positief noemt Wesselius wel dat steeds meer ijsclubs de beschikking krijgen over een skeelerbaan die in de winter ook geschikt gemaakt kan worden als ijsbaan. Maar dat het ook anders kan, bewijst Bantega als een bloeiende ijsclub zonder skeelerbaan. De 225 kilometer lange Elfstedentocht wordt op 8 september een wedstrijd én toertocht voor teams van vijf rijders, waarvan steeds drie deelnemers onderweg zijn. De rit door Fryslân wordt op die manier in zeven etappes verreden. De doorkomsttijden worden elektronisch geregistreerd.
Veel belangstelling
Volgens Wesselius is er al veel belangstelling voor het evenement. Opmerkelijk is dat de toertocht wordt georganiseerd onder de vlag van de KNSB en de wedstrijd is aangemeld bij de SBN. ,,Wy gokke foaral op de trainingsklubs fan it reedriden en geane der fanút dat de KNSB ús Alvestędetocht der no útpikke sil as in hichtepunt yn it 125-jierrich bestean fan it reedridersbűn. As organisaasje sille wy op dizze wize yn alle gefallen dúdlik meitsje dat de beide sporten hiel goed oanslute.”
Zaterdag is de officiële aftrap van het skeelerseizoen. In het Brabantse Brakel wordt de eerste wedstrijd in de landelijke competitie gehouden. In Fryslân heeft skeelervereniging Ids de primeur met een wedstrijd in de noordelijke jeugdcompetitie.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties